Osiągnij więcej dzięki naszym usługom zarządzanym

Technologia jest czynnikiem umożliwiającym realizację najważniejszych procesów biznesowych. W świecie, w którym stanie w miejscu oznacza cofanie się, powinna działać niezawodnie, chronić i ewoluować wraz z Twoimi celami i potrzebami Twoich klientów. Ściśle współpracujemy z Tobą, aby to osiągnąć, pamiętając o Twoich celach i użytkownikach. Wykorzystując naszą międzynarodową wiedzę specjalistyczną, znajomość branży i najlepsze w swojej klasie usługi zarządzane, zapewniamy ciągłe tworzenie wartości i znaczące ulepszenia, dzięki którym wyprzedzisz konkurencję.

Usługa, która wnosi wartość

Oprócz utrzymywania ciągłości działania, pomagamy Ci się zmienić aby stawać się bardziej „połączonym”. Dla nas usługi zarządzane to coś więcej niż tylko zestaw reaktywnych i standaryzowanych usług. Jest to podstawowy czynnik umożliwiający prowadzenie działalności, a tym samym część naszego zintegrowanego procesu realizacji.

Dostarczamy kompleksowy katalog gotowych do użycia i dostosowanych do potrzeb biznesowych usług. Umożliwiają one skoncentrowane, nastawione na zmiany, elastyczne i dynamiczne kontakty z klientami. Analizujemy i optymalizujemy Twoją działalności poprzez wykorzystanie naszych najlepszych praktyk i inteligentnych rozwiązań.

Ciągłość i ciągłe doskonalenie Twojej działalności jest naszym priorytetem

Gorm Priem
Gorm Priem Executive Director - Fellowmind Denmark

Ciągłe doskonalenie

To, co wymyślisz dziś, jutro może być już nieaktualne. Dlatego też promujemy ciągłe doskonalenie. Naszym celem jest stałe wprowadzanie usprawnień w procesach i systemach, co prowadzi do wzrostu wydajności.

Nasze usługi umożliwiają całkowite oddanie na zewnątrz zarządzania Twoimi aplikacjami biznesowymi i infrastrukturą chmury. Nasz zespół jest zorientowany na rozwiązania i posiada dogłębną wiedzę na temat całej platformy Microsoft. Ponadto monitorujemy istotne trendy i zmiany, aby pomóc w opracowaniu planu działania na przyszłość.

Dedykowany zespół

Nasz zespół umożliwia klientom czerpanie korzyści z nieustannie rozwijającej się technologii, która po prostu działa. Osiągamy to, będąc firmą lokalną i łatwą we współpracy, a jednocześnie korzystając z solidnych umiejętności opartych na naszym międzynarodowym doświadczeniu.

Chętnie podejmujemy dodatkowe działania wykorzysując naszą wiedzę branżową, aby wesprzeć Twoje ambitne plany. W ten sposób zapewniamy rozwiązania, które rzeczywiście usprawniają działalność Twojej firmy i pomagają jej osiągnąć sukces.

Wiodący partner firmy Microsoft

Fellowmind jest członkiem Microsoft Inner Circle od 2013 r. Tylko 1% najlepszych partnerów Microsoft należy do tej ekskluzywnej grupy. Nasza pozycja wiodącego partnera pozwala nam dzielić się z klientami cennymi doświadczeniami i wczesnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nowych rozwiązań. Korzystamy również z wyłącznego dostępu do wiedzy specjalistycznej firmy Microsoft, aby wprowadzać ulepszenia i osiągać najlepsze wyniki dla naszych klientów.

Nasze gwarancje

Niezawodność, kompetencja, pomysłowość i osobowość. Są to główne powody, dla których klienci wybierają Fellowmind. Nasze usługi zarządzane oferują:

  • Dedykowanych specjalistów, którzy rozumieją Twój biznes
  • Usługi ekspertów, którzy pomogą Ci kształtować Twoją przyszłość
  • Globalne wsparcie, w razie potrzeby 24/7
  • Szybki czas reakcji i rozwiązywania problemów
  • Ciągłe doskonalenie systemów informatycznych
  • Solidne partnerstwo z Microsoft
  • Certyfikat ISO 27001 w zakresie bezpieczeństwa danych
  • Regularne aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa, rynku i rozwoju funkcji