Magazynowanie danych w sektorze bankowości

Rabobank IDB przeniósł swoje oprogramowanie i procesy do chmury Microsoft. Obecnie systemy banku są ujednolicone, koszty są niższe, a zarządzanie ryzykiem przebiega znacznie sprawniej niż dotychczas.

Rabobank International Banking.jpg

Działalność Rabobank IDB (International Direct Banking) polega na uruchamianiu i oferowaniu klientom usług błyskawicznej bankowości na całym świecie. Bank oferuje przeszło 350 000 klientom proste produkty i usługi finansowe wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Obecnie Rabobank IDB prowadzi działalność w Niemczech, Belgii, Nowej Zelandii i Australii.

Rabobank IDB wykorzystywał rozwiązania i procesy, które były rozproszone i nieuporządkowane. Skutkiem tego był fakt, że poszczególne oddziały banku w Niemczech, Belgii, Nowej Zelandii i Australii wykorzystywały inne oprogramowanie i działały w różny sposób.

Zbędne koszty

Z uwagi na brak synergii pomiędzy rozwiązaniami i procesami Rabobank IDB wydawał pięć razy więcej na rozwój i utrzymanie, niż było to konieczne. Szybko pojawiła się potrzeba uporządkowania systemów, a także kontroli kosztów i ryzyka, by zagwarantować przyszły sukces. Uznano, że rozwiązania Fellowmind sprawdzą się najlepiej.

Zmniejszanie złożoności

Cały proces rozpoczął się od rozmów z Rabobank IDB, których celem było przeanalizowanie sytuacji. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, na czym polegają problemy, jakie rozwiązania wykorzystuje obecnie i jak możemy im najlepiej pomóc zminimalizować złożoność ich systemów.

Nowy sposób działania

Przeprowadziliśmy kompleksową modernizację infrastruktury informatycznej i transformacje technologiczną. Dzięki zmianom, dane miały się stać głównym czynnikiem pozwalającym na realizację marketingu bezpośredniego, personalizację rozwiązań, lepszy wgląd w zachowania klientów, a także możliwość optymalizacji samoobsługi i obsługi klienta.

Wspólnie wyznaczyliśmy trzy kluczowe cele projektu:  

  1. Zdobycie dokładnych danych na temat klientów, usług i procesów w oparciu o kilka źródeł danych;  
  2. Określenie grup odbiorców kampanii marketingowych dzięki środowisku analitycznemu Rabobank IDB;  
  3. Umożliwienie prognozowania przyszłych działań i analiz predykcyjnych.

Wyjątkowość Rabobank IDB polega na tym, że w 100% koncentruje się na technologii SaaS. Bank postanowił przenieść wszystkie elementy działalności do chmury Microsoft. Dzięki temu jest liderem w zakresie stosowania nowych technologii w celu usprawnienia codziennej działalności i świadczonych usług.

Tom Lebens, starszy inżynier ds. danych, Fellowmind

Droga do sukcesu

Wynikiem naszych działań na zlecenie Rabobank IDB była solidna hurtownia danych, która umożliwiła organizacji ograniczenie kosztów i ryzyka.

Całe oprogramowanie biznesowe jest obecnie uporządkowane i działa w chmurze Azure; jest też proste w użyciu i przyjazne dla użytkownika. Co najważniejsze, wszystkie systemy we wszystkich krajach zostały ze sobą połączone. Nasza misja zakończyła się pełnym sukcesem!