Talousjohtaja, älä kamppaile vanhentuvien budjettien kanssa – näin toimit liiketoiminnan kasvun tukena

Vuoden loppu on taas käsillä ja talousjohto on työstänyt ensimmäiset budjetit tulevalle vuodelle. Viimeisen parin vuoden aikana jokainen talousjohtaja on varmasti havainnut, että budjetit vanhenevat entistäkin nopeammin, eikä toiminnan suunnittelua ja ennustamista voi perustaa vain edellisen vuoden toteutuneisiin lukuihin ja raportteihin. Mikä avuksi?

Talousjohtaja, älä kamppaile vanhentuvien budjettien kanssa

Menneen sijaan yrityksen johdon pitäisi pystyä ennustamaan tulevaisuutta mahdollisimman tarkasti ja tarvittaessa tehdä nopeitakin muutoksia - katse pitäisi suunnata siis peräpeilistä tulevaan entistä vahvemmin ja laajemmin.

Lue kolme vinkkiämme, kuinka talousjohtajana voit ennustaa tulevaa ja reagoida muutoksiin entistä nopeammin hyödyntämällä pilvipohjaisia työkaluja sekä uudenlaista ajuripohjaista talouden suunnittelua. Pohdimme seuraavassa myös, miten talousjohtajana voit toimia mahdollistajana datavetoiselle liiketoiminnalle ja kasvulle. 

Monipuolinen data auttaa talousjohtajaa johtamaan kasvua ja reagoimaan muutoksiin nopeammin 

Talousjohtajan tehtävästä on muovautunut kriittinen rooli koko yrityksen kasvun ja menestyksen aikaansaamiseksi. Analyytikkotalot Deloitte ja McKinsey ovat yhtämielisiä siitä, että moderni CFO-rooli on itse asiassa vähintäänkin neljä eri roolia kerralla. Jos tulkinnat yhdistetään, finanssien johtamisen lisäksi talousjohtajan pitäisi olla myös strategi, kasvujohtaja, generalisti ja muutosjohtaja.

Talousjohtajan monipuolisessa työssä onnistuaksesi tarvitset relevanttia dataa ja keinoja sen hyödyntämiseen. Ymmärtämällä datan tarjoamat mahdollisuudet sekä sen, miten yrityksesi voi hyödyntää dataa paremmin myös talouden suunnittelussa, ennustamisessa ja budjetoinnissa, pystyt tukemaan koko yrityksen kasvutavoitteita oikea-aikaisesti.

Talousjohtajana tehtäväsi on kääntää data mitattaviksi suureiksi ja muodostaa toimintaa ohjaavia ymmärrettäviä avainmittareita. Oikein valittujen mittareiden avulla johdat ja ohjaat liiketoimintaa kohti kasvua.

Lukuvinkki! Järjestimme keväällä 2021 CFO Roundtable -virtuaalitilaisuuden, johon suomalaiset talousjohdon ja tiedolla johtamisen ammattilaiset kokoontuivat keskustelemaan ajankohtaisista talouden, datan paremman hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen teemoista. Voit lukea blogistamme konkreettiset vinkit, miten data valjastetaan hyötykäyttöön. 

Sitten lupaamiimme vinkkeihin.

1. Muista, että liiketoiminnan suunnittelu ei ole vain budjetointia

Askel kohti datavetoista liiketoimintaa on arvioida Excelin tai muun vastaavan taulukkolaskennan käytöstä luopumista ja pohtia aidosti, millä kehitysaskelilla yrityksesi pääsisi kohti datan tehokasta haltuunottoa ja sen parempaa hyödyntämistä osana talouden suunnittelua ja johtamista.

Liiketoiminnan suunnittelun kehityspolku voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka ovat perus-, kehittyvä-, edistynyt- ja strateginen taso. Mitä kehittyneempää ja strategisempaa liiketoiminnan suunnittelu yrityksessäsi on, sitä reaaliaikaisempi tilannekuva, nopeampi kyky reagoida muutoksiin ja laajempi mahdollisuus ennakoida tulevaisuutta sinulla talousjohtajana on.

Ensimmäinen konkreettinen askel perustason suunnittelusta kehittyneempään taloudensuunnitteluun on siirtyä perusbudjetoinnista kohti ajuripohjaista suunnittelua. 

2. Siirry Excelistä ajuripohjaiseen suunnitteluun ja tuota ennusteita liiketoiminnalle datan perusteella 

Talousjohtajana osa työnkuvaasi on miettiä, mitkä asiat lukujen taustalla vaikuttavat ja millaiset syy-seuraussuhteet selittävät lopputulemia. Ajuripohjaisessa suunnittelussa kyse on liiketoimintaan vaikuttavien avainajureiden tunnistamisesta ja talouden avainlukujen mallintamisesta näiden avulla.

Kun ymmärrät, mitkä asiat vaikuttavat talouteen esimerkiksi kysynnässä, kustannuksissa tai henkilöstössä, suunnittelet tulevaa myös numeroiden valossa tarkemmin.

Ajuripohjainen liiketoiminnan mallintaminen pakottaa suunnittelijan arvioimaan tulevia tapahtumia ja toimintaa lukujen takana. Tällöin myös keskustelu talousjohdon ja liiketoiminnan välillä on hedelmällisempää, kun siirrytään pelkkien numeroiden ja seurausten suunnittelusta liiketoiminnan taustalla vaikuttavien syiden tarkasteluun. 

Muutaman mittarin avulla alkuun ajuripohjaisessa suunnittelussa 

Aloita ajuripohjainen suunnittelu määrittämällä tärkeimmät mittarit, jotka toimivat ajureina liiketoimintasi tuotoille ja kustannuksille. Näitä voivat olla esimerkiksi tilauskanta, tuotannon tai varaston kapasiteetti, häiriöt tuotannossa tai investoinnit tuotekehityksessä. 

Ajuripohjainen suunnittelu onnistuu tarvittaessa taulukkolaskennankin avulla, mutta mitä tarkempaan ja edistyneempään suunnitteluun on tarpeen päästä, sitä hankalampaa Excelin pyörittelystä tulee. Rullaavien kuukausi- tai kvartaaliennusteiden teko tai koko yrityksen toiminnan mallintaminen KPI-mittareiden ja ajurien avulla alkaa olla mahdotonta taulukkolaskentatyökalulla. 

Kohti rullaavia skenaarioita

Ajuripohjaisen suunnittelun myötä yrityksessä päästään kohti rullaavaa suunnittelua ja skenaarioita. Esimerkiksi myynnin, investointien, tuotannon ja henkilöstön omista suunnitelmista voidaan luoda yhteinen taloussuunnittelun kokonaiskuva, jonka edistymistä seurataan tiiviisti myös budjetoinnin jälkeen.

Ajuripohjaisen suunnittelun ja sen kautta saatavan tiedon pohjalta voit talousjohtajana rakentaa erilaisia skenaarioita tulevaisuuden varalle ja tutkia, miten kokonaiskuva muuttuu, jos liiketoiminnan osa-alueilla tilanteet heilahtavat. Tämän tiedon pohjalta voit tehdä muutoksia toimintaan ja laatia “best case”- tai “worst case”-skenaarioita toiminnan suunnittelun tueksi tulevaisuuteen. 

3. Valitse yhteinen pilvipohjainen talouden alusta vauhdittamaan suunnittelua

Edistynyt liiketoimintasuunnittelu vaatii tuekseen helppokäyttöisiä työkaluja, jotka mahdollistavat tiedon saumattoman siirtymisen järjestelmästä toiseen. Pilvipohjaiset teknologiat ovat keino siirtyä koko yrityksen toiminnan mallinnukseen. Pilviympäristön ansiosta ajantasainen tieto on aina kaikkien päätöksentekijöiden saavutettavissa. Pilvipohjaisten työvälineiden ansiosta voit koostaa ja hyödyntää tietoa yhä tehokkaammin ajasta, paikasta ja laitteista riippumatta. 

Modernin pilvipohjaisen suunnitteluratkaisun hyödyt: 

  • Suunnitteluprosessin tuottavuus paranee modernin suunnittelujärjestelmän avulla. Kun järjestelmä on helppokäyttöinen ja selkeä, on suunnittelutyö nopeaa ja tehokasta, jopa automaattista. 
  • Tiedon ja raportoinnin läpinäkyvyys johtaa parempiin päätöksiin. 
  • Pilvipohjainen järjestelmä mahdollistaa suunnitteluvastuun jakamisen organisaatiossa laajemmalle. Laajempi vastuunjako sitouttaa tulevaisuutta koskeviin päätöksiin. 

Datavetoinen liiketoimintasuunnittelu talouden näkökulmasta onnistuu yhteisen talouden alustan avulla, joka kokoaa eri toiminnot yhteen. Yhteinen alusta luo edellytykset seuraaville asioille: 

  1. Datan hallinta. Erillisistä Excel-riveistä ja -tiedostoista voidaan luopua, kun datan hallintaan on yksi, yhteinen alusta. 
  2. Saavutettavuus. Yhteinen alusta mahdollistaa, että kaikilla on pääsy samaan dataan. Jos henkilöstöjohtaja tarvitsee talouden ennusteita rekrytoinnin suunnitteluun, ei talouden tarvitse alkaa kaivamaan tietoa, vaan henkilöstöjohtaja voi itse hakea tarvitsemansa datan. 
  3. Operatiivisten suunnitelmien yhdistäminen. Tuotannon, henkilöstön, myynnin ja muiden liiketoiminnan osa-alueiden suunnitelmat saadaan yhteen näkymään.  
  4. Yksi versio totuudesta. Kun data on hallitusti saatavilla, yhdistettynä eri funktioista, ei sijaa erilaisille variaatioille ole.  

Talousjohtajalle edellä mainitut asiat tarkoittavat käytännössä sitä, että pääset kohti tiedon tehokasta koostamista ja hyödyntämistä, voit sitouttaa muun liiketoimintajohdon suunnitelmiin sekä edesauttaa organisaatiotasi keskittymään juuri oikeisiin toimenpiteisiin liiketoiminnan mittareiden kautta.  

Haluatko kuulla lisää?

Johtavat pilvipohjaiset työkalut avuksesi

Pilvipohjaiset ja helppokäyttöiset liiketoiminnan suunnittelun, ennustamisen ja budjetoinnin ratkaisut tukevat ketterää ja läpinäkyvää talouden suunnittelutyötä. Edustamistamme talouden johtamisen ja suunnittelun teknologiosta (Jedox, CCH Tagetik ja Workday Adaptive Planning) löytyy sekä pienemmän paikallisesti toimivan yrityksen että kansainvälisen konsernin tarpeisiin sopivia ratkaisuja. Tutustu täältä liiketoiminnan ennustamisen ja budjetoinnin palveluihimme tarkemmin. 

CFO Talk -webinaarisarjan puheenvuoroista lisää käytännön vinkkejä talouden suunnitteluun

Kuuntele ajankohtaiset tallenteet CFO Talk -webinaarisarjastamme. Sarjan ensimmäisessä puheenvuorossa, CFO Talk - Datavetoinen taloudenohjaus kasvun ja kansainvälistymisen alustana, kuulet lisää muun muassa käytännön esimerkkejä talouden suunnitteluun ja johtamiseen.

Toisessa puheenvuorossa, Evolve finance with CCH Tagetik Finance Digitalization Platform, saat lisätietoja CCH Tagetik -alustasta, joka on erinomainen vaihtoehto johdon raportointiin, konsernilaskentaan sekä liiketoiminnan suunnitteluun. Molemmat webinaaritallenteet löydät samalta sivulta täyttämällä lomakkeen täältä.

Voit myös lukea talousjohtajan työhön vaikuttavista trendeistä Talousjohtajan trendioppaastamme.

Mikko Kupiainen

Mikko vastaa Fellowmindilla liiketoiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja talouden johtamiseen (Finance Performance Management) liittyvistä ratkaisuista.

Mikolla on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista talousjohdon data- ja analytiikkahankkeista.

Ole yhteydessä: mikko.kupiainen@fellowmind.fi tai 044 334 5082.