Energia-alan yritysten kustannuspaineisiin löytyy ratkaisuja

Energian kustannuspaineet huolettavat suuresti kuluttajia ja yrityksiä, mutta myös energiatoimialan yrityksiä itseään. Kohonneita kuluja ei sopimussyistä voi aina siirtää eteenpäin. Korkeat hinnat painavat myös kysyntää alaspäin. Onneksi kustannuspaineisiin löytyy ratkaisuja. Lue, mistä energiayritykset löytävät keinot tilanteen hallitsemiseen.

Energia-alan yritysten kustannuspaineisiin löytyy ratkaisuja

Energiatoimiala ei jää akuutin kriisin jälkeen ennalleen. Markkinaympäristö on muuttunut. Samoin muuttuvat nyt ostajien tarpeet sekä päätöksenteon perusteet.

Silti ilman meneillään olevaa kriisiäkin energiatoimiala olisi ollut suurten muutosten kohteena. Kaiken digitalisoituminen, ilmastopäästöjen vähentäminen ja teknologiamurros ovat voimia, jotka muuttavat energia-alaa vääjäämättä.

Yksi polttavimmista teemoista on kuitenkin kustannusten nopea nousu kautta linjan. Korkeampia hintoja ala ei voi kokonaan välttää, mutta keinoja tilanteen hallitsemiseen löytyy.

Kustannukset asettavat paineita energian tuottajille, energian myyjille sekä energia-alan laite- ja ratkaisuvalmistajille. Kalliimmat raaka-aineet, korkea inflaatio, nousseet logistiikkakustannukset, kasvava volatiliteetti (tuoton keskihajonta tietyllä aikavälillä) ja saatavuuden haasteet vaikuttavat kannattavuuteen, mutta ne voivat purkautua myös alan yrityksiä kohtaavina mainehaittoina.

Millaisia siis ovat kustannuskehityksen hallittavuutta lisäävät ratkaisut energia-alan yrityksille?

Ratkaisu 1. Kattava liiketoiminta-alusta, joka mahdollistaa datalla johtamisen

Nykyaikainen, kaikki energia-alan yrityksen keskeiset toiminnot kattava toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, tehostaa yrityksesi toimintaa, lisää läpinäkyvyyttä ja nostaa organisaatiosi reagointinopeutta. Ratkaisulla johdat yrityksesi tuote- ja palvelupalettia ja analysoit sekä ennustat kunkin toiminnon, tuotteen ja palvelun kannattavuutta.

Kenttätyön tekijöille Field Service -ominaisuuksilla täydennetty toiminnanohjaus mahdollistaa yrityksesi toimintojen optimoinnin ja tuo lisää palvelukykyä. Etädiagnosointia voit täydentää etähuollolla sekä paikan päällä olevan asiantuntijan etätukemisella. Teknologia on toimintavarmaa ja isoimman esteen virtuaalitodellisuuden (VR, Virtual Reality) ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) tuomille tehokkuushyödyille muodostavat ainoastaan vanhat toimintatavat. Kentällä kohteessa tapahtuvan huollon ja asennustoiminnan kustannukset kasvavat nyt kasvavien logistiikan sekä henkilöstökulujen myötä, joten tarvitset teknologiaa toiminnan tehostamiseksi.

Modernia teknologiaa tuo yrityksellesi Microsoft Dynamics 365 –kokonaisratkaisu, joka skaalautuu energia-alan yrityksesi liiketoiminnan tarpeisiin: ERP-ratkaisulla kokoat kaiken liiketoimintatiedon yhteen ja hyödynnät sitä tehokkaasti yrityksesi perusprosesseissa, kuten myynnissä, tuotannossa, huoltotoiminnoissa, toimituksissa ja taloudessa. Microsoftin ERP-ratkaisut ovat suurten yritysten tarpeisiin suunniteltu Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management sekä keskisuurille yrityksille suunniteltu Dynamics 365 Business Central.

Toiminnanohjaus kaipaa rinnalleen edistynyttä asiakkuudenhallintajärjestelmää. Asiakkaan keskiöön asettavat energiayritykset erottuvat edukseen alalla, joka on ollut perinteisesti tuotanto- ja tuotelähtöinen.

Ratkaisu 2. Asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka tukee asiakaskohtaisia ratkaisuja ja toiminnan automatisointia

Kannattavuuden seuranta, läpinäkyvyys, palvelukyky, palveluprosessien automatisointi ja henkilöstön kohdentaminen kaikkein tuottavimpaan työhön vaativat edistynyttä ja kokonaisvaltaista asiakkuudenhallinnan ratkaisua.

Asiakkuuksia halutaan nykyisin aidosti johtaa tiedolla – niin myös energia-alalla. Kun energia-alan yritykset haluavat tarjota dynaamisia, asiakaskohtaisia ratkaisuja dataan pohjautuen, eivät vanhat, stabiiliin toimintaympäristöön suunnitellut CRM-järjestelmät riitä. Tehokas työnkulku perustuu eri järjestelmien väliseen saumattomaan integraatioon ja automatisoituun tiedon kulkuun. Yhtenäinen teknologia ja liiketoiminta-alusta sekä operatiivisessa liiketoiminnassa että uusien palveluiden ja tuotteiden kehitystyössä varmistaa prosessien yhteensopivuuden ja datan siirtymisen. Tarvitset asiakkuudenhallintaan joustavan ja skaalautuvan ratkaisun, joka on helppo liittää saumattomaksi osaksi yrityksesi toiminnanohjausta.

Nykyaikaiset ratkaisut parantavat raportointikykyä ja nopeuttavat päätöksentekoa. Tällä on merkitystä paitsi operatiiviselle johdolle, myös yritysten omistajaohjaukselle: korkean hintavolatiliteetin aikana energia-alan yritysten hallitukset haluavat tietoa merkittävästi useammin ja tarkemmin kuin aiemmin.

Microsoft Dynamics 365 sisältää ratkaisut asiakkuuksien kokonaisvaltaiseen johtamiseen läpi koko asiakkuuden elinkaaren: markkinoinnista myyntiin ja asiakaspalveluun (Dynamics 365 Marketing, Sales and Customer Service). Yhtenäinen teknologia ja liiketoiminta-alusta Microsoft Dynamics 365 varmistaa toiminnanohjaukseen sekä asiakkuuksiin liittyvien tietojen yhtenäisyyden, läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden kaikille yrityksesi eri liiketoiminnoille sekä tarvittaville sidosryhmille. Dynamics 365:n toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan ratkaisut toimivat saumattomasti yhteen.

Ratkaisu 3. Edistynyt analytiikka, joka parantaa asiakaspalvelukykyä

Asiakaspalvelukyky linkittyy nykyisin erottamattomasti yrityksen analytiikkaosaamiseen. Yksilöllinen palvelu, joustava hinnoittelu, ennakoiva asiakasviestintä ja räätälöidyt ratkaisut vaativat onnistuakseen - ja myös ollakseen kannattavaa - edistynyttä analytiikkaa, joka tuottaa päätöksenteolle ja automaattisille palveluprosesseille yksityiskohtaista ja yksilöityä dataa.

Esimerkiksi sähköyhtiöillä aiempaa rajummat hintavaihtelut, kapasiteetin säätely ja verkkoon syötettävän pientuotannon sekä sen netotuksen huomiointi tarkoittavat kasvavia vaatimuksia analytiikalle. Tarvitaan lisää joustavuutta, reagointikykyä ja ennakointikykyä.

Analytiikalta edellytetään kykyä ennustaa kulutushuippuja, kulutuksen vaihtelun säännönmukaisuuksia, mahdollisia epäsäännönmukaisuuksia sekä huoltotarpeita. Tässä on mahdollisuus parantaa omaa katetta. Yhtä tärkeää on edistyneen analytiikan tuoma viestintäkyky ja kyky ennakoiden johtaa asiakkaiden odotuksia. Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaat ovat nyt erityisen herkkiä odottamattomille tilanteille. Tilannekuva ja ennakointikyky ovat energia-alalla nyt strategisen tärkeitä.

Ennakointi ja liiketoiminnan ketterä suunnittelu perustuvat analysoituun dataan sekä kyvykkyyteen hyödyntää tekoälyä (AI, Artificial Intelligence). Tämä kaikki vaatii pohjaksi kattavaa ja strukturoitua, olennaista dataa liiketoiminnasta. Jalosta datasta merkityksellistä tietoa liiketoimintasi tueksi analytiikan, raportoinnin, Business Intelligence -ratkaisuiden ja tekoälyn avulla. Apua tähän kaikkeen saat meiltä Fellowmindilta.

Fellowmind energia-alan yrityksesi kumppanina

Energia-alan kustannuspaineet ja epävakaa markkinatilanne vaikuttavat nyt koko yhteiskuntaan – niin yksittäisiin kuluttajiin, yrityksiin kuin energia-alan toimijoihinkin. Energian tuottajat, energian myyntiyhtiöt ja muut alan toimijat ovat erittäin isojen muutosten keskellä.

Tulevaisuuden liiketoiminta energia-alalla vaatii tehokkuutta, kannattavuutta ja vahvaa kokonaisvaltaista asiakaspalvelukykyä – sekä lisäksi erityisesti vastuullisuuden huomioimista liiketoiminnan kehittämisessä.

Edelläkävijäyritykset ottavat rohkeasti askeleita digitalisaation tiellä ja hyödyntävät modernin teknologian mahdollisuuksia liiketoimintansa kehittämisessä.

Me Fellowmindilla olemme kokonaisvaltainen energia-alan kumppanisi. Tarjoamme huippuluokan ammattitaitoa ja palveluita mm. toiminnanohjaukseen, asiakkuuksin hallintaan, kenttätyön sovelluksiin, analytiikkaan ja koneoppimispalveluihin, sovelluskehitykseen ja palvelumuotoiluun sekä infrapalveluihin liittyen. Ratkaisumme pohjautuvat Microsoft-, Qlik-, Tagetik-, Workday Adaptive- ja Jedox-teknologioihin.

Lisätietoja:

Ota meihin yhteyttä, kun haluat kehittää yrityksesi tulevaisuuden liiketoimintaa.

Lue myös aiemmin kirjoittamamme blogi: Energia-alan digitalisaatio: 5 trendiä muokkaa koko toimialaa 

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.