Webinaari: Skenaariot, ennustaminen ja joustavat ratkaisut energia-alan yrityksen päätöksenteon tukena

Torstaina 20.4.2023 klo 9 - 10

Tervetuloa energia-alan yrityksille suunnattuun Fellowmindin webinaariin, jossa keskustelemme jatkuvasti muuttuvasta maailmasta ja muutosten vaikutuksista energia-alan yritysten liiketoimintaan. Dataan pohjautuvat skenaariot ja ennustaminen sekä yhtenäinen järjestelmäalusta ja joustavat IT-järjestelmät ovat webinaarin keskustelun keskiössä.

Markkinat muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla energia-alan murroksessa. Epävarma maailmantilanne, Euroopassa jylläävä sota sekä koronapandemia ovat aiheuttaneet muun muassa energiakriisin, materiaalipulaa ja logistiikan haasteita. Nämä entisestään ovat nostaneet niin energian kuin muidenkin tuotteiden hintaa, kasvattaneet inflaatiota ja lisänneet talouden epävarmuutta.

Epävakaassa ilmapiirissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa yritysten on pystyttävä reagoimaan nopeasti ja ketterästi.

Tässä energia-alan webinaarissa käsittelemme näitä aiheita:

 • Miten suunnitella ja ennustaa liiketoimintaa maailman myllertäessä ympärillä?
 • Miten varautua energia-alan muutoksiin jo ennen kuin ne ovat ilmeisiä?
 • Miten ja millä välineillä luoda perusteltuja, dataan pohjautuvia skenaarioita ja ennusteita energia-alan yrityksen liiketoiminnasta?
 • Mihin järjestelmien on pystyttävä, jotta nopeat muutokset eivät aiheuta kohtuutonta haittaa?
 • Miten hahmottaa eri järjestelmien nykytila ja järjestelmäkokonaisuus sekä luoda yhtenäinen, johdonmukainen roadmap tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämiseksi?

Energia-alan yritykset ovat olleet kriisin keskiössä: Energian, ja erityisesti uusiutuvan energian kysyntä on kasvanut valtavasti. Energia-alan toimijat ovat kasvattaneet erilaisia palveluita ja tarjoamaa vauhdilla. Energiapulan uhatessa energian kulutukseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja sen alkuperää on kuulutettu voimakkaasti. Samalla energian hinta on noussut vauhdilla, mikä on vaikuttanut kotitalouksien ostovoimaan – ja lopulta johtanut viranomaismuutoksiin ja valtion ohjaamiin tukitoimiin. Monet näistä muutoksista ja toimista on lopulta jäänyt energiayhtiöiden toteutettaviksi.

Energiayrityksille kaikki nämä muutokset ovat aiheuttanut muun muassa

 • kasvavan kilpailun asiakkaista
 • paineet palveluiden tarjoaman laajentamiselle
 • haasteet joustavien hinnoittelumallien rakentamiseen
 • viranomaismuutosten vaikutuksista muutoksia energiayritysten laskutukseen, asiakaspalveluun ja järjestelmiin 
 • vaatimuksia yhä tarkempien liiketoimintasuunnitelmien ja ennusteiden tekemiselle tulevaisuuden suhteen

Tervetuloa ajankohtaisia aiheita käsittelevään webinaariimme!

Tarjoamamme liiketoiminnan kokonaisvaltaiset ratkaisut pohjautuvat Microsoft-, Jedox- ja CCH Tagetik -teknologioihin.

Webinaarin ohjelma

9.00 Tervetuloa webinaariin 

Energia-alan murros ja jatkuvasti muuttuva maailma – mitä se yrityksiltä ja niiden käyttämiltä järjestelmiltä vaatii 

Liiketoiminnan skenaariot ja tulevaisuuden ennustaminen energia-alalla  

 • Prosessit: budjetointi, rullaava ennustaminen, pitkän tähtäimen ennusteet, skenaariot, ESG-raportointi 
 • Ihmiset: talous, johto, liiketoimintajohtajat, IT  
 • Ennustemallit: taloudelliset ennusteet, kassavirta, henkilöstösuunnittelu, investointien suunnittelu, ajuripohjainen energiatoimintojen ennustaminen, myynnin ennustaminen 
 • Data: talousdata, tuotanto- ja myyntidata, ulkoinen data 
 • Konkreettinen esimerkki energiayhtiön suunnittelukokonaisuudesta 

Datan hyödyntäminen yhtenäisen alustan ja ketterien järjestelmien avulla 

 • Järjestelmähimmelistä yhtenäiseen ja hallittuun alustaan datan hyödyntämisen pohjana 
 • Järjestelmien hajanaisuus ja joustamattomuus energia-alan yritysten haasteena 
 • Hallittu roadmap-tiekartta tulevaisuuteen 
 • Varautuminen kuorman vaihteluun ja muihin poikkeustilanteisiin datan analytiikan avulla 

Yhteenveto 

10.00 Kiitos osallistumisesta 

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättynyt. Kiitos osallistumisesta!

Asiantuntijoina

Webinaarin asiantuntijoina Fellowmindilta toimivat:

 • Iisakki Uusimäki, Solution Lead, Energy
 • Mikko Kupiainen, Business and People Lead, Finance and Performance Management 
 • Tomi Tamminen, VP, Service & Energy Industry 

Kenelle

Webinaari on suunnattu Fellowmindin potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille, erityisesti yritysten digitalisaatiosta, kehityksestä, tietohallinnosta, taloudesta ja operatiivisesta toiminnasta vastaaville päättäjille. Fellowmind pidättää oikeuden tarkistaa ennakkoilmoittautuneiden tiedot ja rajata osallistujapaikat vain kohderyhmään kuuluville.