Microsoft 2020 Release Wave 2 – kohokohdat syksyn julkistuk­ses­ta Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Management -järjestel­mis­sä

Vuoden 2020 Release Wave 2 (ent. October Release) julkaistiin lokakuun alussa ja se tarjosi jälleen tietoa Microsoft-tuoteperheen ratkaisujen uutuuksista. Kokosimme Dynamics 365 Finance ja Dynamics 365 Supply Chain Management -liiketoiminta-alustoja koskevat kohokohdat omilta asiantuntijoiltamme.

microsoft-2020-release-wave-2-kohokohdat-syksyn-julkistuksesta-dynamics-365-finance-ja-scm.jpg

Uudet käyttömahdol­li­suu­det Dynamics 365 Finance -järjestel­mäs­sä

“Microsoft Dynamics 365 Finance -ratkaisun kehitys jatkaa talouden osalta tutulla polulla, kun mukaan ollaan selvästi tuomassa uusia toimintoja, jotka hyödyntävät Microsoft Azuren koneäly- ja tekoälyteknologioita. Näillä ja muilla uudistuksilla tehostetaan monin tavoin erilaisten tärkeiden taloustoimintojen suorittamista ja seurantaa”, Dynamics 365 -asiantuntijamme Harri Era sanoo.

Tarkempaa kassavirran ennustamista

Kassavirran ennustaminen antaa käyttäjälle mahdollisuuden ennakoida ja analysoida tulevaa kassavirtaa ja -tarpeita pitkällä aikavälillä. Tämä on tärkeää yrityksen jatkuvan kassavirran varmistamiseksi.

“Microsoft on kehittänyt uusissa päivityksissä kassavirran ennustamiseksi (Cash flow forecasting) tarvittavien laskentojen automatisointia ja nyt sen voi asettaa osaksi myös muita eräajoja. Tämä helpottaa kassavirtalaskelman seurantaa. Kassavirran ennustaminen paranee entisestään, kun jatkossa mukaan voidaan saada dataa myös ulkoisista järjestelmistä”, Harri sanoo.

Modernit teknologiat osaksi asiakkaiden maksukyvyn ennustamista

“Microsoftin edistyksellinen koneäly- ja tekoälyosaaminen näkyy jatkossa myös asiakkaiden maksukyvyn ennustamisessa (Payment predictions). Uusien päivitysten myötä järjestelmä oppii ennustamaan asiakas- ja laskukohtaisia maksuennusteita. Tämä mahdollistaa yritykselle aiempaa laajemman tulojen ennakoinnin. Uudet toiminnallisuudet löytyvät myös Finance-mobiilisovelluksesta, jolla tuetaan mahdollisuutta talouden helppoon ja aktiiviseen seurantaan”, Harri kertoo.

Jatkossa koneäly voi muodostaa ennusteen asiakkaan maksukyvystä esimerkiksi aikaisemman maksukäyttäytymisen, laskujen ja muun asiakasdatan perusteella. Se arvioi maksukykyä eri todennäköisyyksien mukaan: asiakas tulee maksamaan oikeaan aikaan, myöhässä tai erittäin myöhässä. Näin seurantaa voidaan kohdistaa erityisesti kassavirtaa viivästyttäviin tuloihin.

Jatkossa voidaan muodostaa ennuste asiakkaan maksukyvystä aikaisempien maksukäyttäytymisen, laskujen ja asiakasdatan perusteella.

Nopeutta budjettiehdotusten laadintaan

Budjettien laatiminen voi viedä paljon aikaa, kun huomioitavia ja tarkistettavia asioita on paljon. Dataa saatetaan joutua keräämään monesta eri lähteestä ja yhdistelemään kokonaiskuvan saamiseksi.

“Microsoft pyrkii helpottamaan budjetointiprosessiin liittyvää kuormaa kahdella olennaisella budjettiehdotuksia (Budget proposals) koskevalla päivityksellä. Tapahtumiin perustuvassa budjetoinnissa yrityksesi on helppo hyödyntää historiadataa uusien budjettien laatimisessa. Näin tietoja ei tarvitse siirrellä manuaalisesti, vaan ne voi täydentää työkaluun nopeasti. Budjettien versioinnissa yrityksesi voi tehdä joustavasti erilaisia versioita budjetista esimerkiksi eri aikajaksoilla ja muilla määreillä”, Harri kertoo.

Joustavampi sähköinen laskutus

Sähköinen laskutus (Electronic invoicing) perustuu elektroniseen raportointiin (Electronic reporting, ER), jonka avulla käyttäjä voi muokata dokumentteja eri maita ja alueita koskevan lainsäädännön perusteella. Työkalun avulla dokumentteihin on helppo tehdä tarvittavat, uusia säädöksiä koskevat muutokset.

“Jatkossa sähköisen laskutuksen avulla voi lähettää helposti sähköisiä dokumentteja eri tahoille. Aikaisemmin käyttäjät pystyivät lähinnä vain muokkaamaan dokumentteja, mutta jatkossa toiminnallisuudet laajentuvat muun muassa niin, että ne mahdollistavat sähköisen laskutuksen konfiguroinnin laajemmin useilla eri alueilla ja maissa, kuten Euroopassa, Brasiliassa ja Meksikossa. Niissä on uusia konfigurointimahdollisuuksia esimerkiksi dokumenttien vientiin ja tuontiin”, Harri sanoo.

Nopeampaa raportointia vuokralaitteiden hallintaan

Vuokralaitteiden hallinta (Asset leasing) tukee yritystäsi vuokralaitteita, kuten autoja ja mobiililaitteita, koskevien taloustoimintojen hallinnoinnissa. Uusien päivitysten myötä vuokralaitteita koskevassa talousraportoinnissa voidaan huomioida jatkossa helposti myös uudet säädökset, kuten vuokrasopimuksia koskeva kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS16.

Uudet käyttömahdol­li­suu­det Dynamics 365 Supply Chain Management -järjestel­mäs­sä

“Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management -alusta tarjoaa yrityksille joustavat tuotannon toimitusketjut. Tärkeimmät päivitykset syksyn julkistuksissa kohdistuvat materiaalitarpeisiin ja tuotetietojen hallintaan”, Dynamics 365 SCM -tuotepäällikkömme Juha Kaarela kuvaa.

Kokonaisvaltainen näkymä yrityksen materiaalitarpeisiin

Materiaalitarvesuunnittelu (Material requirements planning, MRP) voidaan nähdä yhtenä Supply Chain Management -alustan merkittävimpänä ominaisuutena, koska sen avulla kyetään hallitsemaan yrityksen materiaalitarpeita eri ohjausmenetelmin sekä ajoittamaan suoritettavia toimenpiteitä, kuten osto- sekä tuotantotilauksia. Materiaalitarvesuunnittelu perustuu pääsuunnitteluratkaisuun, joka suorittaa tarvelaskentaa samalla alustalla muun ERP-ratkaisun kanssa.

“Nyt julkistettu suunnittelun optimointityökalu (Planning optimization) tuo täysin uuden lähestymisen asiaan, koska varsinainen laskentatyö siirtyy Microsoft Azure-pilveen mahdollistaen ajantasaisemman ja tehokkaamman tarvelaskennan isommillekin nimikemassoille sekä samalla vapauttaen suorituskykyä muille ERP-järjestelmän toiminnoille”, Juha sanoo.

Materiaalitarvesuunnittelu voidaan nähdä yhtenä Dynamics 365 Supply Chain Management -alustan merkittävimpänä ominaisuutena.

Kattavampi tuotetietojen hallinta

Tuotetiedonhallinta (Engineering change management) auttaa yrityksiä hallinnoimaan tuotetietoja kokonaisvaltaisesti, mikä on tärkeää, kun huomioitavana on useita tärkeitä asioita, kuten elinkaari, laatuvaatimukset ja tuoteturvallisuus.

“Tuotetiedonhallinta laajenee muun muassa uudella versio-dimensiolla sekä kauan kaivatulla suunnittelun muutostenhallinnalla. Nämä tuotekehityksen lisäykset mahdollistavat esimerkiksi kattavamman tuotteen elinkaarenhallinnan, koordinoidun muutostarpeiden käsittelyn sekä eri tuoteversioiden ajantasaisen saatavuustarkastelun koko toimitusketjussa”, Juha kertoo.

Siirtyminen Dynamics 365 for Finance and Supply Chain Management -pilvirat­kai­suun harkinnassa?

Joko tiedät, millaisia liiketoimintahyötyjä Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management -pilviratkaisu voi tuoda yrityksellesi? Me eCraftilla autamme mielellämme yritystäsi siirtymään moderniin ERP-ratkaisuun kaikki liiketoimintatarpeesi huomioiden. Tutustu ketterään toimintamalliimme ERP:n ketterä käyttöönotto -oppaastamme.

Ota yhteyttä!

Haluatko lisätietoja julkistuksesta tai sitä koskevista ratkaisuista? Ota yhteyttä!

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.