Keskity datan käyttötar­pee­seen – vinkit CFO Roundtable -tapahtumasta

Toukokuussa 2021 suomalaiset talousjohdon ja tiedolla johtamisen ammattilaiset kokoontuivat pyöreän pöydän ympärille keskustelemaan ajankohtaisista talouden, datan paremman hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen teemoista. Kevään tehokkain talousjohdon aamupäivä CFO Roundtable -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna virtuaalisesti ja tilaisuuden pääteemana oli datastrategia.

keskity-datan-kayttotarpeeseen-vinkit-ecraftin-cfo-roundtable-tapahtumasta.jpg

Mitkä teemat taloushallinnon ja datastrategian saralla ovat nyt pinnalla, miten dataa kannattaa hyödyntää liiketoiminnan kehityksessä ja kasvussa sekä mitä käytännön neuvoja asiantuntijoilla oli tarjota parempaan datan hyödyntämiseen? Tässä parhaita paloja koottuna virtuaalisen aamupäivän keskusteluista ja vinkit talousjohdon loppuvuoteen.

Talousjohdon tärkeä tehtävä on tuoda datastrategia osaksi liiketoi­min­taa

Mihin datastrategiaa tarvitaan ja miksi sen merkitys yrityksellesi on tärkeä? Yritykset käyttävät dataa monipuolisemmin ja tietoa hyödynnetään yrityksen eri rooleissa yhä laajemmin liiketoiminnan, prosessien ja päätöksien tukena. Datastrategian avulla tiedon hyödyntämistä yrityksissä on mahdollista katsoa ja suunnitella kokonaisvaltaisemmin ja tehdä datasta aidosti kilpailuetu.

Nykyään talousjohdon rooli onkin tuoda juuri datastrategia osaksi liiketoiminnan suunnittelua. Vaikka talousjohtajan ei ole tarpeen ymmärtää liiketoiminnan kaikkia yksityiskohtia, on talousjohdolla tärkeä tehtävä auttaa tiedon ja datastrategian valjastamisessa osaksi liiketoiminnan tarpeita. Talousjohto toimii kasvun mahdollistajana kohti yhteisiä tavoitteita ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kysyimme tapahtumaan osallistuneilta vierailta, mihin heidän yrityksessään dataa pääasiassa hyödynnetään. Suurin osa tapahtumaan osallistuneista kertoi käyttävänsä dataa eniten raportointiin, mutta uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen sitä kertoi hyödyntävänsä vain 6 %. Tämä jos mikä osoittaa, että datastrategialle on kysyntää ja tarvetta. Data ja siitä jalostettu tieto voi tuoda kilpailuetua ja viedä liiketoiminnan uusille, menestyville urille.

Miten luoda toimiva datastra­te­gia?

Datastrategia ei ole irrallinen tai erillinen, vaan sen tulisi linkittyä kiinteästi osaksi yrityksen tekemää liiketoimintastrategiaa ja tukea asetettuja liiketoiminnan tavoitteita. Datastrategian avulla yritys pystyy luomaan kokonaiskuvan tiedon hyödyntämisestä, yrityksen eri rooleissa toimivien datatarpeista sekä käytössä olevista tietojärjestelmistä.

Datastrategia ohjaa yrityksen toimintaa entistä datavetoisempaan suuntaan. Ensimmäiset konkreettiset askeleet onnistuneessa datastrategiassa ovat seuraavat:

  • Uskalla visioida: Unohda hetkeksi se, miten asioita on aina tehty. Mieti visionäärisemmin, mitä tietoa yrityksessäsi tarvittaisiin, jotta liiketoiminnan tavoitteet olisi saavutettavissa. Mieti myös, miten yrityksesi pystyisi oikeasti seuraamaan ja tukemaan tavoitteiden toteutumista hyödyntämällä dataa monipuolisemmin.

  • Ota lähtökohdaksi liiketoiminnan tavoitteet: Kun liiketoiminnan tavoite on selvillä, kysy avoimesti: Mikä on liiketoiminnan aito tarve ja mihin olemme menossa? Onko meillä uusia tietotarpeita? Mitä dataa tarvitsemme yrityksessä tavoitteiden saavuttamisen tueksi?

  • Etsi tarvittava data liiketoiminnan tueksi: Mistä tarvittava data löytyy ja miten se yhdistetään osaksi johtamista? Datastrategiaa ja dataa tarvitaan, mutta aina oikean tiedon löytäminen ei onnistu vaivatta. Muista olla kriittinen. Kerää vain dataa, joka aidoista auttaa yrityksesi liiketoiminnan johtamista ja tavoitteita.

  • Ota koko organisaatio mukaan muutokseen: Panosta ihmisiin – yrityksesi omat työntekijät ovat avainasemassa onnistuneen datastrategian toteutumisessa. Mieti aidosti, kuinka uudet toimintatavat ja tiedolla johtaminen jalkautetaan osaksi yrityksesi työntekijöiden arkea. Kerro yrityksessäsi eri rooleissa toimiville, mitä teette uudella datalla ja miksi.

  • Valitse viimeisenä liiketoiminnan tavoitetta tukevat alustat ja teknologia: Jotta yrityksen visio ja tavoite on saavutettavissa myös datastrategian näkökulmasta, tarvitset tueksi eri rooleihin sopivat työkalut. Ota huomioon eri rooleissa työskentelevien erilaiset tarpeet, kun rakennat kokonaisuutta.

Virtuaalitilaisuussa saimme kuulla kasvavan ja kansainvälistyvän Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja Topi Paanasta.

Paananen toi esiin, kuinka juuri datan hyödyntämisellä on onnistuttu tukemaan heidän yrityksen voimakasta kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä. ”Meille kasvu on itseisarvo ja olennainen osa strategiaa. Kasvu ei onnistu ilman dataa. Tarvitsemme dataa, jotta tiedämme, missä meillä on varaa kasvaa”, Paananen tiivisti datan merkitystä osana heidän kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä.

Näitä teemoja CFO-panee­lis­sa ruodittiin

Useiden mielenkiintoisten puheenvuorojen jälkeen saimme nauttia antoisasta paneelikeskustelusta, jossa päivän puhujavieraat pääsivät yhdessä ruotimaan datan ja talouden ajankohtaisia teemoja. Panelisteina olivat Ilkka Kosola (CFO, Adven Group), Jyrki Paappa (CFO, HKScan) sekä Jari Laakkonen (Business Line Officer Data & Analytics, eCraft). Paneelin moderaattorina toimi Päivi Wallenius (VP, Finance and business control, Fazer Lifestyle Foods in Fazer Group).

Paneelikeskustelussa pohdittiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten ottaa datapääomat yrityksessä hyötykäyttöön? Miten talousjohtaja voi kiihdyttää kasvua ja luoda pohjan kannattavalle liiketoiminnalle hyödyntämällä dataa paremmin? Mitkä ovat kompastuskiviä ja haasteita matkalla datavetoiseksi organisaatioksi?

Paneelikeskustelussa asiakaslähtöisyys, liiketoiminnan nykytilanteen ymmärtäminen, oikean datan tunnistaminen, datanlukutaito ja rohkeus nostettiin tärkeiksi teemoiksi onnistuneen datalla johdetun yrityskulttuurin kehittämisessä.

Valmistaudu syksyyn – kootut vinkit datan parempaan hyödyntä­mi­seen

Entä mitä tapahtumasta jäi käteen? Tässä muutama poiminta aamupäivän puheenvuoroista:

  • Mieti ensin, mitä dataa tarvitset liiketoiminnan kehittämiseen, ja vasta sen jälkeen, mistä tarvittava tieto ja teknologia löytyvät. Teknologinen ratkaisu datan varastointiin ja jalostamiseen löytyy kyllä, kun datan käyttökohde on ensin mietitty.

  • Kun valitset työkalua liiketoiminnan ja talouden ohjaukseen, muista helppokäyttöisyys ja läpinäkyvyys. Siten varmistat, että työkalu tulee osaksi jokapäiväistä työtä ja tukee tavoitteiden saavuttamista.

  • Ole kärsivällinen ja panosta datan laatuun pitkäjänteisesti. Datasi ei aina ole sitä, miksi sitä luulet. Kaikilla yrityksessä ei myöskään aina ole sama käsitys siitä, mitä mikäkin tunnusluku todella merkitsee. Maltti on valttia, kun uusia mittareita ja datavetoista kulttuuria lähdetään rakentamaan yrityksessäsi. Käytä aikaa ja energiaa datanlukutaidon kehittämiseen ja datan laadun kehittämiseen.

  • Työntekijät saa käyttämään ja tuottamaan dataa, kun datasta on aidosti hyötyä heidän omassa työssään. On yleinen haaste saada työntekijät käyttämään järjestelmiä perusteellisesti. Kun voit näyttää esimerkiksi myyjälle tai asiakaspalvelijalle, miten CRM-järjestelmässä oleva data hyödyttää häntä omassa työssään, hän motivoituu käyttämään järjestelmää entistä ahkerammin.

  • Ole kriittinen mittareiden suhteen, uskalla karsia turhat pois. Mittareissa laatu korvaa aina määrän. Kun ymmärrät oman liiketoimintasi tavoitteet ja nykytilan, on helpompi nähdä, mitkä mittarit tukevat juuri sinun yrityksesi kehitystä, kasvua ja kannattavuutta. Huolella valitut mittarit ovat datalla johdetun liiketoiminnan keskiössä. 

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171