Kuinka teollisuusyritykset voivat digitalisoida toimintojaan ja pysyä kilpailijoiden edellä

Digitalisaatiosta on tulossa teollisuuden kannalta yhä tärkeämpää. Sen avulla yritykset voivat toimia ketterämmin, vastata joustavasti asiakkaiden kysyntään ja kohdata kasvavan kansainvälisen kilpailun. Vaikka digitalisaatioon kohdennetaan tutkimusten mukaan enemmän rahaa kuin aikaisempina vuosina, se ei ole vielä kaikkien yritysten tärkeysjärjestyksen kärjessä. Joidenkin mielestä liiketoiminnan digitalisaatio tuntuu kalliilta ja melko kaukaiselta asialta, jonka toteuttaminen voi haitata ydinliiketoimintaa. Kaikenkattavaa digitalisaatiota ei kuitenkaan tarvitse tehdä kerralla. Kilpailuedun voit saavuttaa jo pienillä askelilla.

Kuinka teollisuusyritykset voivat digitalisoida toimintojaan ja pysyä kilpailijoiden edellä

Miksi yritykset haluavat digitalisoida, mitkä ovat suurimmat kipupisteet ja mitkä mahdollisuudet tekevät digitaalisesta matkasta kannattavan? Ensimmäinen askel yrityksesi digitalisaatiomatkalla pitäisi olla se, että vastaat näihin kysymyksiin ja kartoitat yrityksesi nykytilanteen.

Vanhat järjestelmät voivat olla este tavoitteiden saavuttamiselle, ja sama koskee tiettyjä prosesseja. Epäloogisten prosessien automatisointi ei todennäköisesti johda parempiin tuloksiin. Se voi jopa kostautua, jos luot jäykkiä prosesseja, joita on vaikea optimoida.

Kasvumahdollisuuksina parempaa palvelua asiakkaille

Yrityksesi perusasiat saattavat jo olla kunnossa, mutta näköpiirissä on ehkä myös kasvumahdollisuuksia, jotka liittyvät vaikkapa yrityksesi asiakkaiden parempaan ja laajempaan palvelemiseen. Tämän saavuttamiseksi sinun on tunnettava asiakkaasi yhä paremmin ja ymmärrettävä heidän tarpeitaan.

Oman myyntikanavan perustaminen on yksi mahdollisuus. Sen lisäksi yrityksesi on kyettävä tehokkaasti keräämään ja käsittelemään asiakastietoja, jotta pystyt toimittamaan asiakkaillesi täsmällisesti juuri niitä tuotteita ja palveluita, joita he tarvitsevat. Kun yritykselläsi on tarkat tiedot asiakkaittesi tarpeista, pystyt nopeuttamaan ja tehostamaan sekä mahdollisesti automatisoimaan toimitusketjua - tämä lisää yrityksesi kannattavuutta.

Konkreettinen liiketoimintahanke apuna digitalisoimisessa – muutosjohtamista parhaimmillaan

Tarvitset selkeät tavoitteet yrityksesi digitalisoimiseen. Perusteeksi ei riitä se, että myös kilpailijat digitalisoivat toimintojaan. Jokin konkreettinen liiketoimintahanke voi auttaa tavoitteiden selkeyttämisessä. Hankkeen avulla saat käsityksen siitä, mitä yrityksesi haluaa saavuttaa ja miten yrityksesi saa investoinneista mahdollisimman suuren hyödyn.
Liiketoimintahanke auttaa myös saamaan yrityksesi työntekijät ja sidosryhmät mukaan muutokseen – kulkeehan prosessien digitalisointi käsi kädessä uusien työmenetelmien kanssa. Kun yrityksesi koko henkilöstö ymmärtää, miksi muutosta tarvitaan ja mitä hyötyjä se tuo tullessaan, muutos hyväksytään helpommin.

Lue myös aiemmin kirjoittama blogimme ERP-toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen teollisuusyritykselle.

Toteuta askel askeleelta

Yrityksen toimintojen digitalisoiminen on suositeltavaa toteuttaa hallitusti ja vaiheittain. Digitalisaatiomatka voi kestää kauemmin, mutta näin sopeutuminen ja muutosten ennakoiminen on helpompaa. Kasvavan ymmärryksen ansiosta voit yrityksessäsi tehdä parempia valintoja ja minimoida riskejä. Vaiheittaisilla ja pienillä onnistumisilla varmistat, että saat yrityksesi kaikki työntekijät mukaan digitalisaatioon - näin pystyt luomaan tarvittavan kulttuurimuutoksen hallitusti ja vähitellen.

Kerää ja hyödynnä dataa – datastrategia auttaa alkuun

Koetko, että yrityksesi voisi hyödyntää dataa yhä laajemmin? Vai onko yrityksesi liiketoiminta jo datavetoista? Heti alussa ei tarvitse välttämättä tehdä merkittäviä investointeja ja ottaa käyttöön huippuluokan järjestelmiä.

Datan hyödyntämisen osalta aloita määrittelemällä yhdessä avainhenkilöittesi kanssa, mitä tietoa yrityksessäsi tarvitsette ja mitkä ovat tavoitteet tietojen hyödyntämiselle. Sen jälkeen voitte analysoida nykytilanteen ja datan laadun sekä priorisoida tulevat toimenpiteet, luoda tiekartan (roadmap) kehittämiselle ja nimetä vastuut. Näiden pohjalta voitte luoda yrityksenne datastrategian.

Lue lisää liiketoiminnan johtamisesta datalähtöisesti blogissamme: Johtaja, luotatko yrityksesi dataan vai teetkö päätöksiä sormet ristissä toivoen parasta?

Kun yrityksesi datastrategia on määritelty, voit jatkaa keräämällä ja validoimalla olennaiset tiedot sekä yhdistämällä ja kytkemällä eri tietolähteitä.

Kokoamalla ja tallentamalla tiedot järjestelmällisesti ja keskitetysti yhtenäiselle alustalle – ja pilveen – tiedät, mitä tietoa on olemassa. Niiden pohjalta pystyt laatimaan yrityksesi tarpeiden mukaisia raportteja ja ennusteita. Tietojen kerääminen keskitetysti ja järjestelmällisesti säästää myös aikaa ja vähentää virheitä.

Voit aloittaa pienin askelin: koko organisaatiota ei tarvitse siirtää pilveen kerralla, vaan voit aloittaa yksittäisistä prosesseista. Keskity tiettyihin kipukohtiin; voit aloittaa esimerkiksi digitalisoimalla ensin talous- ja ostotoiminnot. Näin pääset kokemaan pilvialustan tarjoamat edut, ja myöhemmin voit laajentaa käyttöä.

Pienet askeleet, suuri vaikutus – palvelut liiketoiminnan ytimenä

Tutki digitalisaatiomatkalla myös yrityksesi palveluorganisaation tyypillisiä ongelmia ja arvioi sitä, miten voit ratkaista ne. Ehkä jokin koneen tietty osa toimii usein viallisesti ja vaatii parannusta. Voisiko yrityksesi valmistaa kyseiset osat itse? Onko mahdollista järjestää varaosien myynti itse niin, että yrityksesi on vähemmän riippuvainen kolmansista osapuolista? Voisiko yrityksesi luoda näin uuden tulonlähteen?

Monien teollisuusyritysten kannattaa harkita ja kehittää palveluitaan. Kun yhdistät tuotteisiin palveluita, on yritykselläsi mahdollisuus kasvattaa liikevaihtoa ja vastata palveluilla ennakoivasti asiakkaiden tarpeisiin. Siirtyminen tuotelähtöisestä liiketoiminnasta palvelukeskeiseen liiketoimintaan edellyttää hyvää käsitystä asiakkaiden käyttämistä tuotteista, niiden sijainneista ja niiden käyttötavoista. On myös ymmärrettävä asiakkaiden palveluodotukset ja se, ketkä saavat jo vastaavaa palvelua.

On monia tapoja parantaa toimintaa pienemmillä riskeillä ja pienemmillä investoinneilla. Pienet askeleet auttavat yritystäsi saavuttamaan tavoitteita tasaisesti ilman, että muutos haittaa tai häiritsee ydinliiketoimintaa.

Kun olette luoneet yrityksellesi selkeän digitaalisen tiekartan, roadmapin, ja asettaneet selkeät tavoitteet ja vaiheet digitalisaatiomatkalle, on helppo alkaa tehostaa toimintoja ja keskittyä kehittämiseen vaihe vaiheelta.

Lisätietoja:

Kun kaipaat asiantuntevaa ja kokonaisvaltaista kumppania yrityksesi digitalisaatiomatkalle, ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

Juho Seppälä

Juho toimii Fellowmindilla Sales and Industry Directorina. Juhoa innostaa asiakkaiden tavoitteiden tukeminen ja heidän liiketoimintaprosesseihinsa liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Hän haluaa tarjota asiakkaille liiketoiminta-arvoa luovia globaaleja mutta myös paikallisia IT-ratkaisuja ja -palveluita. Ota yhteyttä Juhoon: juho.seppala@fellowmind.fi tai +358 50 406 5062.