Webinaari: Tehokkuuden parantaminen ja skenaarioiden hyödyntäminen valmistavassa teollisuudessa

Tiistaina 18.4.2023 klo 9 – 10 

Tervetuloa valmistavan teollisuuden yrityspäättäjille ja liiketoiminnan kehittäjille suunnattuun Fellowmindin webinaariin. Käsittelemme tässä webinaarissa kahta tärkeää tekijää yrityksen kilpailukyvyn kehittämisessä: miten parannat liiketoiminnan tehokkuutta sekä miten suunnittelet ja hyödynnät liiketoiminnan skenaarioita ja ennusteita. 

Maailmalla tapahtuu jatkuvasti isoja muutoksia, jotka vaikuttavat yritysten toimintaan ja erityisesti teollisuusalaan merkittävästi.  

Keskustelemme tässä teollisuusalan webinaarissa muun muassa seuraavista aiheista: 

 • Miten varmistaa läpinäkyvyys liiketoimintaan ja koko toimitusketjuun? 
 • Miten reagoida toimintaympäristön muutoksiin nopeasti ja ketterästi? 
 • Miten tehostaa liiketoimintaprosesseja teknologian avulla? 
 • Mitä avuksi, kun toiminnanohjauksen työkalut eivät riitä tulevaisuuden suunnitteluun, ennustamiseen ja skenaarioiden rakentamiseen? 
 • Miten linkittää talouden ja operatiivisen liiketoiminnan suunnittelu? 
 • Mistä tunnistaa oman yrityksen maturiteetti, kypsyysaste Industry 4.0 -polulla ja miten jatkaa kehittämistä edelleen? 

Valmistavan teollisuuden yritysten kilpailukykyä koetellaan jatkuvasti: maailmanlaajuinen koronapandemia, epävarma maailman tilanne ja Euroopassa jylläävä sota, energiakriisi sekä talouden epävarmuus ovat osaltaan aiheuttaneet epävarmuutta myös toimitusketjuihin, logistiikkaan ja yritysten talouteen. Muun muassa komponentti- ja materiaalipulalla sekä logistiikan haasteilla on suora vaikutus teollisuusyritysten liiketoimintaan.  

Nopea tilanteisiin reagointi on vaatinut viimeisten vuosien haastavina aikoina suomalaisyrityksiltä niin pieniä kuin isojakin muutoksia liiketoiminnassa. Osa yrityksistä on esimerkiksi ajanut alas tai siirtänyt osan liiketoiminnoistaan fyysisesti eri paikkoihin, haasteellisiksi koettujen markkina-alueiden tai epävarmojen logististen osa-alueiden tilalle on täytynyt löytää nopeasti korvaavia ratkaisuja.  

Liiketoiminnan haasteet ovat tuoneet epävarmuutta myös yritysten talouteen ja kassavirtaan. 

Kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kasvattaminen vaatii teollisuusyrityksiltä toimintojen tehostamista ja kehittämistä sekä tulevaisuuden skenaarioiden ja ennusteiden hyödyntämistä. Yritysten kokonaisvaltaiselta suunnittelulta vaaditaan paljon: talouden ja operatiivisen toiminnan suunnittelun täytyy linkittyä kiinteästi yhteen ja suunnittelun tulee olla jatkuvaa ja ketterää. 

Käymme tässä webinaarissa läpi, mitä tämä kaikki yritykseltä vaatii ja miten kasvattaa yrityksen resilienssiä eli miten selviytyä muutoksista ja kääntää haasteista saadut opit yrityksen uudeksi, kestäväksi kilpailukyvyksi.

Tarjoamamme liiketoiminnan kokonaisvaltaiset ratkaisut pohjautuvat Microsoft-, Jedox- ja CCH Tagetik -teknologioihin.

Ilmoittautuminen tapahtumaan päättynyt. Kiitos osallistumisesta!

Webinaarin ohjelma

9.00 Tervetuloa, johdanto aiheeseen 

Liiketoimintaprosessien tehostaminen teollisuusyrityksessä 

 • Digital Twin: IoT:n sekä muiden laitteiden ja ratkaisuiden tuottaman datan hyödyntäminen - Data Platform, laiteautomaatiot 
 • Työnkulkujen automatisointi ja liiketoimintaprosessien kehittäminen ketterästi ja helposti Power Automate –ratkaisulla  

Liiketoiminnan skenaariot ja ennustaminen 

 • Tehokkaat suunnittelun ja ennustamisen ratkaisut – Jedox, CCH Tagetik 
 • Talouden ja operatiivisen liiketoiminnan suunnitelmien linkittäminen 

Yhteenveto ja seuraavat askeleet  

10.00 Kiitos osallistumisesta – webinaari päättyy 

Asiantuntijoina

Webinaarin asiantuntijoina ovat Fellowmindilta: 

 • Harri Era, Senior Advisor, Microsoft Dynamics 365
 • Mikko Kupiainen, Business Lead, Finance and Performance Management 
 • Miika Tekoniemi, Power Platform Architect & Competency Lead
 • Juho Seppälä, VP, Industry Director, Manufacturing 

Kenelle

Webinaari on suunnattu Fellowmindin potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille, erityisesti yritysten digitalisaatiosta, kehityksestä, tietohallinnosta, taloudesta ja operatiivisesta toiminnasta vastaaville päättäjille. Fellowmind pidättää oikeuden tarkistaa ennakkoilmoittautuneiden tiedot ja rajata osallistujapaikat vain kohderyhmään kuuluville.