Miten kilpailu valmistavan teollisuuden osaajista voitetaan

Kilpailu osaavista tekijöistä on yksi teollisuuden toimialan suurimmista haasteista. Työikäisen väestön ikääntyminen, uuden henkilöstön rajallinen saatavuus ja kasvava osaamisvaje uhkaavat yritysten toiminnan jatkuvuutta. Osaajista eivät kilpaile pelkästään yritysten suorat kilpailijat vaan myös muiden toimialojen yritykset, jotka saattavat tarjota työntekijöille parempia etuja.

Winning the competition for talent in manufacturing-hero

Valmistavan teollisuuden yritysten on nyt entistäkin tärkeämpää panostaa omaan houkuttelevuuteensa työnantajina. Jotta yritykset voivat säilyttää kilpailukykynsä, niiden on kyettävä täyttämään useiden työssäkäyvien sukupolvien tarpeet samanaikaisesti ja ottamaan käyttöön älykkäitä työkaluja, jotka tukevat työntekoa. Motivoituneet työntekijät ovat halukkaampia sopeutumaan erilaisiin työelämän muutoksiin, ja henkilöstön motivaatio vaikuttaakin suoraan yrityksen kykyyn vastata muuttuviin tilanteisiin markkinoilla. 

 

Alhaalta ylöspäin suuntautuva avoin yrityskulttuuri 

Johdon ja työntekijöiden välinen selkeä viestintä vahvistaa sitoutuneisuutta ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Sujuva viestintä auttaa johtoa pysymään paremmin ajan tasalla siitä, mitä organisaatiossa tapahtuu. Lisäksi se antaa työntekijöille varmuutta ja vapautta kehittää omaa työskentelyään.  

Monen yrityksen toimintamalli on edelleen tiukan hierarkkinen. Tällöin päätöksenteko tapahtuu johdon tasolla, eikä alhaalta ylöspäin suuntautuville avauksille anneta tilaa. Jos oman yrityksesi kohdalla on näin, miksi et alkaisi luoda avoimempaa yrityskulttuuria askel askeleelta?  

Ota ihmiset mukaan muutoksiin ja suunnitelmiin. Tee vähemmän ylhäältä alaspäin suuntautuvia päätöksiä, keskity palautteeseen ja osoita tukesi aloitteita tekeville ihmisille, vaikka onnistumisia ei heti saavutettaisikaan. 

 

Tarjoa kehittymismahdollisuuksia  

Jos haluat voittaa kilpailun osaajista, on tärkeää ymmärtää, mitkä asiat motivoivat yrityksessäsi työskenteleviä ihmisiä. Toiset työntekijät saattavat arvostaa tiettyjä työsuhde-etuja enemmän kuin toiset, joille puolestaan työn ja vapaa-ajan tasapaino, vastuullisuus ja työn mielekkyys voivat olla tärkeämpiä seikkoja. Tutki, miten voisit sisällyttää nämä toiveet ja ajatukset organisaatiosi visioon ja tavoitteisiin. 

Muista, että nuoremmilla työntekijöillä on usein voimakas tarve kehittää itseään. Kehittymistä edistävät esimerkiksi koulutus- tai mentorointiohjelmat, joissa kokeneemmat työntekijät voivat ottaa nuoremmat kollegat siipiensä suojaan. Ohjelmien kautta kokeneemmat työntekijät pääsevät jakamaan tietoa ja osaamista, antamaan arvokasta palautetta ja saavat samalla tilaisuuden oppia itsekin asioita nuoremmilta kollegoiltaan. Samalla yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuu, kun erityyppiset työntekijät oppivat huomaamaan toistensa vahvuudet. 

Varmista tiedon säilyminen – keskitetty liiketoimintajärjestelmä kaikkien käytössä

Työntekijöiden ikääntyessä on tärkeää turvata tiedon säilyminen yrityksessä. Esimerkiksi työskentelytavat, tuotantoprosessit ja parhaat käytännöt ovat nuoremmille ja uusille työntekijöille tärkeää tietoa, joka erottaa yrityksesi kilpailijoista. Monet yritykset ovat erikoistuneet niin paljon, että niillä on tarvetta tietylle erityisosaamiselle, jota on todennäköisesti vain harvoilla yrityksen ulkopuolisilla työntekijöillä. Uusilla työntekijöillä on siis isot saappaat täytettävinään, ja työtehtäviin sopivan henkilön etsiminen voikin osoittautua haastavaksi.

Kun tärkeä tieto siirretään keskitettyyn (pilvipohjaiseen) järjestelmään, se on helposti kaikkien saatavilla ja sen varaan on helppo rakentaa uutta. Keskitetyssä järjestelmässä tietoa on helppo hakea ja hyödyntää työskentelyohjeissa, käyttöoppaissa ja muussa viestinnässä. Kun jaat tiedot uusien työntekijöiden kanssa perehdyttämisen yhteydessä, he alkavat tuottaa yritykselle arvoa huomattavasti nopeammin.

Lue myös aiemmin kirjoittama blogimme aiheesta: ERP-toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen teollisuusyritykselle.

Tutustu myös blogiimme tiedolla johtamisesta: Johtaja, luotatko yrityksesi dataan vai teetkö päätöksiä sormet ristissä toivoen parasta?

Teknologia ja järjestelmien hyvä käytettävyys tärkeässä roolissa työntekijöiden sitouttamisessa  

Teknologia on ratkaisevan tärkeässä asemassa niin olemassa olevien työntekijöiden sitouttamisessa kuin uusien työntekijöiden rekrytoinnissakin. Nuoremmille työntekijöille on tärkeää, että heillä on mahdollisuus valita ja että heillä on käytössään työkalut, joiden avulla he voivat tehdä työnsä hyvin. Yrityksen kannettavan tai älypuhelimen on oltava sopiva tehtävään työhön, ja sillä on päästävä helposti käsiksi tarvittavaan tietoon sijainnista riippumatta. 

Fellowmindin tavoitteena on, että ihmiset hyödyntävät teknologiaa mielellään ja että teknologia tukee heidän työskentelyään ihanteellisella tavalla. Autamme esimerkiksi valmistavan teollisuuden yrityksiä varmistamaan, että niiden työkalut ovat valmiina tulevaisuutta silmällä pitäen ja että ne vastaavat käyttäjien toiveita ja mieltymyksiä. Uskomme, että tähän kannattaa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, sillä toimivat työkalut parantavat työtyytyväisyyttä ja tekevät työnantajista entistäkin houkuttelevampia tulevaisuuden osaajien silmissä. 

 

Lisätietoja 

Kun haluat keskustella lisää siitä, miten modernin teknologian avulla tuet yrityksesi työntekijöiden päivittäistä työtä sekä sitoutumista yritykseesi, tai halua muuten jutella lisää yrityksesi digitalisoinnista, ota yhteyttä, niin jutellaan lisää. 

OSALLISTU: Ilmoittaudu mukaan valmistavan teollisuuden yrityksille suunnattuun, maksuttomaan webinaariimme: 5.4.2022 Webinaari: Tiedolla johdettu teollisuusyritys – Supply Chain 360° 

Lisätietoja

Juho Seppälä, Sales and Industry Director

juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062