Energia-alan digitalisaatio: Viisi trendiä muokkaa koko toimialaa

Viisi isoa megatrendiä muuttaa energiatoimialaa pysyvästi. Alan yritysten kilpailukyky perustuu kykyyn hyödyntää näitä muutosvoimia. Energiamarkkinoiden myllerryksen rinnalla huomion tulisi kiinnittyä näihin strategisiin muutoksiin. Lue, kuinka digitalisaatio luo uutta liiketoimintaa.

Energia-alan digitalisaatio Viisi trendiä muokkaa koko toimialaa

Energia-alan yhtiöiden on selviydyttävä markkinamyllerryksestä. Kriisiytynyt eurooppalainen energiamarkkina on otsikoissa koko tulevan talvikauden ajan.

Samaan aikaan energiatoimialan strategioita muokkaa viisi pidemmän aikavälin vahvaa trendiä. Niitä kriisi ei syrjäytä — päinvastoin, markkinaturbulenssi ja energian hinnan heilahtelut vain vahvistavat näiden trendien voimaa.

Alalla on paljon toimijoita: energian tuottajat, jatkojalostajat, energian myyjät, energia-alan logistiikka, teknisten ratkaisujen tarjoajat, kysyntä- ja tarjontaportaalit, ylläpito- ja huoltopalvelut sekä aivan uudenlaisten innovaatioiden tuottajat. Seuraavat viisi trendiä vaikuttavat läpi koko toimialan.

Trendi 1: Yhteiskunta sähköistyy sprintteinä

Sähköistyminen etenee nopeina nykäyksinä ja sähkön kulutus kasvaa. Teollisessa tuotannossa sähkön osuus kasvaa jatkuvasti öljyn ja maakaasun kustannuksella. Sähköautot ponkaisivat vauhdilla isoksi teemaksi. Samoin niiden latausinfra julkisissa tiloissa, huoltoasemilla, kodeissa ja taloyhtiöissä. Kaupungit täyttyivät parissa vuodessa sähköpotkulaudoista. Ilmalämpöpumppuja on pitkälti yli miljoona. Aurinkosähkö on valtavassa buumissa ja myyntiä rajoittaa lähinnä vain puuttuva asentajakapasiteetti. Älykkäät sähkönkulutusta ohjaavat ratkaisut yritystoiminnassa ja kotitalouksissa sekä sähköenergian varastointi sprinttaavat seuraavana. Kaikkeen lueteltuun liittyvät kiinteästi myös digitaaliset ohjausjärjestelmät.

Trendi 2: Hajautettu energiajärjestelmä laajenee

Aurinkopaneelit yleistyvät yritysten katoilla, mökeillä, asuinkiinteistöissä. Suurten kaupunkien isot energianvarastointihankkeet etenevät vauhdilla. Sähköautojen käyttö henkilökohtaisina energiavarastoina kasvaa. Pientuotantoa pystytään netottamaan ja ohjaamaan yleiseen jakeluun. Kaikki tämä lisää vaatimuksia ja mahdollisuuksia energia-alan toimijoille, joiden pitäisi pystyä paketoimaan tuotantoa ja kulutusta helposti ymmärrettäviin palvelupaketteihin — ja samalla pitää datan avulla jatkuvasti huolta kannattavuuden laskennasta ja optimoinnista.

Trendi 3: Kulutus muuttuu nopeammin kuin vuosikymmeniin

Energian kulutus muuttuu nopeammin kuin vuosikymmeniin. Energiansäästö on iso teema kaikkialla, mutta yhtä lailla tärkeä uusi asia on kotitalouksien, pienyhteisöjen ja yritysten oma pientuotanto, pientuotannon netotus ja ylijäämätuotannon siirtäminen takaisin verkkoon. Datahubin nopea tiedonvälitys ja tietojen ajantasaisuus mahdollistaa puolestaan nopeamman ja laadukkaamman asiakaspalvelun sähköyhtiöiden toimesta, antaa mahdollisuuden tarkastella omia sopimuksia kootusti Fingridin asiakaspalveluportaalin kautta, ja tehdä valtuutuksia helpottaen näin sähkön kilpailutusta. Teollisuuden ja logistiikan energiavirroissa tapahtuu muutoksia, kun etsitään vaihtoehtoisia energiamuotoja sekä akuutin energiakriisin että ilmastosyiden ja vastuullisuuden vuoksi. Kulutusta halutaan seurata aiempaa tarkemmin ja optimoida vuorokauden ja viikon sisällä hyvinkin tarkasti. Kulutushuippujen ja -laaksojen ennustettavuutta halutaan dataohjauksella parantaa ja toisaalta akuutti tilanne voi tehdä vaihteluista suurempia kuin koskaan. Kyky hallita tätä kaikkea on energia-alan yritysten iso haaste ja onnistuessaan myös iso myyntivaltti.

Trendi 4: Energiaa halutaan ostaa palveluna

Kuluttajat, niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin, arvostavat ja odottavat kokonaisvaltaista palvelua energia-alan palveluntarjoajaltaan. Asiakkaat haluavat ymmärtää, miten heidän energian kulutustaan ja esimerkiksi yrityksissä energiaa kuluttavia tuotantoprosessejaan voidaan johtaa mahdollisimman energiatehokkaasti. Lisäksi kuluttajat peräänkuuluttavat vastuullisuutta. Energia-alan yritysten on pystyttävä vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin erittäin kilpailluilla markkinoilla - yritysten on panostettava yhä tiiviimmin palvelubisnekseen ja palveluiden paketointiin. Tämä asettaa vaatimuksia myös energia-yritysten digitaalisten ratkaisuiden kehittämiselle.

Trendi 5: Ekosysteemi laajenee

Energian käyttö ja käytön hallinta ovat murroksessa monilla päällekkäisillä tasoilla. Käytössä ovat laitetason ratkaisut, keskenään verkottuneiden IoT-laitteiden ratkaisut, paikallistason (kiinteistö, maatila/teollisuustila, energiayhteisö) järjestelmät ja näiden päällä vielä suurtuotanto, energiansiirto- ja myynti, kansalliset ratkaisut ja markkinapaikat. Näiden välillä tehtäviin valintoihin vaikuttavat puolestaan päätöksentekijöiden yksilölliset painotukset päästöjen vähentämisen, energiavarmuuden, energiatehokkuuden ja kustannusten suhteen. Tämä kaikki haastaa energia-alan yrityksiä sekä perusprosessiensa tehostamiseen että innovatiivisten palveluiden rakentamiseen.

Dataohjattu liiketoiminta on energia-alan yritysten keskeisin kehityskohde

Kaikki energia-alalla digitalisoituu. Toimialan menestyjät panostavat isosti digitaalisiin valmiuksiin toiminnanohjauksessa ja optimoinnissa, analytiikassaasiakaspalvelussa, tuotannossa, huolto- ja kunnossapidossa, päivityspaketeissa, prosessitehokkuudessa — siis sanalla sanoen kaikessa.

Datalla johdettu liiketoiminta on vastaus alan keskeisiin haasteisiin:

  • Kustannusten nousu, kustannusten hallinta, kannattavuus ja dynaaminen hinnoittelu
  • Asiakaspalvelun kasvavat vaatimukset ja tarve toimittaa yhä räätälöidympiä ratkaisuja
  • Asiakaskannattavuuden analysointi ja jatkuva parantaminen
  • Prosessien automatisointi ja kustannustehokkuus
  • Hiilineutraalin toiminnan tavoittelu ja oman vastuullisuuden todistaminen.
  • Läpinäkyvyyden parantaminen ja Social License to Operate

Dataohjattuun liiketoimintaan siirtyminen on teknologiaa, mutta ennen kaikkea se on prosessi- ja kulttuurikysymys. Kun asiaa tarkastelee liiketoiminnan uudistamisena, energia-alan yrityksillä on edessään isoja mahdollisuuksia.

Kilpailukyky perustuu digitalisaation täysimittaiseen hyödyntämiseen

Energia-alaan kohdistuu nyt enemmän mielenkiintoa kuin vuosikymmeniin. Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaat etsivät vaihtoehtoja ja uusia ratkaisuja aktiivisemmin kuin kenties koskaan aiemmin. Tämä on iso mahdollisuus toimialan uudistajayrityksille, sillä ne saavat paljon huomiota ja julkisuutta. Myyntityössä teknologisesti edistyksellinen tarjonta avaa nyt ovia, jotka ovat aiemmin pysyneet suljettuina.

Alan yritykset tarvitsevat digitalisaatiokumppaneita, jotka tuovat osaamista, resursseja ja nopeutta kehitystyöhön. Tarkastelun alla on koko liiketoiminta, sillä digitalisaatio ja datalla ohjaus koskee kaikkia osa-alueita. Jokainen alan järjestelmä, sopimus, logistiikkaketju ja tuote sisältää digitaalisen prosessin. Tämä pätee niin sähköauton älylataamiseen kuin omakotitalon öljysäiliön täyttämiseen — öljylitra sisältää kymmenittäin digitaalisia sopimuksia, kuittauksia, logistiikan ohjausta ja asiakaspalvelua.

Energiatoimiala hyötyy erityisesti sellaisista kumppaneista, jotka voivat siirtää parhaita prosesseja ja teknologioita muilta toimialoilta, kuten teollisuudesta, kuluttajapalveluista, kenttäpalveluista ja sovelluskehityksestä. Alan viisi megatrendiä ovat mahdollisuus kasvattaa kilpailukykyä, sillä markkinaa jaetaan nyt voimakkaasti uudestaan.

Lisätietoja:

Haluatko keskustella kanssamme yrityksesi tulevaisuuden mahdollisuuksista hyödyntää digitalisaatiota ja modernia teknologiaa liiketoiminnan kehittämisessä? Mietitkö, miten päästä alkuun tai edetä digimatkalla? Mielellämme autamme – ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös aiemmin kirjoittamiamme blogeja:

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.