Centrum dowodzenia efektywną sprzedażą

Komputronik Biznes pomaga innym firmom i organizacjom dynamicznie rosnąć dzięki odpowiednio dobranym rozwiązaniom IT. Dlatego, gdy poznańska firma zdecydowała o wdrożeniu nowego systemu CRM u siebie, miała wyjątkowo wysokie wymagania. Jej wybór padł na system Microsoft Dynamics 365 for Sales, zintegrowany z chmurowymi aplikacjami Office 365.

Microsoft Dynamics 365 for Sales w Komputronik Biznes

Model działalności

Komputronik Biznes łączy doświadczenie własnego zespołu z kompetencjami specjalistów włączonych w struktury firmy spółek Movity i Komputronik API. Prawie 300 doradców, inżynierów i serwisantów zapewnia firmom i organizacjom z całej Polski kompleksowe rozwiązania IT, optymalizujące procesy biznesowe. Wiele z nich ma charakter autorski. Poznańska spółka stawia na intensywny rozwój w takich obszarach, jak: projekty infrastrukturalne, cloud computing, wirtualizacja, data storage, doradztwo i wdrażanie systemów ERP, CRM, e-commerce. Firma dywersyfikuje swoją działalność geograficznie (6 filii w całej Polsce) oraz sektorowo: wertykalne działy odpowiadają za pozyskiwanie i obsługę klientów z branż m.in. administracji publicznej, służby zdrowia, handlu detalicznego, finansowo-bankowego oraz HoReCa.

Wyzwania biznesowe

Komputronik Biznes poszukiwał rozwiązania, które zapewniłoby firmie:

  • lepszą wiedzę o klientach (historia sprzedaży, rentowność, ocena potencjału, itp.),
  • lepszą organizację pracy (efektywne zarządzanie pracą zespołów, płynny obieg informacji, eliminacja błędów oraz zbędnych lub dublujących się działań);
  • większe bezpieczeństwo finansowe (mechanizmy kontroli płatności, lepsza ocena ryzyk projektów, itp.)

Wprowadzenie systemu Dynamics 365 pozwoliło uporządkować, ujednolicić i wzbogacić wiedzę o procesach sprzedaży. Obecnie mamy jasno zdefiniowane kroki działania. Rozwiązanie pozwala na monitorowanie procesów sprzedaży i ocenę czasu poświęcanego na realizację poszczególnych etapów.

Sebastian Pawłowski, Wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes

Nowy rozdział

Od połowy 2017 roku pod marką Komputronik Biznes operacyjnie działają zintegrowane struktury dwóch spółek: Komputronik Biznes i Movity.

– Proces połączenia kompetencji zwiększył nasz potencjał rozwoju, zwłaszcza w obszarze akwizycji i obsługi kompleksowych projektów IT. Nowy rozdział w naszej historii skłonił nas jednocześnie do rewizji funkcjonujących w firmie procesów i systemów IT. Od 15 lat z dużymi sukcesami doradzamy naszym klientom, jak efektywnie się rozwijać. Przez lata dynamicznego rozwoju nasza organizacja bardzo urosła oraz połączyła się z Movity operacyjnie i rozpoczyna integrację z Komputronik API – tak drogę do wdrożenia nowego systemu CRM wspomina Sebastian Pawłowski, Wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes.

Dzięki zastosowanym mechanizmom system sam określa sposób działania i motywuje handlowców do efektywniejszej realizacji zadań, co wpływa na skrócenie czasu całego procesu.

Sebastian Pawłowski, Wiceprezes Zarządu Komputronik Biznes

Po pierwsze, klient

Pełna wiedza o aktualnych oraz potencjalnych klientach to najpewniejsza dźwignia dynamicznego i efektywnego rozwoju – tę podręcznikową prawdę potwierdzały wdrożenia, które Komputronik Biznes realizował u wielu klientów. Dlatego kompleksowe, a jednocześnie przyjazne dla użytkowników wsparcie tego obszaru w ramach własnej organizacji było bezpośrednim impulsem do zmiany stosowanych w firmie rozwiązań klasy CRM. –– podkreśla Łukasz Brzóska, Kierownik Zespołu Handlowego Komputronik Biznes.

Firma poszukiwała rozwiązania, które wsparłoby ją w jeszcze lepszej obsłudze obecnych klientów i odczytywania ich potrzeb, segmentacji klientów oraz skutecznej akwizycji nowych klientów i projektów. – Potrzebowaliśmy nowych, bardziej rozbudowanych oraz automatycznych narzędzi budowania pełnego obrazu klienta, monitorowania relacji, elastycznego dostosowania ofert – mówi Mirosław Jasiak, Dyrektor Marketingu Komputronik Biznes.

Złożony ekosystem

Nowy system musiał uwzględniać złożoność naszej organizacji. Firma zarządza prawie 300-osobowym zespołem specjalistów, którzy pracują w zespołach zróżnicowanych geograficznie (6 filii; projekty w całej Polsce), ale także sektorowo. Komputronik Biznes oferuje bowiem także dedykowane rozwiązania dla wybranych branż, z administracją publiczną, służbą zdrowia, sektorem finansowym, handlem detalicznym oraz HoReCa na czele. Regiony i obszary spina Centrum Usług Wspólnych, wspierające m.in. sprzedaż.

– Zależało nam na tym, by efektywnie zarządzać zespołami, wiedzieć, na jakim etapie są poszczególne projekty. Ważnym aspektem był dla nas monitoring sprzedaży w ramach poszczególnych regionów – tak by zespoły sprzedażowe poszczególnych filii nie dublowały swoich działań. – tłumaczy Zbigniew Szymerowski - Kierownik Projektów Komputronik Biznes.

Chmura nowych możliwości

Komputronik Biznes postawił na Microsoft Dynamics 365 for Sales.

– System natywnie integruje się z wdrożonymi wcześniej w firmie chmurowymi aplikacjami biznesowymi Office 365. Płynnie współpracuje z aplikacjami korzystającymi z danych poczty, aplikacji ERP czy platformy SharePoint. Dzięki pełnej integracji rozwiązań handlowiec czy inżynier ma na jednym ekranie, na dowolnym urządzeniu pełną informację o kliencie. Nie musi przełączać się pomiędzy aplikacjami, może np. z poziomu poczty elektronicznej wyszukać lub zaktualizować informacje o kliencie czy potencjale danej sprzedaży. W nowym systemie tworzymy też grupy projektowe, by gromadzić wiedzę w jednym miejscu, co szczególnie doceniają osoby, które dołączają do projektu w jego trakcie – dodaje Zbigniew Szymerowski. Dobrym przykładem zmian jest nowy sposób funkcjonowania działu telemarketingu.

– Wcześniej do naszych telemarketerów informacje spływały z różnych źródeł – telefonicznie, mailem, w arkuszu kalkulacyjnym. Teraz wszystkie zaangażowane osoby mają bieżący podgląd, na jakim etapie jest dany proces – podkreśla Mirosław Jasiak – Dyrektor Marketingu.

– Firmy, które decydują się na rozwiązania chmurowe, stają się w pełni mobilne. Handlowcy z dowolnego urządzenia mają dostęp do aktualnych, rzetelnych danych i narzędzi analitycznych, które zwiększają szansę na sukces sprzedażowy. Dane przechowywane są w bezpiecznym i elastycznym środowisku, co eliminuje konieczność administrowania i kupowania dodatkowych serwerów. Możliwość szybkiego skalowania systemu pozwala dostosować go do aktualnego etapu rozwoju firmy – tak kluczowe korzyści opisuje Justyna Klimuk, Dynamics 365 Business Group Lead z Microsoft.

Zwinne wdrożenie

Paweł Kobryń, Dyrektor Działu Projektów i Wdrożeń Komputronik Biznes podkreśla, że projekt został zrealizowany bardzo szybko i sprawnie:

– Pierwszy etap, który zapewnił kluczową funkcjonalność w obszarze sprzedaży, zajął niespełna kwartał. Potem rozbudowywaliśmy i dopasowywaliśmy już działające funkcje, a równolegle wdrażaliśmy kolejne narzędzia. Krótki czas wdrożenia, przy pełnej kontroli budżetu, to zasługa bardzo dobrej współpracy, doświadczenia wszystkich osób zaangażowanych w projekt i przyjętej zwinnej metodyki działania.

Początek drogi

Wyjściowy wariant zakładał wdrożenie Microsoft Dynamics 365 w obszarze agregacji danych o klientach.

– Tymczasem w wielu aspektach zrobiliśmy znacznie więcej, niż planowaliśmy. Wypracowaliśmy choćby dopasowane do naszych potrzeb mechanizmy udzielenia pełnomocnictw czy zbierania informacji o referencjach. – wylicza Zbigniew Szymerowski.

Szczególnym powodem do dumy Komputronik Biznes jest pionierskie na rynku rozwiązanie wspierające sprzedaż sukcesywną.

– Budujemy na bazie Dynamics 365 narzędzia, które za nami nadążają. Jesteśmy na początku drogi, ale już przymierzamy się do kolejnych rozszerzeń m.in. w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży w ramach CUW – zauważa Łukasz Brzóska.

Lustro organizacji

– Naszym celem była optymalizacja sprzedaży, a poruszyliśmy również obszary związane z administracją, prawem, marketingiem, księgowością czy kadrami. Ale to tylko dodatkowy plus – wdrożenie okazało się fantastycznym lustrem, w którym mogliśmy zweryfikować nasze procesy oraz pracować nad ich ulepszaniem. – podsumowuje Sebastian Pawłowski.

Masz pytania?

Tomasz Kozłowski
CMO / Fellowmind Poland
tomasz.kozlowski@fellowmind.pl