Kehitä liiketoi­min­nan dataohjau­tu­vuut­ta - data ja analytiikka mobiilissa

Mobiilikäytöllä data ja analytiikka saadaan luonnolliseksi osaksi liiketoiminnan arkea ja sen pyöritystä. Tieto on näin saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta kaikissa eri organisaatiorooleissa. Datavetoinen kulttuuri tarvitseekin toverikseen käytännön sovellukset, joilla yrityksen arki rullaa mistä lokaatiosta tahansa helposti ja nopeasti. Koronatilanne on vain kiihdyttänyt organisaatioiden tarvetta saada tieto kulkemaan läpi organisaation mahdollisimman joustavasti.

kehita-liiketoiminnan-dataohjautuvuutta-data-ja-analytiikka-mobiilissa.jpg

Tässä blogissa käymme läpi, miten mobiilityövälineitä hyödyntämällä saat yrityksesi datasta ja analytiikasta vielä aiempaa enemmän irti. Samalla käymme läpi, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun lähdetään suunnittelemaan tiedon visualisointia mobiiliympäristössä.

Dataan perustuvia päätöksiä roolista ja työtehtävästä riippumatta

Mobiili tuo moneen rooliin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia reaaliaikaisen datan ja analytiikan hyödyntämisen näkökulmasta. Järjestelmät, joita ennen on käytetty pelkästään tietokoneen ruudun kautta tuodaan nyt käyttäjälle mihin tahansa mobiililaitteeseen tai näkymään vaivattomasti. Samalla käyttäjäkohtaisilla rajauksilla mobiilinäkymään saadaan ketterästi koottua tietylle käyttäjälle olennainen tieto, jolloin työ nopeutuu ja tehostuu.

Tietoa saadaan myös laajemmalti levitettyä organisaatioon - tämä on vahva edellytys mikäli organisaation tahtotilana on datavetoinen kulttuuri ja päätösten perustuminen tietoon. Tieto mobiilissa tuo arvokasta lisäarvoa ja tukea etenkin arjessa usein toistuviin pienempiin päätöksiin kentälle ja operatiivisiin työtehtäviin.

Miksi panostaa analytiikkajärjestelmiesi mobiilikäyttöön?

 • Kompaktisti, ketterästi ja reaaliaikaisesti dataa

  Mobiilikäyttöliittymän avulla tieto on tiiviisti, helposti ja nopeasti saatavilla, kun seuraat esimerkiksi tärkeimpiä tietoja ja KPI-mittareita liiketoiminnastasi. Mobiili pakottaa yksinkertaistamaan ja etsimään datasta vain olennaisimman. Kompakti mobiilianalytiikka ei sulje pois perinteisempää työpöytäversiolla tehtävää analytiikkaa, mutta tarjoaa uudenlaisen tavan hyödyntää analytiikka ketterästi.

 • Analytiikan arkikäyttöä ja laajempaa dataohjautuvuutta

  Mobiilin avulla tieto saadaan ketterästi jalkautettua osaksi arkea läpi koko organisaation. Dataohjautuvuus roolista ja tehtävästä riippumatta kasvaa, kun läpinäkyvyys dataan ja oleellisiin mittareihin tai lukuihin tehdään helpoksi. Datan vieminen mobiiliin ei korvaa perinteisempää datan hyödyntämistä organisaatiossasi vaan ennen kaikkea lisää uudenlaisia datan hyödyntämismahdollisuuksia liiketoiminnoillesi sekä tuo joustavuutta. Mobiilin avulla organisaatiosi datalla johtaminen nousee täysin uudelle tasolle ja tiedosta tulee aidosti tärkeä työväline osana yrityksesi jokaisen työntekijän arkista päätöksentekoa.

 • Dataan perustuvia päätöksiä roolista riippumatta

  Mobiilin kautta voidaan tieto tuoda osaksi sellaisia työtehtäviä, joissa työntekijällä ei ole tarvetta tai mahdollisuutta tietokoneen käyttöön. Esimerkiksi historiadataa, tapahtumatietoja tai myyntilukuja voidaan liittää osaksi yrityksesi liikkuvia työtehtäviä kentällä, mikä edesauttaa työntekijöitäsi tekemään parempia päätöksiä yhä monipuolisemmissa työtehtävissä ja -tilanteissa. Tabletin ja puhelimen avulla päätöksenteon kannalta tärkeä tieto kulkee aina työntekijöidesi mukana.

ecraft_normet.jpg

Kaikkea perinteistä analytiikkaa ei ole tarpeellista vielä mobiiliin sellaisenaan. Mobiilin mahdollisuudet ja käyttökohteet ovat valtavat emmekä ole vielä nähneet kuin osan mahdollisuuksista. Käyttökohteet mobiilianalytiikkaan vaihtelevat aina johtoryhmän dashboardista, myyjän asiakastapaamisen tukena käytettyyn tablettinäkymään tai myymälähenkilökunnan päivittäin seurattavaan myynnin kehitystä tai varaston tilaa koskevaan sovellukseen. Ymmärtämällä toimialan ja eri työtehtävien tarpeet datalle saadaan mobiilikäytöstä monenlaista hyötyä ja tehoa liiketoiminnassa.

Toimiva mobiiliana­ly­tiik­ka on yksinker­tais­ta ja osa isompaa kokonaisuutta

Parhaan hyödyn mobiilista organisaatiosi saa, kun mobiilin käyttökokemus suunnitellaan mobiilin ehdoilla. Design Sprint, jonka aikana liiketoiminnan ja käyttäjien tarpeet sekä mahdollisuudet kartoitetaan laajasti, on onnistunut tapa aloittaa sovelluskehitysprojekti ja maksimoida mobiilin liiketoimintahyödyt yrityksellesi. Käy tutustumassa tarkemmin Fellowmind Finlandin Design Sprintin eri vaiheisiin ja hyötyihin aikaisemmassa blogikirjoituksessamme.

Tietorikas käyttöliittymä mobiiliin syntyy, kun liiketoiminnan tavoite, käyttäjien roolit ja työtehtävän kannalta oleellinen analytiikka on osattu kartoittaa mahdollisimman tarkasti. Mobiilin käytettävyyttä lisää oikeiden visuaalisten elementtien ja värimaailman valitseminen.

ecraft_farm beats.jpg

Tässä listattuna muutama toimiva vinkki, kuinka päästä alkuun mobiiliympäristön rakentamisessa.

 • Aloita kevyellä mobiilikokeilulla

  Mobiili muuttaa työtapoja. Muutosjohtamisen tärkeyttä ei voi vähätellä onnistuneen mobiilikehityksen ja mobiilityövälineiden käyttöönoton yhteydessä. Onnistunut muutos ja mobiilityövälineiden käyttöönotto vaatii koulutusta ja uusien toimintatapojen omaksumista. Kevyt mobiilikokeilu madaltaa kynnystä hyödyntää mobiilia laajemminkin yrityksessäsi. Mieti siis, mikä olisi ensimmäinen askel ja kevyt kokeilu kohti analytiikan ja datan mobiilikäyttöä teidän organisaatiossa. Ensimmäisen onnistuneen askeleen jälkeen kehitysmatkaa on jo huomattavasti helpompi jatkaa.

 • Ymmärrä käyttäjää ja hänen erilaisia tarpeita

  Kysymys, mitä visualisoidaan ja miksi, auttaa validoimaan käyttäjien ja roolien kannalta oikean ja hyödyllisen tiedon organisaatiossasi. Ymmärrys eri rooleista ja heidän tarpeistaan auttaa löytämään suuresta määrästä dataa oleellisen myös silloin kun mobiiliympäristöä suunnitellaan. Roolipohjaisuus mahdollistaa myös sen, että eri rooleissa toimivat pystyvät valitsemaan kiinnostavaa dataa oman työtehtävän ja roolin mukaisesti hyödyntäen samaa käyttöliittymää.

 • Yksinkertainen on usein tehokkainta mobiilissa

  Ole rohkea ja luota yksinkertaiseen toteutukseen. Yksinkertaisen mobiilisivu on käytön kannalta aina paras vaihtoehto. Ymmärrys siitä, mitä dataa ja analytiikkaa käyttäjä oikeasti tarvitsee mobiilikäytössä, auttaa tuomaan vain tärkeimmät ja oleellisimmat KPI-mittarit osaksi mobiiliympäristöä.

 • Valitse oikeat visuaaliset elementit, jotka tukevat ennen kaikkea käyttäjän selkeää ymmärrystä

  Helppo käytettävyys ja selkeä visuaalisuus takaavat sen, että mobiili on yksi tehokkaista arkipäivän työkaluista. Sopiva määrä tietoa, selkeät kaaviot ja yksinkertaiset auttavat käyttäjää näkemään ja ymmärtämään oleellisen. Kaikkien yksityiskohtien esiintuominen ei ole tarkoituksenmukaista. Tieto tulee olla ennen kaikkea helposti löydettävissä ja selkeästi esitetty. Näkymät tulee suunnitella käyttäjää kiinnostavasti ja näkymiä voi tarpeen mukaan rikastaa sopivilla kuvilla.

ecraft_data-app.jpg

Kevyt mobiiliko­kei­lu auttaa löytämään parhaat käyttökohteet

Osaava kumppani, joka ymmärtää liiketoimintaasi sekä osaa tunnistaa datan ja analytiikan käyttökohteet mobiilissa, auttaa pääsemään alkuun sekä opastaa suurempien sudenkuoppien yli mobiilikehityksen alkuvaiheessa. Yhdistämällä mobiilikehitykseen myös osaamista ja asiantuntijuutta käytettävyyden ja visuaalisuuden suunnittelusta, varmistat datan täysimääräisen hyödyntämisen myös mobiilissa.

Asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan liiketoimintasi kannalta parhaat käyttökohteet, liittämään mobiilin saumattomasti osaksi nykyisiä järjestelmiäsi ja toimintatapoja. Autamme myös oikeiden teknologiavalintojen ja uusien käyttökohteiden jalkauttamisessa. Ole yhteydessä, niin lähdetään suunnittelemaan teidän liiketoimintaa tukevaa mobiiliratkaisua!

Christian Lindholm

Christian on innokas Senior Business Insight -konsultti, joka löytäen uusia käyttökohteita haluaa tarjota asiakkaalle parhaat ratkaisut analytiikan edistyneeseen hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä: christian.lindholm@fellowmind.fi tai 050 371 5459.