Hallittu ja ketterä pilvi – luotettava Microsoft Azure

Pilvipalveluihin on helppo lähteä mukaan, mutta hyödyt riippuvat oikeasta toiminnasta. Pilvi lunastaa lupauksensa vasta silloin, kun teet sen oikein. Ketterä pilvi-infra vaatii oikeanlaista tapaa johtaa, hallita ja kehittää sitä. Hyvin hallittu pilvi on luotettava, tietoturvallinen ja kustannustehokas. Lue, mitä kaikkea toimiva pilvi-infra edellyttää ja millaisia hyötyjä saat.

Hallittu ja ketterä pilvi – luotettava Microsoft Azure

Liiketoiminnan näkökulmasta pilvipalveluiden käyttöönotto on järkevä valinta. Pilvi on kustannustehokas, skaalautuva ja vaivaton tapa käyttää palveluja. Teknisen infrastruktuurin rakentamisen ja sitoutuneen pääoman sijaan tarjolla on joustavuutta, käyttöönoton helppoutta ja nopeutta.

Totuus on kuitenkin se, että liiketoimintaasi palveleva pilvi-infra pitää toteuttaa oikealla tavalla, jotta se lunastaisi kaikki luvatut hyödyt. Tarvitset osaamista — aivan kuten millä tahansa liiketoiminnan osa-alueella.

Tässä blogissa ja jatkoblogeissa käsittelemme teemaa hallittu pilvi: mitä se on, kuinka hyödyt siitä ja miten se luodaan.

Hallittu ja ketterä pilvi käytännössä: näin saat parhaan hyödyn pilvestäsi 

Kaikki keskeiset palvelut on mahdollista ja usein tehokkainta toteuttaa pilvipalveluina: Näihin lukeutuvat täysimittainen ja kaikki liiketoiminnan keskeiset toiminnot kattava toiminnanohjaus (ERP), asiakkuudenhallinta (CRM), analytiikka ja esimerkiksi myös asiakaspalvelun järjestelmät.

Kun liiketoimintasi hallinnoidaan ja ylläpidetään pilven varassa, on pilven toimintavarmuus, käytön sujuvuus ja tehokkuus liiketoimintakriittistä. 

Liiketoiminnalle kriittisen pilvi-infrastruktuurin hallinta ja hyödyntäminen kiteytyy seuraaviin asioihin: 

 • Pilvi on oikein tehtynä kustannustehokas. Se edellyttää suunnittelua ja loppuun saakka mietittyä hallintomallia. 
 • Pilvi on oikein tehtynä tietoturvallinen. Se edellyttää vastuuta oman toiminnan tietoturvariskien ja -ratkaisujen johtamisessa.  
 • Pilvi on oikein tehtynä ketterän tekemisen mahdollistaja. Se edellyttää raameja ja prosesseja tekemiselle.   

Pilvi ei ole automaattisesti kustannustehokas, tietoturvallinen ja ketterä. Mutta oikein tehtynä se on kaikkea tätä. 

Hallinta ja suunnitelmallisuus ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että pilvi-infra ja pilvi-IT tekevät toiminnasta kankeaa. Ratkaisu ketterään, tehokkaaseen ja turvalliseen tekemiseen löytyy keskittymällä viiteen osa-alueeseen, joista hallittu pilvi rakentuu. 

Näin lähdet rakentamaan hallittua pilveä: viisi osa-aluetta 

Lunastat kaikki pilven edut tekemällä viisi osa-aluetta oikein. On keskeistä huomata, että kaikki osa-alueet ovat liiketoimintalähtöisiä: jokainen niistä tukee omalla tavallaan yrityksesi liiketoiminnan kasvua.  

 1. Organisaatio: Oma organisaatiosi on hallitun pilven tärkein osa-alue. Arvioi realistisesti, millaista omaa osaamista organisaatiollasi on, mihin ydinalueisiin yrityksesi haluaa keskittyä ja mihin tarvitset partneria. Ehdoton vaatimus on pitää päätöksenteko omissa käsissä ja ymmärtää riittävästi pilvi-infraa. Yrityksesi ylimmän johdon (CIO, CTO, CFO, CEO) tulee ymmärtää pilven tarjoamat mahdollisuudet koko liiketoiminnalle. Hallinnoinnin näkökulmasta täytyy löytyä osaamista muun muassa roadmapin toteutukseen, riskien hallintaan, budjetointiin ja teknologiaan. Käytännön toteutukseen ja ratkaisuiden ylläpitoon tarvitaan myös oma tiimi ja käytännön osaamista. 
 2. Kustannukset: Pilven aloituskustannus on tyypillisesti matala, mutta ympäristön tai toiminnan laajentuessa kulut voivat karata käsistä ilman suunnitelmallisuutta. Kiinteiden ja muuttuvien kulujen budjetointi vaatii ennakointia. Samoin kulujen kohdistaminen ja kustannusylitysten estäminen. Tässä yhteydessä käytetään usein termiä FinOps - se viittaa monitorointiin, jonka avulla huomataan tehokkaasti toimenpiteiden kuluvaikutukset ja tuodaan kaikki kustannukset läpinäkyviksi. 
 3. Tietoturva: Pilvipalveluissa on lähtökohtaisesti korkea tietoturvan taso. Tämä ei kuitenkaan kata kaikkia tietoturvariskejä, tärkeimpänä niistä on oman organisaation ihmisten käyttäytyminen ja tietoturvatietoisuuden taso. Useita eri pilvipalveluita käytettäessä (lähes aina tilanteena) myös kompleksisuuden taso ja tietoturvaratkaisujen ja -prosessien merkitys kasvaa. Riskienhallinta tulee rakentaa alusta lähtien osaksi skaalautuvuutta.  
 4. Käyttövarmuus: Luotettavuus ja palveluiden saavutettavuus vaativat huomiota, koska mikä tahansa mahdollinen liiketoiminnan katkos aiheuttaa herkästi kustannuksia ja alentaa asiakastyytyväisyyttä. Hyvää on se, että oikein rakennettu pilvi-infra on hyvin kustannustehokas tapa varmistaa luotettavuus. Käyttövarmuuden osalta on tärkeää huolehtia omista prosesseista, teknisestä varautumisesta järjestelmien kriittisyyden mukaan, sopimuksellisista asioista ja toipumissuunnitelmista.  
 5. Toimintatavat: äritellyt ja noudatetut prosessit sekä yhteisesti sovitut toimintatavat pitävät lentokoneet ilmassa ja pilvi-infran laadukkaasti toiminnassa. Dokumentointi, asioiden automaattinen kirjautuminen, yleiset käytänteet ja asioiden vaatiminen kuuluvat tähän listaan. Samoin se, että organisaation toiminta on henkilöriippumatonta ja toimittajariippumatonta.   

Liikkeelle pilven kehittämisessä kumppanin kanssa 

Hallittu pilvi vaatii tietoista ja jatkuvaa kehittämistä. Kyseessä ei ole projekti, jonka voisi tehdä kerralla kuntoon, koska liiketoiminnan tarpeet, asiakastarpeet ja toimintaympäristö kehittyy koko ajan. Siksi partnerivalinta on yksi kriittinen päätös hallittua pilveä luotaessa. 

Kun pilvi muodostaa organisaatiollesi liiketoiminta-alustan, jonka varassa useat keskeiset toimintosi hallinnoidaan ja johdetaan, on kyseessä johtoryhmätason asia, jota on sen mukaisesti aktiivisesti johdettava: 

 • Selvitä, mitä osaamista hallitun pilven kehittämiseen omassa organisaatiossasi on. 
 • Hanki puuttuva osaaminen kumppanilta. Painota toimialasi tuntemusta ja monipuolista kokemusta, jotta kumppanisi on tarpeeksi iso myös yrityksesi tulevaisuuden kehittämistarpeita varten. 
 • Tee liiketoimintapäätös yhteistyöstä ja sen tavoitteista (kyseessä on liiketoiminnan kehittämishanke, ei IT-hanke, vaikka teknologialla iso rooli onkin). 
 • Varmista, että kumppanilla on kyvykkyyttä sekä käytännön arjessa toimivaan tekniseen tukeen, että kyvykkyyttä johtaa ja toteuttaa kehityshankkeita.  

Fellowmind on kokenut pilvi-infran toteuttaja. Lähdemme aina liikkeelle liiketoimintasi tarpeista ja huomioimme nykyisen teknologiasi ja toimintaympäristösi. Toteutamme monimuotoisia pilvipalveluita, jotka voivat pitää sisällään puhtaita pilvipalveluita, mutta myös on-premise-ratkaisuja sekä näiden välimuotoja. Luomme tarpeisiisi sopivan ratkaisun — kaikkea ei tarvitse toteuttaa kerralla! 

Olemme erityisen vahvoja Microsoft-teknologiassa ja Fellowmind on palkittu Microsoftin kultatason kumppani. Jos yrityksesi toimii Microsoft-ympäristössä, on tarkoituksenmukaista hyödyntää Azure-alustaa sekä Dynamics 365- ja Microsoft 365 -ratkaisujen erinomaista monipuolisuutta pilviympäristössä.  

Tavoitteenamme on mahdollistaa liiketoimintasi kasvu ja nostaa sen kilpailukykyä. Tämä tapahtuu liiketoimintalähtöisellä kehittämisellä, joten emme lähesty asioita teknologia edellä. Pilvi-infran yhteydessä on erinomainen tilaisuus tarkastella prosessien sujuvoittamista, asiakaslähtöisyyden vahvistamista sekä tiedolla johtamista organisaatiosi kaikissa toiminnoissa. 

Lisätietoja:  

Haluatko keskustella lisää oman yrityksesi tarpeista ja tavoitteista pilven hyödyntämisessä? Ota yhteyttä. 

Otto Hintikka

Otto on uudesta teknologiasta innostuva tulevaisuusoptimisti, joka haluaa tukea Fellowmindin asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuutta ja kasvua - digitalisaation, dataan pohjautuvien ratkaisujen ja teknologian avulla. Ota yhteyttä: otto.hintikka@fellowmind.fi tai 044 572 3171