Johdatko parhaalla arvauksella vai parhaalla tiedolla?

Onko enää mitään uutta sanottavaa arkipäiväistyneestä tiedolla johtamisesta? On. Vaikka tiedolla johtaminen on arkea jo monessa organisaatiossa, kokemukseni mukaan siitä puhutaan, mutta tiedolla harvoin oikeasti johdetaan.

Puhun paljon kokeilun kulttuurista, datalukutaidosta, uskaltamisesta ja näkemyksestä. Onko enää mitään uutta sanottavaa jo arkipäiväistyneestä tiedolla johtamisesta? On. Vaikka tiedolla johtaminen on jo arkea monessa organisaatiossa, kokemukseni mukaan siitä puhutaan, mutta tiedolla ei aidosti johdeta. Sen sijaan se on kepeä yleistermi, jota käytetään puhuttaessa Business Intelligence -työkaluista, graafeista ja KPI-mittareiden visualisoinneista.

Keskustellessani johtoryhmien kanssa tiedolla johtamisesta, puhe kääntyy helposti tiedon puutteellisuuteen, lähdedatan ongelmiin, raportteihin ja visualisointeihin. Tiedolla johtaminen mielletään raportoinniksi. Koneälystä puhuessamme, keskustelu ohjautuu liiketoiminnan haasteisiin, joihin puuttumalla yritysten operatiivinen tekeminen parantuu ja tulos jopa kaksinkertaistuu. Sekä tiedolla johtamisessa että koneälyn hyödyntämisessä on kyse liiketoimintaan saatavista välittömistä hyödyistä - yhden keskeisen ongelman ratkaisulla tulos voi tuplaantua. Mutta silti usein luullaan, että tekniikka ratkaisee.

Tekniikka ei yksin ratkaise yhtään mitään.

Tiedolla johtamisessa olennaista on kuitenkin se, miten jalostettua dataa osataan organisaatiossa käyttää: kuinka sitä luetaan, hyödynnetään, analysoidaan ja mitä päätöksiä datan pohjalta tehdään. Perimmäinen kysymys on rohkeudesta haastaa omaa ajattelua ja laittaa data kertomaan, onko oma liiketoiminta menossa oikeaan suuntaan. Avoimella haastamisella löytyvät ne suurimmat ongelmat ja kipupisteet, joiden kimppuun on hyökättävä ja määrätietoisesti ratkaistava. Kerätään ja yhdistetään dataa, muutetaan prosesseja, koneälytetään, sitoutetaan ihmiset, haastetaan ja uskalletaan. Hyödyt datasta, analytiikasta ja koneälystä realisoituvat vasta, kun ne ovat osa johtamista ja päätöksentekoa - ja sitä todellista liiketoiminnan arkea.

Haasta omaa johtamista ja tekemisen tapaa. Ota analytiikka ja koneäly avustajaksesi.

Kävimme hiljattain keskustelua erään yrityksen johtoryhmän edustajien kanssa siitä, että he eivät nykyisellä ratkaisullaan saaneet riittävän tarkkaa kuvaa kannattavuudesta eri liiketoimintojen välillä. Päädyimme - ilman yllätyksiä - muuttamaan heidän toimintamallejaan, jotta he näkevät, onko tämä strategiseksi laajentumisalueeksi päätetty liiketoiminta aidosti kannattavaa vai ei. Jälkikäteen päätös tuntuu luonnolliselta, mutta puoli vuotta aiemmin he eivät olleet valmiita muuttamaan useamman johtajan vastuualueita tai purkamaan itsestään rakentuneita siiloja. Olennaisen tiedon näkyväksi saaminen mahdollisti yhteisen tavoitteen asetannan ja rohkaisi merkittävään, strategiseen päätöksentekoon. Uskalla siis johtaa ja ottaa aidosti kantaa dataan luottaen!

Blogaus on julkaistu alun perin 2019 Kauppalehden blogissamme.

Jari Laakkonen

Jari uskoo tiedolla johtamiseen, päätösten ja oletusten haastamiseen ja uusien kysymysten esittämiseen. Hänellä on vahva näkemys, että johdon yhteinen näkemys tavoitteista ja tehdyistä oletuksista auttavat johtamaan paremmin. Tavoitteena on parempi johtaminen.