Energia-alan viranomaismuutokset, kustannusten kierrättäminen ja ennennäkemätön vaatimus ketterälle toiminnalle

Ennen niin vakaalla energia-alalla säännöt, viranomaisvaatimukset ja toimintaympäristö ovat rajussa liikkeessä. Nykytilanne ei muutu toisenlaiseksi yhdellä tavalla, vaan skenaarioita on iso määrä. Tukipaketit ja laskutuksen nopeat muutosvaatimukset vaativat yrityksiltä ketteryyttä. Tämä haastaa energiayhtiöt, joiden järjestelmiä ja prosesseja ei ole suunniteltu näin nopealiikkeiseen toimintaan. Alan edelläkävijät panostavatkin nyt joustavan digitaalisen liiketoiminta-alustan ja ketterien järjestelmien käyttöönottoon kaikessa toiminnassa.

owl solar panel

Onko energia-alan yrityksillä nyt liikaa rahaa? Vai liian vähän? Mihin on turvallista investoida ja paisuuko esimerkiksi uusiutuvissa energioissa investointikupla? Onko 2023 ennätyksellinen aurinkopaneelien myyntivuosi, vai aiheuttaako asennuskapasiteetin pula liiketoiminnalle pullonkaulan? Palaavatko sähkönkuluttajat kuitenkin laskevien hintojen myötä entiseen, jolloin maalämpö- ja paneelikauppa sakkaa? Tuleeko laskusuhdanne, joka leikkaa intoa sähköautojen ostamiseen? 

hköyhtiöiden ja muiden energia-alan toimijoiden toiminnan- ja taloudenohjausprosesseja ei ole suunniteltu tällaiseen ympäristöön. Perinteisissä järjestelmissä ei ole ominaisuuksia laskea nopeasti muuttuvia skenaarioita tai sopeutua tempoilevaan säätelyyn.  

Tämä ei näy pelkästään vaikeuksina saada esimerkiksi sähkölaskujen takaisinmaksuvelvoitetta ajoissa hoidettua, vaan myös menetettyinä mahdollisuuksina optimoida omia ja kumppaniverkoston resursseja suuren kysynnän tuotteissa, kuten aurinkoenergiajärjestelmissä ja latauspisteissä.  

Viranomaismuutokset ja epävakaa ympäristö ovat energiayrityksille iso johtamis- ja järjestelmähaaste 

Energia-alan toimintaympäristö on nyt turbulentti. Pitkäaikaisten toimitussopimusten ja päivän hinnan välillä on valtavia heittelyitä. Tukitoimet (kuten sähkön verokannan alennus) ja takautuvat tukitoimet usein eri järjestelyin (kuten sähkötuet ja hyvitykset) vaativat alan yrityksiltä paljon lisätöitä. Samaan aikaan sähköyhtiöiden tuotot ovat saattaneet olla ennätystasolla korkeiden hintojen vuoksi, mutta hintakehityksen ja poliitikoilta tulevien päätösten ennustettavuus on huono. 

Ala kierrättää lainsäätäjän tahdosta korkeiden kuluttajahintojen tuomia voittoja tuottajilta valtiolle windfall-veron muodossa, jonka valtio sitten kierrättää eteenpäin kuluttajille sähkötukien muodossa. Eivätkä tuet kohdistu reilusti, vaan hyödyttävät enemmän suuria sähkönkäyttäjiä kuin pienituloisia kuluttajia. 

Sääntöjä tipahtelee tiheään: Sähköyhtiöiden on esimerkiksi myönnettävä jopa neljä kuukautta lisämaksuaikaa tammi-huhtikuussa syntyneille sähkölaskuille asiakkaan sitä pyytäessä. Yritysasiakkaillekin on myönnettävä pyydettäessä kahden kuukauden lisämaksuaika. Pyyntöjen määrää on vaikea ennustaa, koska ne tulevat tipoittain ja maailmantalouden tilanne voi niitä muuttaa lisää. Sähköyhtiö myy tuotteen nyt, mutta saa rahat pitkällä viiveellä.  

Laskutuksen muutos aiheuttaa ongelmia nykyisiin automatisoituihin ja vain vähän joustavuutta tarjoaviin järjestelmiin. Lisäksi energia-alan johtoryhmät ja talousjohto yrittävät laskea tulevaisuusskenaarioita käsityönä erilaisten Exceleiden muodossa. Nykyjärjestelmiä ei ole rakennettu hyvityksiä ja lykkäyksiä varten, eikä monissa yhtiöissä ole käytettävissä skenaarioihin sopivaa suunnittelujärjestelmää. Tähän päälle tulevat vielä alati kasvavat ympäristöraportoinnin yhä yksityiskohtaisemmaksi käyvät vaatimukset.   

Tarvitaan prosessien sujuvoittamista ja uusia järjestelmiä 

Nopeasti muuttuvat tarpeet edellyttävät ketteriä järjestelmiä. Sekä sitä, että muutoksista voidaan palata taaksepäin, kun sääntely varmuudella taas kerran tulevaisuudessa muuttuu. Sopivin järjestelmä ei olekaan se, joka vielä reilu vuosi sitten oli sopiva energia-alan yrityksensä itse määrittämään lähitulevaisuuteen. Paras järjestelmä onkin se, joka on joustavin. Mitä tämä tarkoittaa? 

Tarvitaan tiedolla johtamista: aina ajantasaista tilannekuvaa, ennustettavuutta ja analytiikkaa. Isossa roolissa on kyky tehdä jatkuvasti muuttuvien tilanteiden mukaan what-if-skenaarioita. Lisäksi tarvitaan kykyä mallintaa kasvavien liiketoimintojen (sähköautojen latauspisteet, älykiinteistöt, aurinkovoimatuotanto jne.) eri skenaarioita ja vaikutuksia. Tarvitaan myös kykyä tehdä investointilaskelmia, esimerkiksi vihreän energian tuotantoon ja tuotanto-osuuksiin vaikkapa tuulivoimassa.  

Energia-alan yrityksen prosessit saattavat olla yllättävän tukkoisia. Kun vaikkapa paneelien myynti on moninkertaistunut, omassa toiminnassa ja toimittajaverkoston koordinoinnissa alkaa esiintyä pullonkauloja. Asiakkaalle ei ehditä vastata ajoissa, asentajakapasiteettia ei ole käytössä haluttuna ajankohtana, toimitusten koordinointi sakkaa ja aiheuttaa turhaa selvittelytyötä, asiakkuudenhallintajärjestelmä ei pysy reaaliajassa ja johtaa vääriin lupauksiin ynnä muuta. Energiatoimialalla on huutava tarve prosessien sujuvoittamiselle ja loppuun saakka optimoiduille työnohjauksen ja palvelutuotannon järjestelmille. 

Tällaisessa tilanteessa energia-alan yritysten johtoryhmät ja hallitukset tarvitsevat kykyä katsoa lukuisia keskenään erilaisia lähikvartaalien skenaarioita — sekä samaan aikaan menetelmiä ja järjestelmiä, joilla johtoryhmä voi johtaa toimintaa viiden vuoden päähän. 

Yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alusta ja datan hyödyntäminen kasvattaa kilpailukykyä 

Fellowmind palvelee energia-alan toimijoita sekä paikallisesti Suomessa että Euroopan-laajuisesti. Kaikkialla palveluiden rooli korostuu ja kaikki alan yritykset tulevat tuottamaan nykyistä enemmän ketjutettuja palveluita alihankkijoiden ja toimittajaverkoston kanssa, olipa kyse aurinkosähköjärjestelmien asennuksesta ja operoinnista ja takaisin syötettävän sähkön netotuksesta — tai vaikkapa vihreän vedyn tuotantoketjusta.  

Asiakkaiden käyttäytyminen sekä kotitalouspuolella että yrityspuolella on peruuttamattomasti muuttunut. Siksi energiayhtiöiden järjestelmien on pystyttävä ketteriin muutoksiin sekä operatiivisen toiminnan ohjauksessa että liiketoimintastrategioihin liittyvässä skenaariotyöskentelyssä. Asiakkuudenhallinnassakaan ei ole kyse enää vain laskutuksesta, vaan yhä asiakaskohtaisemmin räätälöityvän palvelutuotannon hallinnasta.  

Tämä edellyttää datan hyödyntämistä ja yhtenäisen digitaalisen liiketoiminta-alustan rakentamista. Ne yritykset, jotka näkevät tässä mahdollisuuksia, pystyvät ylittämään sen ensimmäisen - ja kenties isoimman - esteen: päätöksen katsoa eteenpäin ja kehittää omaa toimintaansa ketterältä pohjalta. 

Lisätietoja

Tuemme energia-alan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan kehityksessä ja digitalisoinnissa. 

  • Tarjoamamme ratkaisu kokonaisvaltaiseksi liiketoiminta-alustaksi pohjautuu Microsoft Dynamics 365 –teknologiaan, olipa kyseessä toiminnanohjauksen ERP tai asiakkuudenhallinnan CRM.  
  • Datavetoiseen liiketoimintaan ja kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen hyödynnämme Microsoft Power BI- ja Qlik-teknologioita. 
  • Liiketoiminnan suunnittelun ja ennustamisen ratkaisumme ovat Jedox-, CCH Tagetik- ja Workday Adaptive Planning.  

Olethan yhteydessä meihin, kun haluat keskustella lisää yrityksesi liiketoiminnan kehityksestä! 

Energia-alan webinaari: 

Olethan ilmoittautunut jo tulevaan energia-alan webinaariimme? Mikäli et, katso lisätiedot ja  ilmoittaudu mukaan tapahtumasivun kautta. Tervetuloa! 

Iisakki Uusimäki

Iisakki työskentelee Fellowmindilla vanhempana konsulttina asiakasprojekteissa. Hän tuntee energia-alan liiketoimintaa sekä erityisesti toimialaan liittyvien tuotteiden ja ratkaisuiden sekä asiakaspalvelun prosessit. Hän suhtautuu intohimoisesti uusiin teknologioihin ja innovaatioihin, jotka tekevät ihmisten elämästä parempaa ja helpompaa. Ota yhteyttä Iisakkiin: iisakki.uusimaki@fellowmind.fi

Tomi Tamminen

Vice President, Service & Energy Industries

Tomi toimii Fellowmind Finlandin liiketoimintajohtajana. Hän haluaa kehittää asiakkaiden liiketoimintaa hyödyntämällä innovatiivisesti digitaalisia ratkaisuja.

Ota yhteyttä Tomiin: tomi.tamminen@fellowmind.fi tai puh. 040 540 4687.