8 hyötyä, jotka ERP tuo mukanaan

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo tehokkuutta, jota on vaikea saavuttaa muuten. ERP liitetään mielikuvissa talouteen ja logistiikkaan, mutta se tuo säkillisen muitakin hyötyjä.

ERP on kehittynyt pitkälle alkuaikojen hieman vaikeakäyttöisestä suurten yritysten ratkaisusta. Nyt toiminnanohjaus kuuluu kaikkien yksittäistä tiimiä suurempien kasvuyritysten ja pk-yritysten työkaluihin.

Käyttökokemuskin on parantunut huikein askelein. Toiminnanohjausjärjestelmien käyttöliittymät ovat intuitiivisia, mobiilikäyttö arkea ja ominaisuudet loppuun saakka mietittyjä.

ERP-järjestelmä on tärkeä päätös liiketoiminnan kehittämisessä, ja sen avulla voidaan uudistaa ja tehostaa yrityksen prosesseja. Keskisuurille yrityksille se on välttämätöntä ja myös monet pienyritykset siirtyvät käyttämään ERP-järjestelmiä, koska se tuo nopeita hyötyjä.

ERP:n hyödyt kolmen toimialan kautta esitettynä:

Valmistavan teollisuusalan yritykset käyttävät ERP-järjestelmää automatisoimaan tuotantoprosesseja, virtaviivaistamaan toimitusketjuja  ja optimoimaan varastonhallintaa.

Vähittäiskaupan alalla ERP auttaa varastonhallinnassa, parantaa tilausten täyttöä ja asiakaspalveluaa.

Energia-alan yrityksiä ERP auttaa optimoimaan tuotantoprosesseja ja resursseja sekä keräämään ja analysoimaan tietoa tehokkaammin. Lisäksi ERP:stä on hyötyä ympäristömääräyksien ja ympäristövaikutuksien monitoroinnissa.

Yrityksestä ja toimialasta riippumatta ERP tuo mukanaan seuraavat kahdeksan hyötyä.

1. Saat palvelupro­ses­sit tehokkaiksi

Ohjaamalla palveluiden tuotantoa ERP:n kautta tiedät koko ajan, mikä on tilanne. ERP toimii yrityksen digitaalisena hermojärjestelmänä ja mahdollistaa nopean reagoinnin sekä pullonkaulojen tunnistamisen. Toiminnanohjausjärjestelmä auttaa automatisoimaan ja standardoimaan palveluprosessejasi; kaikki työ tehdään ja kirjataan järjestelmän kautta. ERP-järjestelmän avulla voit yhtenäistää prosesseja ja vähentää manuaalista tai päällekkäistä työtä.  

2. Otat talouden ohjauksen ja suunnittelun haltuun

Ennustaminen ja raportointi sekä taloushallinto ja talouden suunnittelu helpottuvat ERP:n myötä. Kun tuotanto, palvelutuotanto ja varastonhallinta hoidetaan yhtenäisellä alustalla, liiketoiminnan analysointi on helppoa.

Teet fiksumpia päätöksiä ja huomaat päätösten vaikutukset nopeammin. ERP on tärkeä johtamisen työkalu, jolla teet talouden optimointia, katelaskentaa ja erilaisten tilanteiden simulointia etukäteen.

3. Vauhditat tiimityötä ja yhtenäisiä toiminta­mal­le­ja

Kun kaikki data on yhdessä paikassa, se on kaikkien saatavilla ja käytettävissä reaaliaikaisena ja oikeana. Järjestelmä tukee myös prosessien yhtenäistämistä. Tiimityö eri toimintojen ja osastojen välillä vauhdittuu, kun yrityksen kaikkia perusprosesseja yhdistää yhtenäinen toiminnanohjausjärjestelmä.

4. Teet paremmalla datalla parempia päätöksiä

Tieto kirjataan vain kerran ja vain yhteen järjestelmään – datan laatu ja saatavuus paranevat. Tieto on sen jälkeen kaikkien käytettävissä. Kaikesta toiminnasta jää seurattava jälki, johon kuka tahansa työntekijä voi tarttua. Analyyseistä tulee luotettavampia ja tiedon etsimiseen ja muokkaamiseen tarvittavan ajankäytön määrä vähenee.

5. Palvelet asiakkaita paremmin

ERP mahdollistaa nopeamman ja virheettömämmän asiakaspalvelun. Kun tiedät varaston, ihmisten, varaosien, jakeluautojen tms. tarkan saatavuuden ja käyttöasteen, voit luvata asiakkaalle tarkan toimitusajan ja tarkan hinnan. Näin viiveet ja ikävät yllätykset vähenevät ja tuloksena on tyytyväisempiä asiakkaita. Aivan yhtä tärkeää on kyky hoitaa ERP:n avulla kaikki asiakastoimeksiantoon tarvittavat kirjaukset, tilaukset ja toimintapyynnöt. Vältät manuaalisia vaiheita, jotka ovat hitaita ja alttiita virheille.

6. Saat skaalautu­vuut­ta kasvun tueksi

Toiminnanohjausjärjestelmä tekee kasvusta hallittavampaa. Hyvä järjestelmä skaalautuu tarpeidesi mukaan, kun henkilöstösi, asiakasmääräsi ja tuotantosi kasvaa. ERP skaalautuu myös modulaarisesti. Jos tarvitset HR-modulin henkilöstöhallintaan tai kenttätyömodulin liikkuvan työn johtamiseen, ne ovat saatavilla. Uusi toiminnallisuus on helppo liittää olemassa olevaan alustaan ja tuttuun työtapaan.

7.  Kytkeydyt kumppaneihin digitaali­ses­ti

ERP:n avulla kytkeydyt kumppaneihin, tavarantoimittajiin ja asiakkaisiin digitaalisesti, ilman manuaalisia välivaiheita. Suuret ja keskisuuret asiakkaat edellyttävät, että tiedon on kuljettava järjestelmästä toiseen automaattisesti. Tämä mahdollistaa nopeammat tuotannon läpimenoajat, logistiikan läpinäkyvyyden, koko tuotanto- ja alihankintaketjun suunnitelmallisuuden ja täsmätoimitukset. Lopputuloksena on vähemmän sitoutunutta pääomaa ja nopeammat tavara- ja palvelutoimitukset asiakkaille.

8. Saat kustannuste­hok­kuut­ta

Kaikkien edellä mainittujen kohtien seurauksena ERP alentaa sekä suoria kustannuksia (toiminnan tehokkuus, nopeat läpimenoajat, standardiprosessit, ennustuskyky, vähemmän sitoutunutta pääomaa) että virheistä johtuvia kustannuksia (asiakasreklamaatiot, varaston vanheneminen, väärinymmärrykset, toimituskatkokset). Toiminnanohjausjärjestelmä on investointi, joka oikein toteutettuna maksaa itsensä varmuudella moninkertaisesti takaisin.

Jos haluat kuulla lisää ERP-ratkaisun tarjoamista hyödyistä tai yrityksellenne sopivan ERP-ratkaisun hankinta on ajankohtainen aihe, ota meihin yhteyttä! Autamme sinua mielellämme. 

Matti Saastamoinen

Matti on pitkän linjan liiketoiminnan kehittäjä ja sparraaja sekä intohimoinen kenttätyön digitalisoija. Ota Mattiin yhteyttä: matti.saastamoinen@fellowmind.fi / 040 844 4562