Helppokäyt­töi­siä sovelluksia liiketoi­min­nan tarpeisiin - ratkaisuna Microsoft Power Apps

Liiketoiminnan tarpeisiin rakennetut sovellukset parantavat merkittävästi työn tehokkuutta ja sujuvuutta sekä luovat kilpailuetua organisaatiollesi. Helppokäyttöisten liiketoimintaa tukevien Power Apps -sovellusten avulla mahdollistat saumattoman tiedonkulun organisaatiosi tärkeiden järjestelmien ja liiketoiminnan arjen välillä.

helppokayttoisia-sovelluksia-liiketoiminnan-tarpeisiin-ratkaisuna-microsoft-power-apps.jpg

Vaikka moni yritys onkin jo vauhdissa liiketoimintansa kriittisten liiketoimintaprosessien digitalisoimisessa ja automatisoinnissa, useimmiten moni liiketoiminnan kannalta vähemmän kriittinen prosessi tehdään edelleen manuaalisesti IT-resurssien rajallisuuden vuoksi.

Lue, kuinka Microsoftin Power Platform-alustan ja Power Apps-ratkaisuiden avulla rakennat helppokäyttöisiä sovelluksia liiketoiminnan moninaisiin tarpeisiin. Ratkaisuiden avulla saavutat uudenlaista ketteryyttä, datan parempaa hyödyntämistä ja työtehtävien tehostamista organisaatiossasi - kuitenkaan tinkimättä turvallisuudesta tai yhteensopivuudesta muihin yrityksesi järjestelmiin.

No-code, low-code - helppokäyt­töi­siä Power Apps -sovelluksia monimutkais­ten liiketoimintajär­jes­tel­mien päälle nopeammin ja kustannuste­hok­kaam­min

Microsoft Power Apps on työkalu, jonka avulla voit luoda helppokäyttöisiä liiketoimintasovelluksia ja mahdollistaa liiketoimintatiedon paremman hyödyntämisen organisaatiossasi. Power Apps –ratkaisu tukee ketterää no-code, low-code -sovelluskehitystä, joka mahdollistaa sovellusten rakentamisen aikaisempaa nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Power Appsin avulla IT-tiimisi ja liiketoiminnat voivat yhteistyössä rakentaa yrityksesi eri käyttäjäryhmien ja asiakkaidesi tarpeisiin suunniteltuja sovelluksia ja käyttöliittymiä, joiden yhtenäinen hallinta ja tietoturvallisuus IT:n näkökulmasta on myös varmistettu.

Järjestelmien käytettävyyden parantaminen vaikuttaa olennaisesti henkilöstön liiketoimintatiedon hyödyntämiseen oikea-aikaisesti ja ajantasaisesti, mikä on yksi nykypäivän menestystekijöistä.

Vaikka henkilöstö pystyisi nykyisellään hyödyntämään yrityksen eri järjestelmissä olevaa tietoa eri laitteilla, ei järjestelmien käytettävyys kaikissa työtehtävän vaiheissa ole useinkaan optimaalista tai mahdollista. Helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset sovellukset mahdollistavat tiedon laajemman hyödyntämisen käyttäjän tarpeisiin kehitetyillä käyttöliittymä- ja mobiilisovelluksilla.

Sovelluksia monenlaisiin liiketoi­min­nan ja käyttäjä­ryh­mien tarpeisiin

Power Apps on työkalu, jolla voit toteuttaa pieniä ja ketteriä sovelluksia, mutta myös suurempia ja pidemmälle vietyjä ratkaisuja liiketoiminnan monipuolisiin tarpeisiin. Data siirtyy nopeammin ja automaattisemmin eri järjestelmiin, kun organisaatiosi eri työtehtävissä toimivilla käyttäjillä on heidän työtehtäviinsä ja tarpeisiinsa sopivat mobiilisovellukset, käyttöliittymät ja portaalit käytössä. Power Apps -työkalulla voit rakentaa sovelluksia monimutkaisimpienkin taustajärjestelmien päälle parantaen tiimien työn sujuvuutta ja mielekkyyttä.

Onnistunut sovelluskehitys vaatii kattavaa käyttäjien tarpeiden kartoittamista ja liiketoiminnan prosessien ymmärtämistä. Lue lisää blogistamme, kuinka maksimoit sovelluskehityksen hyödyt ja käytettävyyden.

Tässä muutama esimerkki suunnittelemistamme Power Apps –sovelluksista eri liiketoiminnan tarpeisiin.

 • Myyntityötä helpottava Sales App -mobiilisovellus

  Käytössä olevien järjestelmien, esimerkiksi asiakkuudenhallinnan tai toiminnanohjausjärjestelmän, käyttöä tehostavilla mobiiliratkaisuilla henkilöstösi pääsee hyödyntämään liiketoimintatietoa entistä joustavammin.

  Toteuttamamme Sales App -mobiilisovelluksen avulla asiakasvastaavat ja myyjät pääsevät paikasta riippumatta tarkastelemaan ja kirjaamaan asiakkuuksia koskevia tietoja suoraan järjestelmään. Tällaisia ovat mm. asiakastietojen tarkastelu, ylläpito ja päivitys, CRM-kirjauksen kentältä, myyntimahdollisuuksien luonti ja päivitys.

app1.jpg
 • Kenttätyön mobiilisovellus Field Service & Maintenance App

  Kenttätyöntekijän mobiilityökalu tekee liikkuvan työn tekemisestä vaivatonta. Kenttähuollon ja kunnossapidon järjestelmiin yhdistetyllä Field Service App -sovelluksella kenttätiimi suorittaa kätevästi liidien, turvallisuushavaintojen, huoltopyyntöjen sekä omien kirjausten luonnin ja hallinnan. Sovelluksen avulla työntekijä pystyy helposti myös tarkastella laitteiden tietoja ja huoltohistoriaa.

app2.jpg
 • Sopimusten luomista nopeuttava Service Accelerator -käyttöliittymä

  Organisaatiosi eri käyttäjäryhmillä voi olla omia spesifiä tarpeita, joihin nykyiset järjestelmät eivät pysty vastaamaan. Tällöin järjestelmän käytettävyyttä voidaan lisätä tiimikohtaisilla käyttöliittymillä, jotka rakennetaan tuottamaan uudenlaista liiketoimintatietoa.

  Asiakkuudenhallinnan järjestelmään upotettu sopimuskonfiguraattori mahdollistaa moniosaisten sopimusten luonnin helppokäyttöisestä käyttöliittymästä ja mahdollisuuden hinnoitteluun asiakaskohtaisesti asiakasryhmien perusteella.

Suurin hyöty sovelluksista osana yhtenäistä alustakoko­nai­suut­ta ja yrityksen järjestelmien ekosysteemiä – hallitta­vuut­ta, yhtenäisyyttä ja tietoturvaa

Yksittäiset liiketoimintasovellukset tehostavat ja automatisoivat yksittäisiä työtehtäviä tai liiketoimintaprosesseja organisaatiossasi. Suuremman hyödyn yritys saa, kun yksittäiset liiketoimintasovellukset yhdistyvät kiinteäksi osaksi yrityksen muuta järjestelmien ekosysteemiä ja suurempaa kokonaisuutta. Tämä tuo hallittavuutta, yhtenäisyyttä ja tietoturvaa kokonaisuuteen. Power Apps on osa Microsoftin modernia Power Platform -alustaa ja tarjoaa irrallisen työkalun sijaan yhtenäisen alustan ja kehityskokonaisuuden liiketoimintatiedon käytön tehostamiseen.

Power Apps –ratkaisun avulla kehitetyt sovellukset ovat osa yhtenäistä Power Platform –alustaa, joka mahdollistaa IT-hallinnon kannalta turvallisten, yhteensopivien ja helposti hallittavien sovelluskokonaisuuksien rakentamisen. Yhdistämällä Power Platform –alustan raportointi ja prosessien automaatioratkaisuita ketterään sovelluskehitykseen vauhditat digitaalista transformaatiomatkaasi organisaatiossasi.

Osana Microsoftin ekosysteemiä Power Platform –alusta linkittyy saumattomasti yhteen eri Microsoftin kokonaisuuksiin, kuten Dynamics 365:een, Office 365:een sekä Azureen ja muihin sovelluksiin.

Haluatko tietää lisää?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarkemmin, millaisia tarpeita sinun yrityksessäsi olisi ja miten voisit hyödyntää Power App -sovelluksia ja Microsoft Power Platform -teknologia-alustaa liiketoiminnassasi.

Miika Tekoniemi

App & Innovation Competence Lead

Miika vastaa Power Platform -ratkaisuista ja varmistaa, että Fellowmindin tarjoomasta löytyy arvoa luovia tuoteratkaisuja asiakkaidemme monipuolisiin ja toimialakohtaisiin tarpeisiin. Miika on asiantuntija niin järjestelmäarkkitehtuurin kuin low-code / no-code -ratkaisujen saralla, joten ratkaisujen toteuttaminen myös räätälöitynä sovelluskehityksenä kuuluu hänen vahvuuksiinsa. Ota yhteyttä: miika.tekoniemi@fellowmind.fi