Hallittu pilvi: Kenen vastuulla yrityksesi pilven johtaminen on?

Pilvi on oikein tehtynä ketterä ja skaalautuva liiketoiminta-alusta. Sen hyödyntäminen on kuitenkin riippuvainen oman organisaatiosi osaamisesta sekä kyvystäsi johtaa liiketoiminnan kehittämistä pilvi-infran päällä. Teknologia mahdollistaa usein enemmän kuin mihin organisaation kyvykkyys ja kulttuuri riittävät. Lue, millaisin edellytyksin saat pilven täydet hyödyt käyttöösi.

Kenen vastuulla yrityksesi pilven johtaminen on (2).jpg

Onnistuneesti toteutettuna pilvi on ketterän ja tehokkaan tekemisen mahdollistaja. Vastineeksi se edellyttää organisaatiolta tiettyjä raameja ja prosesseja.  

Oma organisaatiosi on hallitun pilven tärkein osa-alue. Teknologia ei korvaa ja korjaa huonoa johtamista tai vääriä investointeja. Toisaalta hyvä johtaminen tuo pilven koko potentiaalin esiin. 

Pilvi-infrassa ei ole kyse vain teknologiasta. Pilvessä on kysymys liiketoiminta-alustasta, jonka päällä tapahtuu merkittävä osa kaikesta tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisestä. Siksi esimerkiksi päätös siitä, kuka tai ketkä pilveä yrityksessäsi hallinnoivat, vaatii näkökulman laajentamista – enää se ei välttämättä automaattisesti olekaan vain tietohallintojohtaja. 

Hallittu pilvi on organisaatio- ja johtamiskysymys. 

Millaista pilveä oikein johdat: perinteinen on-premises, IaaS, Paas vai SaaS? 

Aivan ensimmäisenä on hyvä selvittää, millaista pilvi-infraa organisaatiosi oikein johtaa. Pilvipalveluita on monenlaisia.  

Jatkumon toisessa päässä “ei ole pilveä nähtykään” ja hoidat, huolehdit sekä omistat kaiken itse perinteiseen on-premises-tyyliin. Toisessa ääripäässä aivan kaikki tuotetaan yrityksellesi palveluna (SaaS), eikä yrityksesi omista tai kehitä mitään, vaan maksat vain käytöstä.  

Oheinen kuva kertoo "pizza"-vertauksen avulla, miten erilaisia rakenteita pilvi-käsitteen alle mahtuu. Kuva visualisoi esimerkinomaisesti myös sitä, kuinka paljon vastuuta yritykselläsi tai toimittajakumppanillasi on erilaisissa palvelumalleissa.  

Huomaa, että yrityksesi käytössä voi olla samanaikaisesti monia näistä vaihtoehdoista. Se voi olla tarkoituksenmukaista ja joustavaa, mutta vaatii samalla tarkkaa hallintomallia, jotta eri mallien operointi on tehokasta.  

Käy johtoryhmässäsi keskustelua siitä, millaista pilveä johdat nyt ja mikä on polkusi tulevaisuuteen: millaiset pilvipalvelut muodostavat tulevaisuuden liiketoiminta-alustasi. 

pizza-as-a-service-02.jpg

Muodosta realistinen käsitys omista kyvykkyyksistä 

Hallittu pilvi edellyttää osaamista ja ajankäyttöä. Näitä tarvitaan sekä teknisten kyvykkyyksien että johtamisen osalta.  

Erityisesti johtaminen on osa-alue, jota ei pidä koskaan delegoida pois ja siksi voi olla tarpeen vahvistaa omaa osaamista nimenomaan johdon kyvykkyyksien osalta. Teknisen konsultin saa aina talon ulkopuolelta, mutta johtaminen kuuluu organisaation sisälle. 

Kartoita oman organisaatiosi osaaminen ja arvioi rehellisesti, missä olette vahvoilla ja missä on osaamisen kapeikkoja. Keskity omaan ydinosaamiseen. Tarvittaessa tee harkittu investointi lisäosaamiseen koulutuksen, henkilöresurssien ja kumppanien muodossa, sillä se maksaa itsensä aina takaisin. 

Päätä, kuka päättää yrityksesi pilvestä 

Päätösvalta pilvi-investoinneista ja pilven käytöstä operatiivisena liiketoiminta-alustana pitää olla aina yrityksen ylimmällä päättäjätasolla. Päätöksistä on myös oltava riittävä yksimielisyys, jotta ne todella jalkautuisivat kaikkialle organisaatioon. 

Koska pilvi muodostaa yritystoimintasi liiketoiminta-alustan, kuuluvat pilvi-investoinneista päättäjiin mm. CEO, CFO, CIO/CTO/CDO. Isossa organisaatiossa myös liiketoimintayksiköiden vetäjät kuuluvat strategiseen keskusteluun mukaan. 

Pilvi ei ole vain teknologiakysymys, vaan mahdollistaja, jonka avulla liiketoimintaprosessien tehostaminen ja kehittäminen sekä uusien liiketoimintojen rakentaminen tapahtuu.

Suunnittele ja sovi käytännöt pilven hallintaan 

Hallittu pilvi tarvitsee monipuolisesti resursseja, toimintamalleja ja vastuuttamista. Käytössä pitää olla oma formulatalli, joka pitää huolta pilviympäristöstä ja kaikesta siihen liittyvästä. 

Asiaa voi tarkastella esimerkiksi seuraavien tiimien kautta. Välttämättä näitä kaikkia ei tarvita omassa ympäristössäsi, mutta tiimit ovat hyvä esimerkki siitä osaamisesta, jota jossain muodossa tarvitset. 

  • Governance-tiimi: Vastaa hallintomallin toteuttamisesta ja eteenpäin kehittämisestä. Tähän kuuluu budjetointi, tulevaisuuteen katsova suunnittelu, liiketoiminnan ja pilviympäristön pelisäännöt, riskien hallinta sekä liiketoimintojen bisnestarpeiden ymmärtäminen. Kyse ei ole siis vain IT-osaston työstä, vaan governance-tiimiin tarvitaan monipuolista liiketoimintanäkemystä.
  • Cloud Center of Excellence -tiimi: Tämä on tärkeä “välikerros” erityisesti niissä transformaatiohankkeissa, joissa perinteisestä ympäristöstä siirrytään laajamittaisesti pilveen. Tiimi ei kuulu mihinkään liiketoimintayksikköön, vaan koordinoi, suunnittelee arkkitehtuuria ja kehittää parhaita pilvikäytäntöjä, kilpailuttaa toimittajia ja konsultoi kaikkia sisäisiä sidosryhmiä. Tämä tiimi on hyvä muodostaa organisaation sisäisesti ja pitää erillään varsinaisesta päivittäisestä toteutuksesta. Tiimiin tuo merkittävää lisäarvoa kokenut toimittajakumppani, joka pystyy tuomaan mukaan parhaita käytäntöjä, prosessiosaamista ja laajaa näkemystä eri teknologioiden yhteensovittamisesta.
  • Toteutustiimi: Vastaa käytännön tason teknisestä kehityksestä, toteutuksesta ja käyttäjätuesta. Tätä johtaa tyypillisesti yrityksen IT-johto ja tähän tiimiin kuuluu usein mukaan toimittajakumppani. 

Hanki tukea kumppanilta 

Kokenut toimittajakumppani (Cloud Solution Partner) tuo resursseja erityisesti teknisen osaamisen osalta. Mutta aivan yhtä tärkeää voi olla kymmeniä toteutuksia nähneen konsultin apu yrityksesi prosessien ja johtamismenetelmien sovittamisessa yhteen pilven tuomien mahdollisuuksien kanssa. 

Tärkeä päätettävä asia on se, kuinka lähelle kumppani tulee liiketoimintaasi: kumppani voi olla keskeinen tekijä laajassa, pilveen pohjautuvassa strategisessa liiketoiminnan kehityshankkeessasi tai kumppani voi olla vain tekniseen toteutukseen ja tukeen keskittynyt taho. Sopiva kumppani vapauttaa oman organisaatiosi resursseja keskittymään olennaiseen: oman liiketoimintasi operointiin ja kehittämiseen. 

Lisätietoa

Ota yhteyttä meihin Fellowmindilla, kun haluat keskustella pilven hyödyntämisestä liiketoiminnassasi.  

Lue myös muita hallittua pilveä käsitteleviä blogejamme:  

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171