Helppo siirtyminen pilvipohjaiseen vähittäis- ja tukkukaupan Dynamics 365 Commerce -toimialaratkaisuun

Vähittäis- ja tukkukaupan toiminnanohjausjärjestelmän on vastattava alati kasvaviin haasteisiin. Toimialan asiakaskäyttäytyminen, toimintalogiikka ja vaaditun teknologisen osaamisen taso ovat muuttuneet lyhyessä ajassa merkittävästi. Microsoft Dynamics 365 Commerce -toimialaratkaisu on alusta, jonka avulla vähittäis- ja tukkukaupan yritys pystyy ylläpitämään ja kehittämään kilpailukykyään.

Helppo siirtyminen pilvipohjaiseen vähittäis- ja tukkukaupan D365 Commerce -toimialaratkaisuun

Microsoft Dynamics 365 Commerce on suunniteltu monikanavaisen omnichannel-kaupankäynnin ydinjärjestelmäksi. Se yhdistää online- ja offline-kaupan toiminnot ja mahdollistaa erinomaisen asiakaspalvelun.

Dynamics 365 Commerce toiminnanohjaus (ERP) vastaa vähittäis- ja tukkukaupan haasteisiin, joita tuovat asiakaskäyttäytymisen muutos, 24/7-palveluvaatimus ja tarve tuottaa saumaton asiakas- ja asiointikokemus monissa eri kanavissa.

Toiminnanohjausjärjestelmän ja verkkokaupan yhdistäminen on Dynamics 365 Commercen avulla helppoa, sillä järjestelmä pitää sisällään työkalut verkkosivujen ja verkkokaupan rakentamiseen sekä aktiiviseen kaupankäyntiin erilaisten aktivointien, promootioiden, kampanjoiden ja tekoälypohjaisten tuotesuositusten avulla. Järjestelmään kuuluu myös edistyneitä asiakkuudenhallinnan ominaisuuksia.

Ratkaisun etuna on helppo käyttöönotto Microsoft-ympäristössä, erinomainen liitettävyys muihin ratkaisuihin ja koko Microsoft-ekosysteemin tuki.

Vähittäis- ja tukkukaupan toiminnanohjaukselta vaaditaan paljon

Vähittäis- ja tukkukauppa on suuri ja kasvava kaupan sektori. Se palvelee sekä kuluttaja-asiakkaita että yritysasiakkaita. Kasvu houkuttaa myös kotimaisia ja kansainvälisiä kilpailijoita, ja siksi alalla menestyvät pitkäjänteisesti vain ne, joilla on yhtä aikaa hallussa erinomainen asiakaspalvelukyky ja hintakilpailukyky.

Digitalisaatio on tullut kaikkialle: asiakkaat vertaavat ja kilpailuttavat verkossa, asiakkaat käyttävät useita eri asiointikanavia limittäin, asiakkaat ostavat suoraan kansainvälisiltä verkkokaupoilta, asiakkaat odottavat saavansa palvelua kaikissa digikanavissa.

Alan toimijoille tämä tarkoittaa kasvavia panostuksia digitaaliseen liiketoiminta-alustaan sekä monikanavaisen omnichannel-myynnin ja -palvelun haltuunottoa. Samalla on etsittävä tehokkuusetuja, sillä hintavertailu on yhä läpinäkyvämpää ja asiakkaille on tarjolla aina kymmeniä vaihtoehtoja kilpailijoiden taholta.

Eivätkä vaatimukset tähän lopu: Asiakkaita on palveltava verkossa vuorokauden ympäri. Asiakkaat ja heidän mahdollisesti kesken olevat osto- ja asiointitapahtumansa on tunnistettava kaikissa kanavissa. Asiakkaille on personoitava palveluita ja tuotesuosituksia. Asiakkaita pitää ottaa systemaattisen jälkimarkkinoinnin ja lojaliteettiohjelman piiriin. Lisäksi asiakaskäyttäytymisestä tulisi pystyä louhimaan tietoa kysyntäennusteisiin, valikoimapäätöksiin ja markkinointiviestien tehostamiseen.

Toiminnanohjausjärjestelmän tulee vastata näihin kaikkiin tarpeisiin.

Samalla toiminnanohjausjärjestelmältä vaaditaan helppoa integroitavuutta olemassa oleviin järjestelmiin, jotta vähittäis- ja tukkukaupan sisäinen työnkulku saadaan tehokkaaksi ja toiminnasta tulee aidosti datalla johdettua: kaikki tieto on saatavilla, sen sijaan, että se pilkkoutuu erillisjärjestelmien siiloihin.

Dynamics 365 Commerce -ratkaisuun siirtyminen on liiketoiminnan kehityshanke: keskiössä toimitusketjun hallinta ja asiakaskokemus

Microsoft Dynamics 365 Commercen käyttöönotto toiminnanohjausjärjestelmänä on tilaisuus tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja siirtyä yhä dataohjatumpaan päätöksentekoon. Se on siten luonteeltaan ennen kaikkea liiketoiminnan kehityshanke, ei ohjelmistohanke.

Ratkaisun käyttöönotto on syytä johtaa myös muutoshankkeena, sillä kun yritykselle luodaan monikanavainen asiakaspalvelun konsepti, on se iso muutos yrityksen koko liiketoiminnalle.

Kun haet tehokkuutta, ei riitä, että toiminnanohjausratkaisu keskitetään esimerkiksi vain talouden ohjauksen ja varastonhallinnan tarpeisiin. Eniten hyötyjä saat, kun toiminnanohjausta hyödyntävät kaikki yrityksesi liiketoiminnot ja se on liitetty osaksi koko toimitusketjua.

Toiminnanohjausjärjestelmä on liiketoiminta-alusta, jonka avulla koko liiketoimintaa johdetaan, suunnitellaan, kehitetään ja hallinnoidaan operatiivisesti. Yhdistämällä keskeiset liiketoimintajärjestelmät toisiinsa, saat yhden yhtenäisen alustan liiketoiminnallesi, joka voi kattaa koko toimintaketjusi: hankinnan ja alihankkijat, logistiikan ja varastoinnin, myynnin, tuotannon ja asiakaspalvelun, asiakkuudenhallinnan, jälkimarkkinoinnin sekä resurssien ohjauksen ja taloushallinnon.

Näin saat maksimoitua liiketoimintasi kaipaamat tehokkuushyödyt ja aidosti reaaliaikaisen näkymän liiketoimintaasi.

Tämän liiketoiminta-alustan päälle rakennat liiketoimintasi kasvaessa myös yrityksesi tulevat prosessit ja uudet liiketoimintosi. Kaiken pohjana on sama digitaalinen alusta.

Dynamics 365 Commerce on toimialaratkaisu, johon on helppo siirtyä

Monikanavaisen omnichannel-kaupankäynnin ja paremman asiakaspalvelun mahdollistajana Dynamics 365 Commercen käyttöönotto kannattaa toteuttaa johtoryhmävetoisena kehitys- ja muutoshankkeena. Koska hanke on mahdollisuus sujuvoittaa ja tehostaa sisäisiä prosesseja, kuuluu omistajuus hankkeesta liiketoiminnoille, ei pelkästään it-yksikölle.

Kokeneen toimittajakumppanin apua kannattaa hyödyntää, jotta saat käyttöösi parhaat käytännöt ja pitkälle mietityt, valmiit prosessit. Näin saat nopean käyttöönoton, eikä perinteistä räätälöintiä tarvita, vaan toimialasi mukaiset keskeiset toiminnot löytyvät valmiina lisäsovelluksina ja lisäarvopalveluina. Hyvä toimittajakumppani auttaa liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja sovittaa ratkaisun sinulle liiketoiminta edellä.

Pilvipohjainen Dynamics 365 -ratkaisu skaalautuu helposti yrityksesi liiketoiminnan muutosten mukana. Se on myös automaattisesti päivitetty aina viimeisimpään ja tietoturvallisimpaan versioon.

Microsoft-ympäristössä Dynamics 365 Commerce on helposti liitettävissä muihin järjestelmiin ja voit halutessasi jatkaa myös muiden, jo käytössäsi olevien Dynamics 365 -ratkaisujen käyttöä. Lisäksi järjestelmässä on suuri määrä rajapintoja, jotka takaavat liitettävyyden kaikkiin yleisimpiin liiketoimintaratkaisuihin sekä osaksi Business Intelligence -ratkaisuja ja analytiikkaa.

Käyttö on helppoa Microsoft-ratkaisuja aiemmin käyttäneille työntekijöille. Dynamics 365 Commerce on helppo integroida saumattomaksi osaksi muun muassa Office 365 -ratkaisun käyttöä.

Dynamics 365 Commerce pitää sisällään suuren määrän valmiita template-pohjia ja työnkulkuja, joita voit nopeasti soveltaa omaan toimintaasi. Tämä nopeuttaa verkkokaupan pystyttämistä ja muokkaamista sekä myymälöiden integroimista osaksi samaa kokonaisuutta ja asiakkuus-, saatavuus- ja toimitustietoja.

Fellowmind on kokenut kumppani, kun haluat siirtyä Microsoft Dynamics 365 Commercen käyttäjäksi

Dynamics 365 Commercen avulla tehostat yrityksesi prosesseja, lisäät monikanavaista palvelukykyäsi, automatisoit rutiinityötä sujuvammaksi, hallitset asiakkuuksia keskitetysti ja johdat toimintaasi ajantasaiseen tietoon perustuen.

Fellowmindin toimintapana on varmistaa Dynamics 365 Commerce -ratkaisun hyödyt koko yritystäsi koskien. Teemme sen yhdessä kanssasi Proof of Value (POV) -kartoituksen avulla. Selvitämme oman organisaatiosi nykytilan ja kehitystarpeet sekä järjestelmiesi liitännät kumppaneihin, alihankkijoihin tai mahdolliseen jälleenmyynti- ja jakeluportaaseen. Varmistamme soveltuvuuden ja teemme laskelman saavutettavista hyödyistä juuri sinun liiketoiminnassasi.

Tarjoamme kahdenkymmenen vuoden ja satojen toiminnanohjaushankkeiden kokemuksen käyttöösi. Annamme näkemyksemme kolmen tason tavoitteisiin, joita Dynamics 365 Commerceen siirtyminen koskee:

  • Liiketoiminnan kasvun tavoitteet: Kuinka tavoittelemasi kasvu mahdollistetaan ja millaisia uusia palveluita voidaan tarjota asiakkaille.
  • Teknologian modernisoinnin tavoitteet: Miten luodaan yhtenäinen alusta dataohjatun liiketoiminnan tarpeisiin ja kuinka käytössäsi olevaa teknologiaa modernisoidaan.
  • Hanke- ja prosessitavoitteet: Kuinka saavutetaan tehokkuushyötyjä, vähennetään rutiinityötä, automatisoidaan toimintoja ja sujuvoitetaan perusprosessejasi kilpailukyvyn nostamiseksi.

Pilvipohjaisena Microsoft Dynamics 365 Commerce on nopea ottaa käyttöön. Täydennämme sitä tarpeittesi mukaisilla, valmiiksi paketoiduilla laajennuksilla. Näin voimme tuoda nopeasti käyttövalmiin ratkaisun esimerkiksi palveluliiketoimintaasi, joka vaatii omat prosessinsa tuotemyyntisi rinnalle.

Pystymme toimittamaan keskeisimmät toiminnot pitkälle parametroituina — pitkät määrittelyprojektit ovat historiaa. Usein toistuvat prosessimallit ja liiketoiminnalle keskeiset toiminnot, kuten esimerkiksi ostolaskujen sähköinen kierrätys, saadaan käyttöön valmiina ratkaisuina. Tuleviin laajennuksiin on lisäksi käytettävissä kaikki Microsoft-ekosysteemin jatkuvasti kehittyvät palvelut ja toiminnallisuudet.

Kaikkea ei tarvitse muuttaa yhdellä kertaa. Kun perustana on joustava ratkaisu, on kehitystyötä helppo vaiheistaa. Kannattaakin ajatella niin, että toiminnanohjausjärjestelmä ei ole koskaan lopullisesti valmis, sillä se kehittyy liiketoiminnan tarpeiden mukana. Kaikki uudet liiketoiminta-alueesi, palvelusi ja prosessisi rakentuvat vuosien varrella toiminnanohjauksen päälle, koska kaikki liiketoiminta on digitaalista.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Haluatko kehittää yrityksesi liiketoimintaa ja saavuttaa hyötyjä yhtenäisen, koko liiketoimintasi kattavan teknologisen alustan avulla? Kaipaavatko yrityksesi prosessit virtaviivaistamista ja haluat tarjota asiakkaillesi monikanavaisesti parempaa ja yhtenäistä palvelua? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Kimmo Immonen

Kimmo toimii Fellowmindilla asiakkuuksista vastaavana johtajana. Hänellä on vahva kokemus erityisesti palvelu- ja kaupan alan yritysten liiketoiminnan prosesseista ja kehittämisestä. Ole yhteydessä: kimmo.immonen@fellowmind.fi tai 040 530 4335