Fellowmindin User Group -tapahtuma: keskusteluja, kohtaamisia ja tulevaisuuden teknologianäkymiä

Fellowmind User Group -tapahtuma kokosi helmikuussa lähes 200 IT-järjestelmien ja liiketoiminnan kehityksen parissa työskentelevää asiantuntijaa, käyttäjää ja kehittäjää verkostoitumaan ja keskustelemaan, miten työt, tekijät ja asiakkaat yhdistäviä verkottoituneita yrityksiä rakennetaan. Lue seuraavassa poimintoja päivästä.

Fellowmind Blog User group tapahtuma main.jpg

Päivässä mukana olleita liiketoiminnan ja järjestelmien asiantuntijoita kiinnosti erityisesti yrityksen kasvun vauhdittaminen talouden epävarmuuksista huolimatta ja paremman asiakaskokemuksen tarjoaminen. Tärkeänä teemana päivän puheenvuoroissa toistui data ja etenkin se, kuinka data saadaan ihmisten käyttöön.

Viisi ohjelmalinjaa eri teknologiat ja tarpeet huomioiden

Päivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus osallistua eri ohjelmalinjoihin oman kiinnostuksen ja yrityksen tarpeiden mukaan. Ohjelmalinjojen sisällöt oli rakennettu pohjautuen seuraaviin ratkaisuihin ja teknologioihin:

  • Microsoft Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service ja Field Service 
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central  
  • Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management  
  • Data ja analytiikka – kohti datavetoista liiketoimintaa ja kokonaisvaltaista tiedolla johtamista 
  • Liiketoiminnan suunnittelu ja konsernilaskenta: Jedox, CCH Tagetik ja Workday Adaptive Planning

Loistava konsepti. Mukava, kun koko tuotepaletti oli samassa päivässä niin pystyi osallistumaan laajasti eri tuotteiden sessioihin.

Lue alla 5 mielenkiintoista nostoa päivän aiheista.

1. One Dynamics yhdistää ERP:n ja CRM:n - kohti yhtenäistä liiketoiminta-alustaa

Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakkuudenhallintajärjestelmä muodostavat tulevaisuudessa yhden saumattoman kokonaisuuden, One Dynamicsin.

One Dynamicsin ajatus on, että kaikki liiketoiminnan keskeinen data on yhdessä paikassa, eikä hajallaan eri järjestelmissä. Toisin sanoen kaikilla on sama, reaaliaikainen tieto käytössään.

Loppukäyttäjän näkökulmasta katsottuna olennaista on helppo ja nopea käyttö tutussa työympäristössä. Yhtenäisellä liiketoiminta-alustalla voidaan joustavasti näyttää toiminnanohjausjärjestelmän eli ERP:n sisällä asiakkuudenhallintajärjestelmän eli CRM:n tietoja - ja päinvastoin.

Tässä kokonaisuudessa keskeisenä työkaluna toimii Teams, joka tuo näkymiinsä käyttäjän tarvitseman tiedon muista järjestelmistä ja käynnistää työnkulkuja suoraan Teamsin käyttöliittymästä. 

Dataa ja kapasiteettia hallitaan Azuren työkaluilla ja analytiikassa voidaan hyödyntää Azure Synapse Analyticsin tehokkuutta ja skaalautuvuutta.

user group day people walking

2. Power Platform toimii pohjana yrityskohtaiselle räätälöinnille

Räätälöinnit ja erityissovellukset sekä automatisointi tehdään jatkossa Power Platform -alustalla. Low-code-työkalut mahdollistavat nopean ja joustavan kehitystyön. Koodausosaamista tarvitaan aiempaa vähemmän ja kehitystyötä on mahdollista tehdä myös yrityksen omin voimin aiempaa vähemmillä resursseilla.

Toiminnanohjausjärjestelmiä ei enää räätälöidä massiivisesti, vaan Power Platformin avulla yritys pystyy rakentamaan loppukäyttäjän tarpeisiin sopivan käyttöliittymä tuoden tarvittava tieto toiminnanohjausjärjestelmästä siihen. Power Platform –ratkaisut nopeuttavat kehitystyötä sekä järjestelmien hallittavuutta.

Kenties jo lähitulevaisuudessa Chat GPT kirjoittaa käyttäjän komentamana automatisoidun työnkulun valmiiksi käyttäjän tehtävänä on vain kertoa, mitä dataa siirretään ja millainen toiminnallisuus Power Platformin käyttöliittymään halutaan.

Oli hyvä päästä keskustelemaan muiden D365-käyttäjien kanssa.

3. Microsoft Viva tuo tehokkuutta myynnin arkeen

Microsoft Viva Sales helpottaa myyjän arkea tekoälyn avulla. Myyjän työstä iso osa on yhteydenpitoa asiakkaisiin CRM:n ulkopuolella, usein Teamsissa ja Outlookissa. Samalla se tarkoittaa, että iso osa asiakkuuksiin liittyvästä datasta virtaa CRM:n ulkopuolella.

Haaste myyjälle on mahdollisuus hyödyntää asiakasymmärrystä tehokkaasti sovellus- ja päätelaiteriippumattomasti. Vastaavasti organisaation haasteena on saada tieto myyjän vuorovaikutustilanteista osaksi organisaation tietopääomaa ja kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä. Näissä haasteissa Viva Sales toimii erinomaisena siltana.

Myyntityö tehostuu, kun CRM-data tuodaan Microsoft Vivan avulla suoraan myyjän arjessa käyttämiin työkaluihin, kuten Office 365 -sovelluksiin. Pelkän järjestelmädatan lisäksi Viva Sales tuo koneälyn myyjän avuksi myyntiprosessiin.

Viva Sales auttaa GPT-3:n avulla myyjää kirjoittamaan asiakasviestintään ja myyntiin liittyviä viestejä. Tekoäly on yhteydessä yrityksen omaan CRM-järjestelmään ja luo Outlookissa sähköpostia kirjoittavalle myyjälle valmiin tekstin yleisimpiin viestintätilanteisiin aina tarjousten luomista myöten.

Lisäksi Viva voi esimerkiksi tekoälyä hyödyntäen muuttaa Teams-puhelun keskustelusisällön tekstimuotoon ja tehdä koosteen keskeisistä kohdista. Tämä säästää myyjän aikaa muistiinpanojen kirjaamiselta ja auttaa ymmärryksen laadullisessa kehittämisessä.

Microsoft Viva on helposti käyttöönotettava työkalu, joka on nyt testattavissa demoympäristössä yhdessä Fellowmindin kanssa.

user group day viva presentation

4. Modernilla pilvipohjaisella data-alustalla lisätehoa tiedolla johtamiseen

Tulevaisuuden yritys on verkottunut: se yhdistää työntekijät, tiedon, toiminnot ja asiakkaat toisiinsa. Yritys, joka pystyy reagoimaan muuttuviin tarpeisiin nopeasti ja innovoi uutta, pärjää tulevaisuudessa. Kaiken ytimessä on datan jakaminen ja pyrkimys pois siiloista.

Moderni data-alusta ja Fellowmindin Business Insight –template auttavat nopeasti alkuun dataohjautuvuudessa. Yrityksen dataohjautuvuus vaatii nykyisin kokonaisvaltaista ajattelua ja läpi organisaation ulottuvia alustoja, joiden avulla yrityksen monipuolinen data saadaan kaikkien yhteiseen käyttöön reaaliaikaisesti.

Muista se, että datavarasto on eri asia kuin data platform eli data-alusta. Yhtenäinen data-alusta mahdollistaa nopeamman tiedon hyödyntäminen osana päätöksentekoa, tuottavuuden kasvun, automatisoidut prosessit, pienemmät kustannukset, reaaliaikaisen ja yhtenäisen tiedon kaikille, mahdollisuuden hallinnoida ja monitoroida dataa.

Pilvipohjaiset tiedolla johtamisen ratkaisut tuovat lisätehoa yrityksen tiedolla johtamiseen. Yritys hyötyy pilvipohjaisuudesta sekä liiketoiminnan, teknologian että ihmisten näkökulmasta katsottuna.

  • Lisäarvoa ja hyötyä liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna tuovat mm. omaan rooliin liittyvät aktiiviset muistutukset ja huomiot (alerts), jotka auttavat reagoimaan nopeasti analytiikan perusteella muuttuviin tilanteisiin.
  • Teknologia hyötyjen kautta datan laatu ja luotettavuus paranevat.
  • Suurin hyöty ihmisten näkökulmasta on analytiikan entistä laajempi hyödyntäminen - analytiikka tulee merkittäväksi osaksi yrityksen kaikkien työntekijöiden arkea ja analytiikkaa hyödynnetään aktiivisesti osana jokaisen roolin päätöksentekoa.
user group cloud presentation

5. Skenaariot ja liiketoiminnan suunnittelu yritysten kilpailuvalttina epävarmuudessa - agendalla ESG-raportointi ja tekoälyn hyödyntäminen

Liiketoiminnan suunnittelun, ennustamisen ja konsernilaskennan tulevaisuuden trendeissä vuodelle 2023 korostuvat yhä suurempi tarve ESG- eli vastuullisuusraportoinnille, tekoälyn hyödyntäminen sekä skenaarointi.

Yrityksen kyky reagoida liiketoimintaympäristön yllättäviinkin muutoksiin kasvaa huomattavasti, kun liiketoiminnan suunnittelu on monipuolista ja talousdatan rinnalle tuodaan monipuolista dataa yrityksen muista toiminnoista, esimerkiksi tuotannosta, henkilöstöpuolelta tai markkinoinnista. Skenaariot ja ennustaminen ovat viimeistään nyt jokaisen yrityksen tiekartalla.

Tulevaisuudessa yhä suuremman joukon suomalaisia yrityksen tulee raportoida kattavasti ja läpinäkyvästi yrityksensä vaikutuksista ympäristön, sosiaalisten asioiden sekä talouden ja hallinnon osalta.

Yritys voi saavuttaa kilpailuetua vastuullisuusraportoinnin ja -suunnittelun avulla. Muuttuvan lainsäädännön myötä kestävyysraportoinnin standardit ja velvoitteet yrityksille tiukentuvat sekä raportoinnin pohjana olevaa dataa auditoidaan entistä tarkemmin. Auditointivaatimuksien lisääntyessä myös vaatimukset luotettaville raportointityökaluille ovat suuremmat.

Tekoäly on jo ollut tovin osana liiketoiminnan suunnittelua. Paras tulos syntyy usein ihmisen ja tekoälyn yhteistyönä. Parhaassa tapauksessa yritys voi saavuttaa tekoälyavusteisella myynnin suunnittelulla satojen työtuntien säästöjä ja tarkempia ennusteita.

Onnistunut tapahtuma! Hyvä tahti siirtymien välillä, positiivinen ilmapiiri ja keskustelua oli paljon.

Verkottunut yritys hyödyntää teknologian mahdollisuudet - haluatko kuulla lisää?

Viime vuosien kriisitilanteet ovat korostaneet tarvetta kasvattaa reagointikykyä ja toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Saumaton tiedonkulku ja viestintä kasvattaa koko palveluketjun tehokkuutta, luo paremman asiakaskokemuksen ja luo toimijoiden kesken uusia mahdollisuuksia tuottaa arvoa.

Haluatko kuulla lisää tarjoamistamme ratkaisuista ja palveluista? Onko sinun yrityksesi verkottunut yritys, jossa data virtaa ja tietoturva on huomioitu? Jos haluat jutella lisää yrityksesi tilanteesta, olethan meihin yhteydessä. Autamme mielellämme!

Ilmoittaudu myös tuleviin webinaareihimme: 

Tero Tapanainen

Tero on Fellowmind Finlandin CTO, jonka lempisanonta on "Teknologiapuolella mikään ei ole mahdotonta, kaikkea ei ole vain järkevää toteuttaa". Ole Teroon yhteydessä: tero.tapanainen@fellowmind.fi