Yhtenäinen liiketoiminta-alusta mahdollistaa datan hyödyntämisen vähittäiskaupan alalla

Dataohjattu päätöksenteko ja dataan pohjautuva asiakaspalvelu ovat ratkaisu vähittäiskaupan ajankohtaisiin muutoshaasteisiin. Kun asiakkaasi ostavat ja asioivat omnichannel-aikakaudella eri kanavissa, tarvitset yhä enemmän datakyvykkyyksiä asiakkaittesi täsmälliseen, personoituun ja kokonaisvaltaiseen palvelemiseen. Yhtenäinen liiketoiminta-alusta on yrityksesi toiminnan keskeinen elementti ja perusta, joka mahdollistaa dataohjatun liiketoiminnan ja jonka varaan rakennat ja kehität palveluitasi ja toimintojasi myös tulevaisuudessa.

Yhtenäinen liiketoiminta-alusta mahdollistaa datan hyödyntämisen vähittäiskaupan alalla

Kaupan alan ja erityisesti vähittäiskaupan sekä erikoistavarakaupan muutoksen ja kehittämisen merkittävinä ajureina toimivat hintatietoiset, nopealiikkeiset kuluttajat, jotka käyttävät ristiin kauppojen sähköisiä kanavia ja perinteisiä myymälöitä.

Asiakkaiden kiinnostus olisi kyettävä herättämään ja kiinnostusta olisi kyettävä ylläpitämään ”ostoputkessa” riippumatta siitä, alkoiko asiakkaan asiointi somemainoksesta, verkkokaupasta vai kivijalkamyymälästä.

Tämä edellyttää kykyä tunnistaa asiakkaita ja kohdentaa heille relevantteja viestejä heidän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Parhaassa tapauksessa asiakkaiden tarpeet voidaan ennakoida ja tarjota heille ratkaisuja jo ennen kuin he itse ehtivät aktivoitua. Kaikki tämä perustuu kerättyyn dataan ja siihen, kuinka hyvin yrityksesi osaa ja pystyy dataa hyödyntämään.

Asiakaspalvelukyky on kilpailukykyä

Asiakkaita kiinnostaa se, että he saavat haluamaansa personoitua palvelua. Siksi on tärkeää, että he voivat jatkaa asiointia eri kanavien välillä niin, että heidät tunnistetaan ja heidän kesken jäänyt osto- tai asiakaspalvelutapahtuma on mahdollista viedä loppuun saakka eri kanavassa kuin missä he ovat aloittaneet alkuperäisen asioinnin. Asiakastiedon merkitys korostuu oleellisesti, ja ilman kattavaa datan hallintaa tällainen palvelutaso on mahdotonta saavuttaa. Taustalle tarvitaan yksi yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus, joka palvelee kaikkia asiakkaan käytössä olevia eri kanavia; yhtenäinen järjestelmä mahdollistaa modernit reaaliaikaiset ja päivitetyt tiedot eri kanavissa kuten esimerkiksi verkkokaupassa ja myymälässä.

Datan hyödyntämistä tarvitaan myös palveluiden ja tuotteiden nopeaan toimituslogistiikkaan sekä kysynnän muutosten ketterään vastaamiseen ja varaston optimointiin. Tämä korostuu, kun asiakkaat voivat tilata tuotteita myös ulkomailta ja saavat ne usein silti kotiovelleen yhtä nopeasti kuin kotimaastakin toimitettuna. Kotimainen sijainti ei ole enää kilpailuetu - sen sijaan asiakasymmärrys ja tehokas palvelu on.

Vielä reilu vuosikymmen sitten saatettiin ajatella perinteisesti kaupan oman toiminnan ja tarjonnan kautta: “Näin meidän yrityksemme toimii, sopeudu asiakas siihen.” Nykyisin tällainen ajattelutapa on väistämättä vanhentunut. Kaupan alan toimijat ja erityisesti vähittäiskaupan yritykset kilpailevat asiakkaiden huomiosta, ajasta ja rahasta ennen näkemättömällä tavalla. Paras ja nopein palvelu voittaa. Kaupan alalla ajattelumalli on kääntynyt täysin: asiakaskokemuksen parantaminen ja palveluiden kehittäminen ovat elinehto ja kilpailuetu alan yrityksille.

Näin hyödyt dataohjatusta toiminnasta

Datan hyödyntäminen yhtenäisen teknologisen alustan avulla tuo tehokkuutta ja joustavuutta kaikille yrityksesi liiketoiminnan osa-alueille: tuotannon ja varaston optimointiin, saatavuuden maksimointiin, toimitusnopeuteen, myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen ja asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen. Pystyt myös hyödyntämään yrityksesi ekosysteemin ja sidosryhmät tehokkaammin, eli ottamaan käyttöön ja hyödyntämään entistä enemmän tietoa kumppaneilta, jakeluketjulta ja asiakkailta. 

Datalla johtamista ajaa ajattelutavan muutos: asiakas on nyt aidosti yritystoiminnan keskiössä, aivan eri tavalla kuin aiemmilla vuosikymmenillä. Erinomainen asiakaspalvelukyky on kilpailuedun lähde ja kilpailussa mukana pysymisen perusvaatimus. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti, ei enää lähtökohtana pelkästään kaupan alan yritysten omat tarpeet. 

Monikanavaisen palvelun myötä ja modernin teknologian avulla tietoa viedään yhä enemmän sinne, missä asiakaskohtaamiset tapahtuvat. Esimerkiksi myyjä tarvitsee reaaliaikaisen varastosaldon tai asiakaspalvelija asiakkaan asiointihistorian – nämä hoituvat yhtenäisellä järjestelmällä. Kenttätyöntekijä tarvitsee päivittyvän dynaamisen reitityksen asiakaskohteisiin sekä esimerkiksi etänä tiimin tuen vaikeaan tekniseen kohteeseen – tiedot päivittyvät yhtenäisen järjestelmän avulla ja etätukea saa modernin teknologian avulla. 

Tärkeää on, että käytössä oleva liiketoiminta-alusta tai järjestelmä tehostaa ja automatisoi rutiineja sekä vapauttaa esimerkiksi myyjän keskittymään myyntiin. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa huonekalukaupassa sitä, että myyjä kysyy luvan tunnistaa asiakkaan kanta-asiakkuuden, istuu asiakkaan ja tabletin kanssa asiakkaan kiinnostuksen kohteena olevalle sohvalle, rakentaa asiakkaan kanssa vaihtoehdot kankaineen, väreineen ja oheistuotteineen tabletin ruudulla ja vie myös tilauksen, toimitustiedot ja maksutapahtuman siinä samalla loppuun saakka. 

Yhtenäinen liiketoiminta-alusta tehokkaaseen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen

Siiloutuneet yksittäisjärjestelmät eivät ole enää toimiva ratkaisu, vaikka olisivat itsessään hyvinkin edistyksellisiä. Ilman yhtenäistä kokonaisuutta tieto ei ole riittävän nopeasti kaikkialla hyödynnettävissä, prosessit saattavat kärsiä laatuvaihteluista, asiakaskokemusta on vaikea johtaa yhtenäisesti ja yritykseltä puuttuu ajantasainen tilannekuva.

Keskeinen ratkaisu datan hyödyntämisessä on yhtenäisen liiketoiminta-alustan rakentaminen. Tämä mahdollistaa kaikkialle organisaatioon ulottuvan tehokkaan, reaaliaikaisen tiedolla johtamisen. Tieto ei enää siiloudu, vaan on kaikkien käytettävissä mahdollisimman tuoreena ja paikkansapitävänä.

Kattava liiketoiminta-alusta sisältää yhteen liitetyt toiminnanohjauksen (ERP) ja asiakkuudenhallinnan (CRM) sekä data- ja analytiikkaratkaisut. Kokonaisuuden avulla sujuvoitat yrityksesi toimintaprosesseja ja palvelet tiedolla johtamisen tarpeita kaikkialla organisaatiossasi. Kokonaisuus on myös alusta yrityksesi kaiken tulevan liiketoiminnan kehittämiselle; tulevat liiketoimintaprosessit rakennat aina samalle yhtenäiselle liiketoiminta-alustalle, mikä mahdollistaa jatkuvasti ketterän dataohjatun liiketoiminnan. Miten muutenkaan voisit kehittää yrityksesi yhtenäistä toimintaa tulevaisuudessa?

Dataa keräät, jalostat, kuljetat, analysoit ja hyödynnät tämän liiketoiminta-alustan avulla. Siitä syntyy monikanavainen palvelukyky sekä myynnin ja operatiivisen toiminnan tehokkuus.

Ylimmän johdon haaste: aito datalla johtaminen, ei vain datan seuraaminen

Datan hyödyntäminen vähittäiskaupan alalla asettaa ylimmälle johdolle kaikkein tärkeimmän haasteen: kuinka johtaa liiketoimintaa aidosti datan pohjalta? Haaste se on siksi, että dataa on valtavasti ja sitä on periaatteessa helppo seurata, mutta vaatii omien toimintatapojen kehittämistä, että ylin johto tekee jatkuvia, aktiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvia päätöksiä dataan perustuen ja muuttuviin tilanteisiin reagoiden.

Tällainen tulevaisuuden ennakointi haastaa myös strategiaprosessia, joka on perinteisesti ollut jähmeäliikkeinen ja staattiseen tilannekuvaan perustuva.

Datalla johtaminen jalkautuu ylimmästä johdosta edelleen keskijohtoon ja liiketoimintayksiköihin, jotka kehittävät sitä kautta tarjoamaa, myyntiä, markkinointia, palveluprosesseja ja liiketoimintojen tehokkuutta. Lisäksi datalla johtaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä teknologiajohdon kanssa, jotta valitut ratkaisut tukevat sekä strategista kehittämistä että operatiivisia prosesseja.

Fellowmind on toimittajakumppani, joka tuntee datan hyödyntämisen

Fellowmindilla lähdemme asiakkaan kanssa aina liikkeelle liiketoiminnan kehittämisestä, emme yksittäisestä teknologisesta ratkaisusta. Toimialan tarpeet ja tuntemus ovat mielestämme ensisijaisen tärkeitä. Tässä meitä auttaa pitkä kokemuksemme eri toimialoilta ja ymmärrys asiakkaan liiketoiminnan logiikasta.

Asiantuntijamme tuovat mukanaan kokemuksen toimialasi parhaista käytännöistä ja muutoshankkeiden viemisestä käytäntöön. Ymmärrämme kaupan alan ja vähittäiskaupan toimitusketjujen tehokasta toimintaa, asiakkaan ostopolkua, liiketoimintaprosessien tehostamista ja tiedolla johtamista.

Kanssamme otat liiketoimintalähtöisen otteen kehityshankkeisiin ja kehität kilpailukykyäsi niin, että liiketoiminta, teknologia ja prosessit ovat tasapainossa.

Lisätietoja

Lue myös aiemmin koostamiamme kaupan alan artikkeleita:

 

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko ja haluat jutella lisää, miten hyödyntää dataa paremmin yrityksesi liiketoiminnassa? Kuulemme mielellämme lisää yrityksesi haasteista ja tulevaisuuden kehityssuunnitelmista. Ota yhteyttä!

Kimmo Immonen

Kimmo toimii Fellowmindilla asiakkuuksista vastaavana johtajana. Hänellä on vahva kokemus erityisesti palvelu- ja kaupan alan yritysten liiketoiminnan prosesseista ja kehittämisestä. Ole yhteydessä: kimmo.immonen@fellowmind.fi tai 040 530 4335