KSeF dla Microsoft Dynamics - Najczęściej zadawane pytania

Jeśli interesuje Cię nasze rozwiązanie KSeF dla Microsoft Dynamics to zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami zebranymi przez nasz zespół produktowy. Jeśli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie – zadaj je nam.

Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy pytania dotyczące naszego rozwiązania KSeF dla Dynamics (moduł faktur sprzedaży), które najczęściej słyszymy od naszych klientów. Podzieliliśmy je na trzy grupy:

  1. Dotyczące funkcjonalności
  2. Dotyczące procesu wysyłki
  3. Dotyczące parametryzacji

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skorzystaj z formularza i prześlij je nam. 

Funkcjonalność

Czy przed wysłaniem można podejrzeć wydruk faktury?

Tak, istnieje możliwość podejrzenia podglądu wydruku oraz faktury w formacie xml.

Czy można sprawdzić dlaczego faktura nie przeszła przez bramkę Ministerstwa?

Funkcjonalność KSeF została zaprojektowana tak, aby każda faktura posiadała log informacyjny, w którym widoczne są komunikaty z bramki ministerstwa oraz informacje o statusie faktury.

Czy kod QR jest obsługiwany?

Funkcjonalność kodu QR dodawana jest na podstawie indywidulanych ustaleń ponieważ dodanie takiego kodu wiąże się z koniecznością modyfikacji aktualnego wyglądu faktur.

Jak pobierany jest numer KSEF?

Numer KseF pobierany jest automatycznie na podstawie parametryzacji zadania wsadowego, lub ręcznie na życzenie użytkownika.

Jak długo trwa pobieranie numeru KSeF?

Czas oczekiwania na numer KSeF uzależniony jest od parametrów zadania wsadowego, natomiast ręczne wywołanie powoduje natychmiastowe pobranie tego numeru.

Czy posiadając zewnętrzne oprogramowanie możliwa jest integracja między modułem KSeF a oprogramowaniem innej firmy?

Wielu z naszych klientów korzysta z zewnętrznego oprogramowania do wystawiania faktur, które nie posiada możliwości wysłania faktury do KSeF. W takim przypadku, zespół KSeF rozpatruje możliwości przebudowy i architektury integracji indywidulanie.

Wysyłka

W jaki sposób system rozpoznaje, czy faktura została wysłana do KSeF?

System rozpoznaje, czy faktura została wysłana do KSeF na podstawie dwóch znaczników, które zostały dodane m.in. w arkuszu faktur oraz w dedykowanym widoku prezentującym wszystkie faktury, które powinny zostać wysłane do KSeF. Znaczniki te pozwalają określić użytkownikowi stan faktury.

W jaki sposób system wysyła faktury do KSeF?

System wysyła faktury do KSeF automatycznie na podstawie parametryzacji wskazanej przez użytkownika. Obecnie istnieją trzy metody wysłania faktur:

  • wysyłka od razu po zaksięgowaniu faktury,
  • wysyłka zadaniem wsadowym natychmiast po zaksięgowaniu faktury,
  • wysyłka asynchroniczna faktur.
Czy istnieje możliwość zbiorczej wysyłki faktur?

Funkcjonalność wysyłki asynchronicznej pozwala na wysyłanie faktur w większej ilości tj. system na podstawie zadania wsadowego będzie wysyłał zgodnie z określonym okresem czasu wszystkie, faktury, które podlegają KSeF, a nie zostały jeszcze wysłane.

Czy podczas wysyłki następuje sprawdzenie pliku?

Sprawdzenie syntaktyczne pliku xml może nastąpić na podstawie parametryzacji. Wynikiem tego sprawdzenia - w zależności od wyboru - może być błąd, który przerywa księgowanie lub informacja na ekranie.

Czy faktury zostaną wysłane w przypadku awarii bramki Ministerstwa?

Parametryzacja modułu KSeF pozwala na określenie ilości prób połączenia z bramką Ministerstwa oraz odstępu między tymi próbami. Jeżeli awaria będzie krótsza niż wskazane parametry, to wysyłka nastąpią automatycznie.

Czy istnieje możliwość ręcznej wysyłki faktury?

Tak, istnieje możliwość wywołania ręcznej wysyłki faktur, które z jakiś powodów nie zostały wysłane do KSeF.

Parametryzacja

Czy w systemie Dynamics 365 rozwiązanie połączone jest bezpośrednio z modułem „Electronic reporting” oraz RCS?

Nie, oferowane rozwiązanie nie ma bezpośredniego połączenia z wyżej wymienionymi funkcjonalnościami, dzięki temu nie ma konieczności pobierania mapowań zawierających zmiany przygotowane przez Microsoft. Naszym celem było możliwie jak najbardziej uprościć wprowadzanie najczęściej spotykanych zmian (zmiana numeru schematu, wariantu etc.) Takie podejście pozwala administratorom systemu na samodzielne wprowadzanie tego typu zmian natychmiast po ich opublikowaniu.

Czy korzystając z rozwiązania Fellowmind można wskazać, które faktury mają zostać wysłane do KSeF?

Tak, w naszym rozwiązaniu do tego celu użyliśmy standardowych kwerend systemu Dynamics 365, za pomocą których można ograniczyć lub wskazać, które faktury będą wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur. Dodatkowo kwerendy zostały podzielone na trzy sekcje związane z fakturami zaliczkowymi, zwykłymi i projektowymi, dzięki czemu użytkownik ma możliwość użycia innych kryteriów wysyłki dla każdego z tych typów faktur.

Czy rozwiązanie Fellowmind korzysta z połączenia bezpośrednio do bazy opublikowanej przez Ministerstwo?

Tak, moduł KSeF bezpośrednio z bramką ministerstwa. Administrator sytemu ma możliwość wskazania, do którego środowisko opublikowanego przez Ministerstwo ma być podłączony moduł KSeF.

W jaki sposób obliczane są wartości w polach wyliczalnych?

Wartości w polach, które mają być odzwierciedleniem kwot z faktury wyliczane są na podstawie mapowań wskazanych przez użytkownika. Mapowania powiązane są z kodami podatków istniejącymi w systemie. Dzięki takiemu podejściu użytkownik ma możliwość parametryzacji bez dodatkowej ingerencji konsultanta.

Czy rozwiązanie KSeF proponowane przez firmę Fellowmind obsługuje wszystkie pola dostępne w schemie?

Obecnie produkt obsługuje pola obligatoryjne oraz część pól opcjonalnych i fakultatywnych, natomiast na podstawie informacji zwrotnej od klientów, u których KSeF jest wdrażany do standardu naszego rozwiązania dodajemy nowe pola, które pozwolą obsłużyć więcej  szczególnych przypadków.

Czy rozwiązanie KSeF obsługuje adnotacje?

Tak, system obsługuje pola, które zostały wskazane w sekcji adnotacji. Tak jak w przypadku pól wyliczalnych, większość adnotacji powiązana jest z mapowaniem kodu podatku. Wyjątkiem jest oznaczenie w polu P_18A dotyczącym metody podzielonej płatności, dla którego dodano osobną logikę wykazywania wartości.

Czy można sprawdzić połączenie z bramką Ministerstwa w danym momencie?

Tak, istnieje możliwość sprawdzenia połączenia między systemem i bramką Ministerstwa. Co więcej, funkcjonalność posiada narzędzie przedstawiające archiwalne zapisy uzyskanych sesji wraz z ich numerami.

Zadaj pytanie

Krajowy System e-Faktur w Microsoft Dynamics AX/D365

Interesują Cię inne funkcjonalności i udogodnienia? Sprawdź nasze autorskie rozwiązanie umożliwiające integrację aplikacji Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics 365 z systemem Ministerstwa  automatyzacje procesy obiegu e-Faktur.