ERP teollisuusy­ri­tyk­sis­sä - valitse ratkaisu, joka kasvaa yhdessä yrityksesi kanssa

Missä organisaatiosi on 10 vuoden päästä? Millä ratkaisuilla tuette kasvua asettamiinne tavoitteisiin? Yrityksen toiminnan selkärankana toimiva ERP-järjestelmä pystyy enää harvoin vastaamaan yrityksen tarpeisiin muuttumattomana kymmenien vuosien ajan. Siksi yritysten on tärkeää valjastaa modernin ERP-järjestelmän joustavuus osaksi yrityksensä kasvustrategiaa - tavoiteltavaa kasvua tukeva liiketoimintajärjestelmä kasvaa yhdessä yrityksenne kanssa.

Jatkuva kehitys on tavoite, johon jokaisessa yrityksessä tähdätään - toimialasta riippumatta. Yritykset pyrkivät jatkuvasti tehostamaan prosessejaan uusien ratkaisujen ja toimintakäytänteiden avulla. Lisäksi yrityksien fokus on viime aikoina painottunut entistä vahvemmin myös asiakaskokemuksen jatkuvaan kehittämiseen, eivätkä teollisuusyritykset ole siinä poikkeus. Siksi on luonnollista, ettei jatkuvasti kehittyvä yritys voi pohjata toimintaansa muuttumattomaan järjestelmäkokonaisuuteen. Tämä korostuu teollisuusyrityksissä, joissa moderni teknologia voi mahdollistaa merkittäviä säästöjä jatkuvissa tuotannon prosesseissa ja luoda ratkaisevaa kilpailuetua alan muihin toimijoihin nähden.

Teknologian kehittyessä yritysten tulee katsoa ratkaisua hankittaessa myös kauemmas tulevaisuuteen ja ottaa huomioon, mitä toiminnallisuuksia ratkaisulta tarvitaan tulevaisuudessa. Yrityksien kehittyvien tarpeiden lisäksi järjestelmän tulee vastata myös maailman muuttuviin tarpeisiin. Sen vuoksi valitussa toiminnanohjausjärjestelmässä korostuu sen muokattavuus, mukautuvuus ja päivitettävyys.

Skaalautuvuus ja kustannuste­hok­kuus kasvun tukena

Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä skaalautuu tarpeidesi mukaan, kun henkilöstösi, asiakasmääräsi ja tuotantosi kasvaa, ja järjestelmä tekee kasvusta hallittavampaa. Moderni ERP skaalautuu myös modulaarisesti ja mahdollistaa uuden toiminnallisuuden liittämisen niin olemassa olevaan alustaan kuin tuttuun työtapaankin - jos tarvitset esimerkikisi kenttätyönratkaisun liikkuvan työn johtamiseen, se on saatavilla.

ERP-järjestelmä helpottaa toiminnan skaalautuvuutta myös tehostamalla yrityksen kytkeytymistä kumppaneihin, tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin digitaalisesti, ilman manuaalisia välivaiheita. Tämä mahdollistaa nopeammat tuotannon läpimenoajat, logistiikan läpinäkyvyyden, koko tuotanto- ja alihankintaketjun suunnitelmallisuuden sekä täsmätoimitukset. Lopputuloksena on vähemmän sitoutunutta pääomaa ja nopeammat tavara- ja palvelutoimitukset asiakkaille.

Tämän skaalautuvuuden seurauksena ERP alentaa sekä suoria kustannuksia (toiminnan tehokkuus, nopeat läpimenoajat, standardiprosessit, ennustuskyky, vähemmän sitoutunutta pääomaa) että virheistä johtuvia kustannuksia (asiakasreklamaatiot, varaston vanheneminen, väärinymmärrykset, toimituskatkokset). Toiminnanohjausjärjestelmä onkin investointi, joka oikein toteutettuna maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Lue lisää artikkelista: "8 hyötyä jotka ERP tuo mukanaan"

Modernin ERP-järjes­tel­män hankinta on liiketoi­min­nan kehityshanke

Moderni ERP on joustava ja kattava liiketoiminnan kokonaisratkaisu, joka vastaa yrityksen kaikkiin tarpeisiin aina johtamisen tarpeista loppukäyttäjään saakka.  Moderni ERP koostuu kokonaisuudesta, jonka ydin on hyvä toiminnanohjauksen perusratkaisu, mutta jonka toiminnallisuuksia täydennetään ja rikastetaan erilaisilla, yrityksen erityistarpeita vastaavilla laajennuksilla ja lisäarvosovelluksilla sekä bisnesanalytiikan ratkaisuilla.

Kun ERP-järjestelmää täydennetään asiakkaan tarpeisiin sovitetuilla innovatiivisilla käyttöliittymillä, lähestytään modernin ERP:n käsitettä. Modernia ERP-ratkaisua määrittää juuri joustavuus ja skaalautuvuus. Moderni ERP-ratkaisu muuntaa jäyheänä, yksittäisenä kokonaisuutenaan pidetyn ERP-järjestelmän liiketoiminnan kokonaisratkaisuksi, joka saadaan kommunikoimaan yrityksen muiden käytössä olevien ratkaisujen ja käyttäjien kanssa, palvellen siten tehokkaammin sen käyttöä ja skaalautuvuutta koko yrityksen laajuudella.

Lue lisää artikkelista: "Moderni ERP on innovatiivinen kokonaisuus”.

Haasta toimittajia tarjoamaan ratkaisu yrityksenne koko elinkaaren hallintaan

Moderni ERP ei itsessään ole kuitenkaan takuu siitä, että järjestelmä kasvaa yhdessä yrityksen mukana. ERP-järjestelmää hankittaessa yrityksen itsessään on tärkeää myös haastaa toimittajia tarjoamaan ratkaisua, joka kattaa yrityksen koko elinkaaren hallinnan vain yhden osa-alueen tarpeisiin vastaamisen sijaan.

Ratkaisua valitessa onkin tärkeä perehtyä muun muassa siihen, millaisella syklillä ratkaisua kehitetään omatoimisesti ERP-järjestelmän tuottajan puolelta. Maailman muuttuessa ratkaisun kehityksen ja sovitettavuuden ei tulisi jäädä vain asiakkaan harteille - ratkaisun toimittajan itsessään tulisi pyrkiä jatkuvaan kehitykseen vastatakseen ennakoivasti muuttuvan maailman uusiin tarpeisiin. Kun yrityksenne sekä valitun ratkaisun toteuttaja ja toimittaja ovat sitoutuneet järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen, skaalautuu pohjaratkaisunnekin tehokkaammin yrityksenne kehittyviin tarpeisiin.

 

Haluatko lisätietoja?

Voit lukea lisää aiheesta maksuttomasta oppaastamme: ”Valitse oikea ERP-järjestelmä teollisuusyritykselle” tai tutustua asiakkaamme kokemuksiin referenssit-sivuillamme. Voit myös lukea lisää ERP-ratkaisuistamme ERP-sivuillamme tai ottaa meihin yhteyttä – autamme sinua mielellämme!

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.