HSV

HSV-case.jpg

Jedna platforma do ciągłego doskonalenia

W celu osiągnięcia większej wydajności oraz ułatwienia wzrostu i zaspokojenia potrzeb klientów, HSV zdecydowało się umieścić całą firmę na jednej platformie z pomocą Fellowmind.

  • Wielkość firmy

    300+
  • Branża

    Produkcja

Wyzwanie Większa kontrola kosztów materiałów i energii, skalowalność strategii wzrostu, jednolite zaspokajanie potrzeb klientów, IT jako czynnik wspomagający biznes
Technologia Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations
Korzyści Lepszy wgląd i kontrola, wydajniejsze procesy, optymalna i jednolita obsługa klientów

HSV jest przetwórcą tworzyw sztucznych, składającym się z dwóch gałęzi: HSV Moulded Foams Group & HSV Technical Moulded Parts. Od ponad 50 lat grupa specjalizuje się w inżynierii, produkcji i montażu lekkich produktów z pianek cząsteczkowych.

Wyzwanie

Kluczowe znaczenie dla kontroli w tym sektorze mają wymagania klientów w obszarach zarządzania projektami, jakości, śledzenia i monitorowania oraz EDI. "Klient staje się coraz większy i bardziej wymagający i oczywiście musimy na to zareagować" – mówi Paul Gerits, CFO w HSV.

Podejście

W rezultacie pod koniec 2017 roku podjęto decyzję o przejściu do chmury. "Świadomie wybraliśmy Microsoft z różnych dziedzin w naszej organizacji. Częściowo jest to wybór mający na celu ułatwienie wzrostu i zaspokojenie potrzeb klientów, a także oczywiście osiągnięcie większej wydajności" – mówi Paul.

Wyniki

Dzięki umieszczeniu całej firmy na jednej platformie, HSV ma lepszy wgląd w działanie firmy, łatwiejsze konsolidacje (zarówno finansowe jak i handlowe) oraz jednolity sposób obsługi klienta. Przejście na chmurę umożliwia bardziej ukierunkowaną i lepszą obsługę klienta.

Celowo ograniczyliśmy się do czołowych graczy na rynku. Oznacza to, że mamy mocne fundamenty i możemy kontynuować rozwój na tej platformie w przyszłości, niezależnie od tego, czy dotyczy to dalszej automatyzacji, IoT czy robotyzacji.

Paul Gerits CFO HSV

Platforma do ciągłego doskonalenia

HSV postrzega Dynamics 365 jako platformę do ciągłego doskonalenia. "Celowo ograniczyliśmy się do czołowych graczy na rynku. Budżety rozwojowe czołowych graczy są tak wysokie, że dominują oni na rynku. Oznacza to, że mamy mocne fundamenty i możemy kontynuować rozwój na tej platformie w przyszłości, niezależnie od tego, czy dotyczy to dalszej automatyzacji, IoT czy robotyzacji" – mówi Paul.

Masz pytania?

Tomasz Kozłowski
CMO / Fellowmind Poland
tomasz.kozlowski@fellowmind.pl