Slimme oplossingen voor chemie, rubber en kunststof

Fellowmind bedenkt slimme oplossingen voor bedrijven in de sectoren chemie, rubber en kunststof om deze productiever en toekomstbestendiger te maken. Ontdek hoe we dat doen.

Volop in beweging

De branches chemie, rubber en kunststof zijn volop in beweging. Het gebruik van plastics stijgt en het belang van internationalisering, schaalvergroting en compliance neemt toe. Daarnaast heeft de branche te maken met strengere milieuwetgeving, kwaliteitsaspecten en focus op duurzaamheid. Klanten eisen groene en recyclebare producten. De opkomst van ‘available to promise’ betekent dat een klein deel van de geproduceerde goederen op voorraad wordt gehouden. Verkoop gebeurt en op basis van forecasting (push) of cijfers uit het verleden (pull).

Om aan hogere (kwaliteits)eisen te voldoen, wordt in deze branches volop ingezet op innovatie, procesoptimalisatie en het gebruik van voorspellende data. Wij helpen partners om dit soort kansen te pakken. Tegelijkertijd maken we ze toekomstbestendig zodat ze de kansen die robotisering, machine learning en IoT bieden, kunnen benutten.