Onnistuneen projektiliike­toi­min­nan edellytyksiä – tietojen läpinäkyvyys, reaaliai­kai­suus ja täsmällinen kustannusten seuranta

Projektiliiketoiminta vaatii tietojen läpinäkyvyyttä ja reaaliaikaisuutta. Yrityksesi tarpeisiin suunnitellulla modernilla liiketoimintaratkaisulla tuet projektibisnestäsi niin, että täsmällinen kustannusten seuranta on mahdollista läpi koko projektin elinkaaren. Hallitun projektinseurannan avulla pystyt tekemään päätöksiä ja tarvittaessa reagoimaan muutoksiin. Fellowmindin ratkaisukokonaisuus pohjautuu Microsoft Dynamics 365:een, joka skaalautuu yritysten erilaisiin tarpeisiin ja eri toimialoille.

Onnistuneen projektiliike­toi­min­nan edellytyksiä – tietojen läpinäkyvyys, reaaliai­kai­suus ja täsmällinen kustannusten seuranta

Projektiliiketoiminnassa kulujen kohdistaminen oikein ja riittävällä tarkkuudella on yksi onnistumisen avaimista. Tämä saattaa muodostua haasteeksi mitä enemmän projektissa on toimijoita ja osapuolia. Tämän seurauksena yritykselle voi aiheutua turhia kustannuksia, jotka olisi voitu välttää modernin, projektibisnestä tukevan liiketoimintaratkaisun sekä läpinäkyvän, reaaliaikaisen datan avulla. Kattavan, aiempiin projekteihin liittyvän, datan perusteella projektibisnestä voi tehostaa ja kehittää. Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja läpinäkyvyys ovat projektibisneksessä erityisen tärkeitä.

Projektiliike­toi­min­nan kehittämistä - vaikutus projektin eri vaiheisiin

Onnistuneen projektin perusedellytyksiä on asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Tämä vaatii oman projektiliiketoiminnan strategian ymmärtämistä:

  • millä toimialalla yrityksesi toimii ja mitä vaatimuksia toimiala asettaa liiketoiminnallesi

  • millaisessa markkinatilanteessa yrityksesi kamppailee

  • millaista kilpailuetua yritykselläsi on verrattuna kilpailijoihin.

Kaikki tämä vaikuttaa yrityksesi mittaristoon - siihen, mitä tunnuslukuja ja millä tasolla niitä yrityksessäsi on tarpeen seurata. Keräämäsi datan on oltava luotettavaa ja vertailukelpoista, jotta voit luottaa käyttämiisi tunnuslukuihin ja jotta voit tehdä niiden pohjalta oikeita päätöksiä.

Yrityksesi toimiala ja kokoluokka vaikuttavat liiketoimintajärjestelmälle asetettaviin vaatimuksiin ja järjestelmältä vaadittaviin kyvykkyyksiin.

Projektibisnestä tukevalla modernilla liiketoimintajärjestelmällä voit tehostaa ja kehittää yrityksesi toimintaa projektien kaikissa eri vaiheissa: niin projektien suunnittelussa ja toteutuksessa kuin projektien analysoinnissa ja jälkilaskennassakin.

  • Projektin suunnittelu: hyvin valmisteltu projekti vaikuttaa koko projektin ennakoituun etenemiseen ja tuo valmiudet kohdata mahdolliset haasteet ja yllätykset, joita saatetaan projektin aikana kohdata.

  • Projektin läpivienti ja hallinta: projektinaikainen kustannusten ja valmiusasteen kehittymisen seuranta johtaa onnistuneeseen projektiin ja mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin, kun sitä tarvitaan.

  • Projektin seuranta: projektin jälkeinen analysointi ja jälkilaskenta vaikuttavat tulevien projektien menestykseen ja tehostumiseen.

Hyvän järjestelmän avulla kerätty reaaliaikainen ja luotettava data liiketoiminnastasi auttaa sinua tunnistamaan niitä asioita, joita yrityksesi tulisi kehittää. Luotettavan datan perusteella pystyt tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat yrityksesi menestymiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Tukea prosessien ja toiminta­ta­po­jen muutoksiin

Tehokkaan liiketoiminnan takaamiseksi on tärkeää, että yritykselläsi on käytössä prosesseja aidosti tukeva liiketoiminnan kokonaisjärjestelmä. Tavoitteena yksinkertaisimmillaan usein on toiminnan tehostaminen ja myynnin lisääminen, jolloin kyseessä on liiketoiminnan kehitys- ja muutoshanke, eikä pelkkä teknologinen järjestelmähanke.

Modernin teknologian lisäksi projektiliiketoiminnan kehittäminen vaatii lähes poikkeuksetta yrityksen prosessien ja toimintatapojen muutosta. Liiketoimintahanke tarjoaa yrityksellesi mahdollisuuden tarkastella kriittisesti nykyisiä toimintatapoja.

Tukea prosessien tehostamiseen ja toimintatapojen muutoksiin saat ammattitaitoiselta järjestelmän toimittajakumppanilta, jolla on kokemusta vastaavista kehitysprojekteista ja sitä kautta mahdollisuus ehdottaa yrityksellesi parhaita käytäntöjä ja uusia vaihtoehtoisia näkökulmia, joita itsellesi ei välttämättä ole tullut mieleen. Teknologiaosaamisen lisäksi kumppanilta vaaditaan vahvaa projektiliiketoiminnan tuntemusta ja toimialaosaamista, sekä kokonaisnäkemystä liiketoiminnan kehittämisestä ja muutokseen vaikuttavista seikoista.

Pelkkä uusi moderni järjestelmä ei riitä tehostamaan toimintaa. Liiketoimintajärjestelmän hankinnassa kannattaa huomioida kunnolla muutosjohtaminen, jotta yrityksesi prosessien ja toimintatapojen yhtenäistäminen onnistuu kunnolla – tämä vaatii kaikkien sidosryhmien huomioimista, paljon viestintää ja kouluttamista. Hyvällä muutosjohtamisella ratkaisun käyttöönottoa helpotetaan ja ihmiset sitoutetaan uuden ratkaisun käyttöön hyvissä ajoin.

Asiantunteva kumppani tukee yritystäsi hankkeen kaikissa vaiheissa.

Toimialan vaikutus projektiliike­toi­min­taan ja sitä tukevaan ratkaisuun

Aikatauluttaminen on tärkeää kaiken tyyppiselle projektibisnekselle, mutta tuotelähtöinen projektiliiketoiminta eroaa paljon palvelupohjaisesta liiketoiminnasta. Samoin kenttähuollon ja kunnossapidon projektitoiminnan vaatimukset liiketoimintajärjestelmälle ovat erilaiset kuin esimerkiksi varastoon valmistettavan tuotteen myyntiyrityksellä tai energia- ja infrarakentamisen yrityksellä.

Yrityksesi toimiala vaikuttaa valittuun strategiaan ja myös järjestelmäratkaisuun.

On tärkeää, että valittu ratkaisu vastaa yrityksesi tarpeita ja prosesseja - yhtä tärkeää on, että ratkaisun toimittava kumppanisi ymmärtää liiketoimintaasi aina loppukäyttäjän tarpeita myöten, teknologian lisäksi.

Esimerkiksi valmistavan teollisuuden projektiliiketoiminnan ytimessä on tärkeää ymmärtää tuotteen elinkaari ja koko toimitusketjun elinkaari. Nämä voivat olla erilaisia eri yrityksillä riippuen esimerkiksi siitä, valmistetaanko tuotetta varastoon tai suoraan toimitusketjun seuraavaan vaiheeseen. Silti merkittävää molemman tyyppisessä liiketoiminnassa on tietojen läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus, mikä varmistetaan kattavalla ja modernilla liiketoimintaratkaisulla.

Kenttähuollon ja kunnossapidon osalta projektit eroavat huomattavasti tuotteita valmistavan teollisuusyrityksen prosesseista ja siten järjestelmältä vaadittavilta toiminnallisuuksilta. Huollon ja kunnossapidon projekteihin liittyy olennaisena osana palveluiden ja resurssien hallinta, mikä asettaa ratkaisulle omat vaatimuksensa.

Voimakkaassa murroksessa olevalla energia-alalla tarvitaan aiempaa yhtenäisempää liiketoiminnan johtamista ja siihen moderneja ratkaisuja. Keskeisiä energia-alan digitalisoitumiseen liittyviä teemoja ovat tiedolla johtaminen ja asiakaskeskeisyys. Energia-alan yritysten projektit vaihtelevat laajamittaisista asennusprojekteista yksittäisten kotitalouksien laiteasennuksiin. Sidosryhmiä on useita ja kommunikointi reaaliaikaisen tiedon perusteella eri projektin vaiheissa on luotettavan asiakaspalvelun kulmakivi. Muun muassa nämä asettavat omat vaatimuksensa energia-alan yrityksen ratkaisuille.

Toimialasta riippumatta hyvän liiketoimintajärjestelmän tulee tukea projektienhallintaa niin, että projekteihin liittyvät tiedot ovat reaaliaikaisesti nähtävillä koko ajan. Hallitun projektinseurannan avulla pystyt tekemään päätöksiä ja tarvittaessa reagoimaan muutoksiin jo projektin aikana.

Kumppani projektiliike­toi­min­nan kehittämiseen

Fellowmind Finlandilla (aikaisemmin eCraft) on kokemusta erilaisten toimialojen yritysten tarpeisiin suunnitelluista ja toteutetuista projektiliiketoiminnan ratkaisuista ja liiketoiminnan kehityshankkeista. Meillä on valmiita ratkaisusovituksia eri toimialoille, joten hankkeen aloitus on nopeaa ja ketterää.

Fellowmindin Template for Project Business -ratkaisun pohjana on Microsoft-teknologia, mikä mahdollistaa skaalautuvuuden ja ratkaisukokonaisuuden ketterän muokkaamisen yrityksesi tarpeiden mukaan.

Pohjana on moderni Dynamics 365 –ratkaisu, johon on liitettävissä Microsoft-ekosysteemistä toimialakohtaisia laajennuksia. Ratkaisun ytimessä voi olla suurille yrityksille suunniteltu Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management tai kasvaville ja keskisuurille yrityksille suunniteltu Dynamics 365 Business Central, joihin on liitettävissä projektiliiketoiminnan ratkaisu Dynamics 365 Project Operations tai muu projektiliiketoiminnan laajennus Microsoftin ekosysteemistä. Koska yritysten tarpeet ovat erilaiset, ratkaisu suunnitellaan aina yhdessä kanssasi tukemaan yrityksesi valitsemaa strategiaa.

Pilvipohjainen ratkaisukokonaisuus on helppo koota ja helppo ylläpitää, sillä ydinratkaisuun integroitujen valmiiden laajennosten vuoksi räätälöimisen tarve jää minimiin. Tarvittavia laajennoksia voi liittää ydinratkaisuun joustavasti mukaan liiketoiminnan tarpeiden kehittyessä ja muuttuessa.

Projektiliiketoimintasi tehostamisessa pääset nopeasti alkuun kanssamme. Jaamme kumppaninasi mielellämme kokemuksiamme ja parhaita käytäntöjämme yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen.

Ota yhteyttä:

Ole yhteydessä meihin, kun haluat keskustella aiheesta lisää.

Lue myös asiakkaidemme kokemuksia:

Harri Era

Advisor, Microsoft Dynamics 365 -asiantuntija

Harrilla on parinkymmenen vuoden kokemus Microsoft-teknologiasta ja ERP-järjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta asiakkaille. Hän auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita löytämään ja hyödyntämään parhaat mahdolliset ratkaisut yritysten digitalisaatiomatkalle. Ole yhteydessä: harri.era@fellowmind.fi