IoT – teollinen internet tänään ja huomenna

Teollisen internetin (IoT) vallankumous yltää nykyään älykkäistä kodeista teollisuuteen ja sen miljardeihin linkitettyihin laitteisiin ja sensoreihin eri toimialoilla.

fellowmind-iot-teollinen-internet-tanaan.jpg

(5.12.2019) Teollisen internetin vallankumous muuttaa maailmaa. IoT-teknologia on tälläkin hetkellä merkittävässä roolissa mm. valmistavassa teollisuudessa ja energiatuotannossa. Teollisen internetin käyttöympäristöt vaihtelevat aina älykaupungeista älykkääseen maanviljelyyn. Lisäksi teollisella internetillä on myös kasvava vaikutus maailman ekosysteemiin – IoT auttaa pienentämään energian ja resurssien kulutusta maailmanlaajuisesti.

Yhdysvaltojen johtavan markkinointitutkimusyritys IDC:n arvion mukaan IoT-laitteita tulee vuoteen 2025 mennessä olemaan jopa 41.6 miljardia kappaletta. IoT-laitteistojen arvioidaan myös tuottavan tällöin yli 79 zetatavua dataa. Tämä räjähdysmäinen kasvu datan määrässä ja kasvanut kosketuspinta yrityksen laitteistoihin lisää läpinäkyvyyttä liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla ja tulee vaikuttamaan merkittävästi sekä liiketoimintaprosessien että tuotteiden kehittämiseen tulevaisuudessa.

IoT Signals – syväluotaava tutkimus teollisen internetin asemaan maailman markkinoilla

Microsoftin jokavuotinen IoT Signals -raportti paneutuu IoT:n vaikutuksiin eri toimialoilla ja pyrkii mm. tukemaan IoT-strategian suunnittelua. Vuoden 2019 tutkimuksessa tarkasteltiin yli 3000 IoT-päättäjää, tavoitteena rakentaa mahdollisimman kokonaisvaltainen ja markkinoiden nykytilaa realistisesti peilaava kuva tämänhetkisestä IoT-ekosysteemistä. Raportissa paneuduttiin mm. teollisen internetin käyttöönottoasteeseen sekä käyttöönottoon liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Vuoden 2019 tutkimuksessa selvisi mm. IoT-käyttöönottoprosentin olevan nousussa, mutta siihen vaikuttivat negatiivisesti yrityksen sisäinen osaamisen puute sekä turvallisuuteen liittyvät haasteet hidastivat sen yleistä käyttöönottoa.

IoT tänään – tutkimustu­los­ten kohokohdat

1. Teollisen internetin koetaan olevan tuottoisa ja kriittinen kokonaisuus liiketoiminnan menestymisessä. Se luo myös mahdollisuuksia edistyneemmän pilviteknologian hyödyntämiseen.

Noin 85 % kyselyyn osallistuneista oli parhaillaan IoT:n adoptiovaiheessa ja 88 % piti IoT:tä kriittisenä liiketoiminnan onnistumiselle. IoT:n adoptiovaiheessa olevista yrityksistä osa odotti näkevänsä jopa 30 %:n parannuksen pääoman tuottoasteessa (ROI) IoT-käyttöönoton edetessä. Vastaajien keskuudessa IoT:lle keskeisinä teknologia-ajureina pidettiin mm. seuraavia teknologioita:

  • tekoäly

  • edge computing (paikallinen prosessointi)

  • 5G-teknologia

  • digital twins (digitaalinen kaksonen, fyysisen hyödykkeen digitaalinen kopio)

  • blockchain (lohkoketju)

 

2. Lähes kaikilla vastanneista (97 %) oli kysymyksiä IoT:n turvallisuuteen liittyen. Tietoturvakysymykset eivät kuitenkaan toimi käyttöönoton esteenä.

Yhdistettävyys internetiin on kaksisuuntainen väylä. Samalla, kun se avaa tien kotiemme, työpaikkojemme ja eri teollisuuksien välille, se avaa myös väylän ulkopuolisille hyökkäyksille. Datavuodon kustannukset vaihtelevat Yhdysvalloissa keskimäärin 4-8 miljoonan dollarin välillä, eikä tähän arvioon ole vielä edes huomioitu kuluja, jotka aiheutuvat yrityksenne maineen ja luotettavuuden heikentymisestä. Kolme suurinta turvallisuuskysymystä liittyi:

1. vahvan käyttäjätunnistautumisen luomiseen

2. IoT-laitteiden seurantaan ja hallintaan

3. jokaisen IoT-laitteen päätepisteen turvaamiseen.

3. IoT-ratkaisujen hallinnoinnissa on osaamiskuilu.

Noin puolet (47 %) vastaajista kertoi, ettei heidän yrityksessään ole tarpeeksi osaajia teollisen internetin käyttöönottoon. Vastaajista 38 % sen sijaan kertoi teollisen internetin hyödyntämisen laajasti heidän yrityksessään olevan lähes mahdotonta teknisten haasteiden ja projektien monimutkaisuuden vuoksi. Olemassa olevat IoT-haasteet ja resurssipuute estävät IoT-päättäjiä laajentamasta teollisen internetin käyttöastetta yrityksissään. Noin 20 % vastaajista nimeääkin monimutkaisuuden ja tekniset haasteet suurimmiksi haasteikseen IoT-projekteihin liittyen.

IoT:n tulevaisuus ja avaimet onnistunee­seen IoT-stra­te­giaan

IoT monipuolistuu ja monimutkaistuu uusien teknologioiden, kuten tekoälyn ja 5G:n vaikutusten kasvaessa. Samalla myös teolliseen internetiin liittyvien turvallisuuskysymysten määrä kasvaa. Miten yritys onnistuu IoT-strategian laatimisessa tässä alati muuttuvassa ympäristössä? Microsoft liittoutui yhteen kansainvälisen konsultointiyritys BCG-Groupin kanssa määrittääkseen 7 avaintekijää IoT-strategian onnistumiseen.

Liiketoimintastrategia ja perusteet

Menestyksekkäät IoT-projektit alkavat liiketoiminnan haasteiden ymmärtämisestä ja niiden taklaamisesta, sekä tarvittavien investointien määrittämisestä ja ROI-arvion toteuttamisesta.

Johtajuus ja organisaatio

Onnistuneet IoT-projektit saavat tukea johtoportaasta, johon teollisella internetillä on vaikutusta. Tämä auttaa madaltamaan kynnystä yrityksen eri osastojen ja yksiköiden välillä, selkeyttämään ratkaisun strategista visiota sekä yhtenäistämään osallistuvien tiimien sitoutumista projektiin.

Teknologian roadmap-suunnitelma

Roadmap ja infrastruktuurisuunnitelmat ovat avainasemassa IoT-ratkaisujen skaalaamisessa. Johto kannattaa ottaa osaksi projektia jo sen ensimmäisissä vaiheissa, jolloin heidän näkemyksensä saadaan huomioitua aina kehityksen ensiaskeleista pitkäaikaisten tavoitteiden määrittämiseen.

Osaaminen

IoT-ratkaisujen suunnittelu, käyttöönotto ja jatkuva hyödyntäminen vaativat monipuolisesti erilaista osaamista ja kokemusta niin IoT-arkkitehtuurista kuin data science -puolesta, tietoturvasta ja tekoälystä/koneoppimisesta. Näin kattavan osaamiskirjon löytäminen voi olla yrityksille haastavaa. Siksi yritysten onkin tunnistettava aktiivisesti puutteita yrityksensä osaamissa ja suunnitella rekrytoinnit ja koulutukset vastatakseen näihin puutteisiin tehokkaasti nyt ja jatkossa.

Liiketoiminnan ydinprosessit

IoT vaatii onnistuakseen ajattelutavan muutosta. Teollinen internet ei taianomaisesti vastaa kaikkiin yrityksenne toiveisiin ja haasteisiin pelkällä olemassaolollaan. Sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että IoT on käytössä yrityksillenne keskeisissä prosesseissa ja että ns. ”eturintamalla” toimivat työntekijät ovat sitoutuneet ratkaisun käyttöön.

Kumppanuudet ja ekosysteemi

Kumppanuudet ovat keskeisessä osassa onnistuneita IoT-käyttöönottoja. Kumppanit voivat tarjota onnistumiselle kriittistä kokemusta toimialoista, integraatioista ja liiketoimintaan sidotuista järjestelmävaatimuksista. IoT-käyttöönotossa onnistuneet yritykset ovat tunnistaneet kumppanin merkityksen onnistuneessa käyttöönotossa ja suosittelevat kumppanuuden luomista heti projektin ensimmäisissä vaiheissa sekä aktiivista ylläpitoa koko IoT-projektin ajan.

Turvallisuus ratkaisun perustuskivenä

IoT-tietoturva tulee ottaa huomioon ratkaisun jokaisella tasolla, fyysisistä elementeistä pilviratkaisuun saakka. Tietoturva ei saa koskaan jäädä pelkäksi jälkikäteen kokonaisratkaisun päälle laitettavaksi leimaksi.

Haluatko lisätietoja?

Miten hyödynnät IoT:tä ja tekoälyä käytännössä? Ota meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme IoT:n tekoälyn hyödyntämisessä liiketoiminnassasi.

Tero Tapanainen

Tero on Fellowmind Finlandin CTO, jonka lempisanonta on "Teknologiapuolella mikään ei ole mahdotonta, kaikkea ei ole vain järkevää toteuttaa". Ole Teroon yhteydessä: tero.tapanainen@fellowmind.fi