Onnistu tiedolla johtamisessa ja siirry teknologiahötöstä aitoon liiketoiminnan johtamiseen

Mitä tiedolla johtaminen vaatii tänä päivänä? Miten ihmiset, prosessit ja teknologia saadaan pelaamaan yhteen? Millaisia haasteita yritykset kohtaavat tiedolla johtamisessa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdimme taannoisessa CFO Talk -webinaarisarjamme 2. osassa. Lue mielenkiintoiset poiminnat webinaarista tai katso tallenne!

Tiedollajohtamista

Miksi tiedolla johtaminen on usein epämääräistä teknologiahöttöä?

Datan määrä on tänä päivänä valtava. Jokainen valveutunut yrityspäättäjä pohtii keinoja datan ja siitä jalostetun tiedon parempaan hyödyntämiseen.

Tiedolla johtaminen on ollut edelläkävijäyritysten tapa toimia jo niin kauan kun tietoa on saatu kerättyä. Tälläkin hetkellä parhaat yritykset hyödyntävät dataa päätöksenteon selkärankana läpi organisaation eri tasojen.

Kun puhutaan tiedolla johtamisesta, lähtee moni yritys liikkeelle liian usein teknologia edellä – hankitaan uusi CRM-järjestelmä myyntiprosessin tueksi, Business Intelligence -analytiikkaratkaisuja talouden raportointiin tai otetaan käyttöön uusi ERP-kokonaisuus tuotannon prosessien tehostamiseksi.

Jos kuitenkin lähdet ratkomaan haasteita tai kehittämään tekemistänne teknologialähtöisesti, hypätään yli monta kriittistä välivaihetta onnistuneen tiedolla johtamisen kulttuurin alkumatkalta. Näitä kriittisiä välivaiheita ovat muun muassa:

 • arjen työn haasteiden kartoitus eri roolien näkökulmasta,
 • listaus eri päätöksistä jokapäiväisessä työskentelyssä ja
 • prosessien piirtäminen auki.

Totuus on, että uudella CRM-järjestelmällä ei automaattisesti kehitetä myyntiprosessia tehokkaammaksi ja paremmaksi. Jos teknologian rinnalla ei tarkastella ihmisiä, jotka järjestelmää tulevat käyttämään tai liiketoimintaa, jonka tavoitteita teknologian tulisi palvella, on lopputuloksena pelkkää hämmennystä ja muutosvastarintaa.

Teknologia keskiössä syntyy vain sitä kuuluisaa teknologiahöttöä. Mutta mikä avuksi, jotta teknologiahötöltä vältyttäisiin?

Tarjoile työntekijöillesi onnistunut päätöksenteko tiedon avulla – etsi vastaus näihin 2 kysymykseen

Suurinkaan datamäärä ei vielä itsessään synnytä kilpailuetua. Sen sijaan sellainen data, joka on arvokasta, harvinaista ja vaikeasti kopioitavissa ja auttaa työntekijöitäsi tekemään parempia päätöksiä arjessaan, voi luoda yrityksellesi uniikkia etumatkaa.

Voisikin todeta, että datan arvo syntyy vasta silloin, kun olennainen tieto on osa johtamista ja päätöksentekoa sekä vaikuttaa yrityksen toimintaan käytännön arjessa. Toisen sanoen yritys oikeasti uskaltaa johtaa sekä tehdä muutoksia ja päätöksiä olemassa olevan tiedon pohjalta.

Jotta voit mahdollistaa työntekijöillesi paremman päätöksenteon tiedon pohjalta, etsi vastus näihin kahteen kysymykseen:

 • Kuka päätöksiä yrityksessäsi tekee?
 • Mitä tietoa he tarvitsevat päätöksenteon tueksi?

Lue myös blogimme: Johdatko parhaalla arvauksella vai tiedolla?

Anu Hämäläinen puhujana tiedollajohtamisen webinaarissa

Laita tiedolla johtamisen peruspilarit kuntoon

Tiedolla johtamisessa et voi jättää huomioimatta teknologian ohella ihmisiä tai liiketoimintaa.

Tiivistetysti voisi sanoa, että liiketoiminta määrittää tarpeet, jotka tulevat yrityksen työntekijöiltä, ja teknologian tehtävä on mahdollistaa näiden tarpeiden toteutuminen.

Huomioi nämä kolme peruspilaria, kun rakennat vahvaa tiedolla johtamisen kulttuuria:

 1. Ihmiset: Ihmiset eli käyttäjät ovat lopulta niitä, jotka vievät datan hyödyntämisen käytäntöön. Henkilöiden osaamisen tukeminen toimivilla työkaluilla ja oikealla datalla vie yritystäsi eteenpäin ja luo kilpailuetua. Mikään yritys ei pyöri ilman ihmisiä.
 2. Liiketoiminta: Liiketoiminta ohjaa ja näyttää suunnan. Liiketoiminnan edustajana sinun pitää aktiivisesti johtaa työntekijöitäsi tiedon hyödyntämiseen ja käyttämiseen, jotta siitä tulee arjen tapa toimia. Johdon tehtävänä on myös seurata tavoitteita ja toimenpiteitä, ja siten saada yrityksen toimintaan konkreettista muutosta.
 3. Teknologia: Teknologian tehtävä on mahdollistaa yrityksesi työntekijöille nopea ja ketterä päätöksenteko arjessa. Teknologian avulla varmistat, että tieto on oikea-aikaista, saatavilla nopeasti ja sitä on helppo käyttää ja hyödyntää. Panosta siis laadukkaisiin ja helppokäyttöisiin ratkaisuihin, mutta älä keskity vain ja ainoastaan teknologiaan.

Lue myös asiakastarinamme elämänturvayhtiö LähiTapiolasta, joka investoi tiedolla johtamiseen ja kutsui muutosmatkalle mukaan koko henkilökuntansa.

Sen sijaan, että LähiTapiola olisi vain siirtänyt aiemmat toimintatapansa uuteen järjestelmään, pohtivat he, kuka tarvitsee mitäkin tietoa ja mitä päätöksiä kussakin roolissa olevan työntekijän täytyy pystyä tekemään tiedon avulla. Tämä oli yksi avain onnistumiseen – loput vinkit löydät linkin takaa.

Nikon kolme täsmävinkkiä ylimmälle johdolle tiedolla johtamiseen

 • Muuta näkökulmaa: Analytiikka ja tiedolla johtamisen ratkaisut ovat investointeja, eivät kulueriä. Määrittele analytiikan tarpeet sen mukaan, mikä toimintapa yrityksessäsi tulee muuttaa ja miten muutos tuottaa tulevaisuudessa. Pohdi siis, miten analytiikkatyökalut tukevat yritystäsi matkalla kohti asetettuja tavoitteita.
 • Kaikki mukaan: Jokainen työntekijä vastaa datan laadusta. Kun data on kaikilla käytettävissä, osallista yrityksesi työntekijät vastaamaan siitä, että jokainen valvoo datan laatua. Parempi datan laatu korreloi suoraan parempaan päätöksentekoon.
 • Yksi totuus liiketoiminnasta: Varmista, että johtamisen hetkissä, kuten viikko- ja kuukausipalaverissa nojataan yhteiseen tietoon ja samanlaisiin näkymiin. Käytä aikaa siihen, että eri yksiköissä päästään pois omien Exceleiden tai PowerPointien käytöstä ja siirrytään johdonmukaisesti käyttämään helposti saatavilla olevaa yhteistä tietoa.

Anun kolme täsmävinkkiä analytiikan rakennusvaiheeseen

 • Pidä mielessä, kenelle päätöksiä tehdään ja kuka niistä päättää. Poimi analytiikasta olennainen, älä kaikkea mahdollista.
 • Ota käyttäjät mukaan suunnittelemaan analytiikkaratkaisuja. Tarkoitus ei ole korvata aiemmin käytössä ollutta Exceliä uudella analytiikkatyökalulla, vaan parantaa arkea ja päätöksentekoa.
 • Rakenna yhteinen liiketoiminnan sanakirja ja ratkaisujen dokumentaatio. Varmista, että yrityksessäsi puhutaan samaa kieltä ja käytetään samoja termejä. Sama pätee myös mittareihin: pidä huoli, että läpi yrityksen mitataan saman mittarin alla samaa asiaa.

Haluatko kuulla lisää?

Käy katsomassa tallenne webinaaristamme “CFO Talk, osa 2: Totuus tiedolla johtamisesta: Teknologiahötöstä aitoon liiketoiminnan johtamiseen” ja kuuntele lisää aiheesta!

Webinaarissa Fellowmindin Anu Hämäläinen ja Niko Tuominen käyvät muun muassa läpi konkreettisen esimerkin tiedolla johtamisen projektin määrittelyvaiheesta, jossa huomioidaan tiedolla johtamisen kolme peruspilaria.

Ilmoittaudu mukaan CFO Talk -webinaarisarjan viidenteen osaan, joka järjestetään keskiviikkona 24.8. klo 9–9.45 aiheesta “Onko ylimmän johdon yhteinen näkemys edes mahdollista?”. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan.

Ota yhteyttä

Kaipaatko apua tiedolla johtamisessa? Ota yhteyttä!

Niko Tuominen

Advisor, Data & Analytics

Ole yhteydessä: niko.tuominen@fellowmind.fi

Anu Hämäläinen

Anu auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita hyödyntämään tiedolla johtamisen ratkaisuja, joiden avulla asiakasyrityksemme voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä.

Ole yhteydessä: anu.hamalainen@fellowmind.fi.