Energia-alan vastuullisuus: datalla johtaminen yhä tärkeämpää

Vastuullisuus on sekä mahdollisuus että markkinoilla pysymisen ehto. Datan merkitys korostuu yrityksen sisäisen vastuullisuustyön ohjaamisessa ja oman vastuullisuuden osoittamisessa asiakkaille ja viranomaisille. Liiketoimintastrategiana vastuullisuus voi tuoda aivan uusia mahdollisuuksia, kunhan prosessit ja järjestelmät aidosti tukevat sitä.

Fellowmind - Energia-alan vastuullisuus

Energia-alalla on Suomessa tehty viime vuosikymmenen aikana paljon vastuullisuustyötä, mutta nyt otetaan aitoja askeleita vastuulliseen liiketoimintaan — siis bisnesmahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen. Vastuullinen liiketoiminta kun on paljon muutakin kuin viranomaissääntöjen täyttämistä ja vihreää yritysviestintää.

Vastuullisilla tuotteilla ja palveluilla on kysyntää. Tämän on osoittanut muun muassa Neste biopolttoaineillaan. Samoin UPM, joka tuottaa biopohjaisia raaka-aineita satoihin käyttökohteisiin, joissa korvataan muovia ja muita materiaaleja vastuullisemmilla raaka-aineilla. UPM:n mäntyöljypohjainen diesel sekä muut kemianteollisuuden käyttöön sopivat biopohjaiset jakeet ovat ison mittakaavan liiketoimintaa.

Stora Enson puupohjaista hiiltä puolestaan käytetään todennäköisesti jo lähitulevaisuudessa akkujen raaka-aineena. Sähköautojen latauslaitteita valmistava Kempower on ollut pörssin kestonousija, kun samaan aikaan yleisindeksi on pakkasella. Energia-alan startupit saavat jatkuvasti rahoitusta: viimeisimpänä esimerkkinä käytetyistä Teslan akuista energiavarastoja valmistava Cactos Oy.

Energian tuottaja ja -siirtäjä näkee vastuullisuuden mahdollisuudet eri tavoin kuin maalämpöpumppuyrittäjä, aurinkopaneelien asentaja, sähköautojen latauslaitteiden valmistaja tai vaikkapa älykiinteistön laite- ja ohjelmistotoimittaja. Esimerkiksi energian tuottaja pyrkii uusiutuvaan energiaan, verkkoyhtiö infran tehokkaaseen elinkaarenhallintaan, ja maalämpöpumppujen, aurinkolämpöpaneelien tai lataustolppien asentaja sen sijaan vastuullisuuteen tilaajaa kohtaan ja vastuulliseen toimitusketjuun. Kaikkien on kuitenkin osoitettava vastuullisuutensa datalla.

Sijoittajat, säätelijät ja asiakkaat: sidosryhmät edellyttävät vastuullisuuden osoittamista datalla

Oman toiminnan kokonaisvastuullisuutta osoitetaan ympäristöohjelmilla, jotka perustuvat usein ulkopuolisen auditoijan arvioon sekä kaksi- tai kolmivuotiseen tavoitteenasetantaan. Tätä kaikkea tulee mitata. Fiksu yritys ei tee mittaamisesta erillistä asiaa, vaan vie mittarit osaksi päivittäisjohtamista ja olemassaolevaa toiminnanohjausjärjestelmää sekä raportointia. Osalla energia-alan toimijoista on tässä vielä parannettavaa. Onneksi nykyisiä järjestelmiä voi päivittää ja laajentaa huomioimaan ympäristöjohtamisen tavoitteet.

Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden osalta tavoitteena on, että yritys pystyy seuraamaan tuotteen koko valmistuskaaren - ja soveltuvin osin myös tuotteen koko elinkaaren - vastuullisuuden. Järjestelmätasolla tämä tarkoittaa, että organisaatiolla on oltava yhtenäinen liiketoiminta-alusta, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot. Siiloutuneet erillisjärjestelmät nostavat vastuullisuuden seurannan vaikeutta, tekevät siitä manuaalista ja jättävät usein aukkopaikkoja.

Vastuullisuuden vaatimukset kasvavat nopeasti ja tämä saattaa yllättää osan yrityksistä. Kun OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemeltä kysyttiin joulukuussa (Talouselämä 2.12.2022), miten kauan fossiilialan rahoittaminen on pankeille mahdollista, hän vastasi: Ei ihan hirveän kauan. Jatkossa tilanne tiukentuu edelleen. Muutos on tosi hurja ja lillä tuntuu, että sitä ei ihan täysin ymmärretä.” Keitaanniemi kuitenkin jatkoi, Näen tässä hienoja mahdollisuuksia Suomelle.” 

Tuottavuus voi kulkea käsi kädessä vastuullisuuden kanssa 

Kipupisteenä yrityksille voi olla se, kuinka sovittaa yhteen vaatimukset tuottavuuden kasvusta ja vastuullisesta toiminnasta.  

Yksi osa ratkaisua on haastaa yritys miettimään prosessejaan puhtaalta pöydältä ja etsimään keinoja sujuvoittaa toimintaa. Ohjataanko kaikkea toimintaa datalla? Onko kaikilla tasoilla pääsy ajantasaiseen tilannekuvaan? Voidaanko tuotannon ja logistiikan optimoinnissa käyttää automatisoituja algoritmeja? Onko asiakaskohtaisen kannattavuuden laskenta ja myyntitoimenpiteiden yksilöllinen kohdentaminen osa normaalia toimintaa? Mitä dataa on käytettävissä ja mikä on suunnitelma lisädatan hankkimiseksi? Onko data osa itse tuotettamme? Voisiko se olla? 

Tavoitteena on, että toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakkuudenhallinnan muodostama kokonaisuus on yksi yhtenäinen liiketoiminta-alusta, jonka varassa kaikki tuleva kehittämistoiminta ja operointi tapahtuu. Näin saadaan prosesseihin tehokkuutta ja voidaan automatisoida rutiineja. Läpinäkyvyys ja tilannetietoisuus paranee, ja poikkeamiin voidaan reagoida välittömästi. 

Vastuullisuus on paljon muutakin kuin vähäpäästöisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä. Vastuullinen yritys muun muassa palvelee ja auttaa erityistilanteissa sekä tarjoaa asiakkaille proaktiivisesti mahdollisuuksia esimerkiksi energiansäästöön. Vastuullinen yritys on miettinyt sosiaalisen vastuun periaatteensa ja tuntee kumppaninsa sekä hankintaketjunsa. Kaikkea tätä hallitaan liiketoiminta-alustan avulla. 

Kaikkea ei tarvitse uudistaa kerralla. Nykyistä toiminnanohjausjärjestelmää on mahdollista päivittää tai sen päälle voidaan luoda käyttäjäystävällinen käyttöliittymäkerros, joka palvelee haluttujen tavoitteiden saavuttamista ja tuo datan kaikkien työntekijäryhmien arkeen. Nykyistä tuotantoa on mahdollista optimoida ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen avulla, ja näin löytää siitä lisää tehokkuutta. 

Kaikki tällaiset tuottavuutta lisäävät toimet auttavat yritystä pysymään mukana kilpailussa kasvavan kustannustehokkuuden, reagointinopeuden ja asiakaspalvelukyvyn ansiosta. Datan käyttö avaa uusia mahdollisuuksia innovoida palveluita ja lisäarvoa. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää rinnalla täysin uusia, vastuullisuuskulmaan perustuvia tuotteita, joista voi tulevaisuudessa kasvaa yrityksen ydinliiketoimintaa.  

Lisätietoja: 

Olemme tukenasi, kun yrityksesi haluaa ratkoa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä kestävän kehityksen haasteita. Pilvipohjaiset ratkaisumme sekä vastuullisuuden huomioiva lähestymistapamme auttavat yritystäsi keräämään ja hyödyntämään käytännönläheistä tietoa yrityksesi toiminnan ympäristövaikutuksista. Lue aiheesta lisää sivuillamme, ja ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää. 

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös aiemmin kirjoittamiamme energia-alaan liittyviä blogeja:  

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.