Apua yritysjohdon päätöksentekoon – mitä uutta Microsoft Dynamics 365 Finance ja SCM sisältää

Mitä uusia, älykkäitä toiminnallisuuksia Microsoftin toiminnanohjausratkaisu Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Management sisältää? Tässä blogissa asiantuntijamme katsahtavat menneisiin uudistuksiin ja niiden hyötyihin – niissä painottuvat esimerkiksi tekoälyn luomat ennusteet ja datan parempi saatavuus. 

Apua yritysjohdon päätöksentekoon – mitä uutta Microsoft Dynamics 365 Finance ja SCM sisältää

Microsoft julkaisee kahdesti vuodessa päivitykset Dynamics 365- ja Power Platform -ratkaisuihin. Tässä lyhyt katsauksemme Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Managementin merkittäviin, jo saatavilla oleviin uutuuksiin.

Suurten ja kansainvälisten yritysten tarpeisiin suunniteltu kokonaisvaltainen ERP-ratkaisu on saanut yhä lisää tarpeellisia ominaisuuksia niin talouteen kuin tuotantoon. Uusien toiminnallisuuksien ansiosta tiedolla johtamisen voi viedä käytäntöön sille tasolle, jota on jo pitkään toivottu ja tarvittu – oikea data on nopeammin saatavilla ja pystyt käyttämään sitä yrityksesi päätöksenteon tukena. Myös järjestelmän monet uudet käytännön ominaisuudet helpottavat muun muassa talousjohdon työtaakkaa esimerkiksi ennusteiden avulla.

Finance Insights – tekoälyn ja automaatioiden avulla parempia päätöksiä koko liiketoiminnalle 

Finance Insights on ratkaisu, joka hyödyntää tekoälyä taloushallinnon prosesseissa sekä tarjoaa mahdollisuuden seurata taloushallinnon toimintoja reaaliajassa ja maailmanlaajuisesti. Tekoälyn avulla ratkaisussa rutiinitehtävät on automatisoitu, ja automaatiot perustuvat ennakoituihin tuloksiin tekoälyn ja koneoppimisen avulla. 

Microsoftin viimesyksyinen päivitysaalto toi toivottuja ominaisuuksia, joilla datan hyödyntäminen päätöksenteon pohjana onnistuu vaivattomammin – tässä kolme esimerkkiä.

1.Kassavirran ennustaminen helpommaksi ja perintätoimet automaattisiksi

Tekoälyä hyödyntävä Asiakkaiden maksuennusteet -toiminto kertoo, milloin tietyt laskut todennäköisesti maksetaan ja millaiset tyypillisesti viivästyvät. Toiminto auttaa muun muassa kassavirran ennustamisessa ja perintätoimien optimoinnissa ja ajoittamisessa.

“Perintätoimet voi luoda automaattisesti. Kenenkään ei tarvitse erikseen tutkia, ovatko maksut tulleet ajoissa. Tällainen automatisointi säästää aikaa”, tiivistää Kirsi Rinta, Fellowmindin Dynamics 365 Finance and Operations -konsultti.

2.Tilannekuva kassavirtaennusteesta useasta eri lähteestä auttaa suunnittelemaan ja johtamaan toimintaa dataan perustuen

Rahastonhoitajan työtila on toiminto, jossa voi seurata ja analysoida käteissaldoja useasta eri lähteestä. Lähdejärjestelmät voivat sijaita myös Dynamics 365 -järjestelmän ulkopuolella. 

“Esimerkiksi Dynamics 365:n ulkopuolinen pankkiohjelma, josta ennustetaan lainojen maksua, pystytään yhdistämään työtilaan. Kun useat eri järjestelmät liitetään työtilaan, saadaan tiedot käteisvarojen arviointia varten yhteen näkymään”, Kirsi kertoo.

Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen päätöksenteon datan pohjalta. 

Työkalun avulla voi luoda tilannekuvia eli näkymiä siitä, miten kassavirtaennuste muuttuu, jos vaikkapa laskuja ei makseta eräpäivänä. Silloin toimintaa voidaan suunnitella muuttuvien maksuennusteiden pohjalta.

3. Eri maiden lainsäädäntöihin ja vaatimuksiin vastaaminen onnistuu jatkossa vaivattomammin

Verolaskentapalvelu on ominaisuus, jonka Microsoft päivitti käyttäjien toiveesta. Ominaisuuden avulla yritys voi vastata paikallisiin verotuksen vaatimuksiin aiempaa paremmin. Verolaskennan avulla yritys voi yhtenäistää ja automatisoida verojen laskentatavat eri maissa tai alueilla sekä konfiguroida eri maiden vaatimukset suoraan järjestelmään.

Saat enemmän dataa nopeammin – taustalla Data Laken eli tietoaltaan integraatiot

Talousjohdon sekä muiden järjestelmän käyttäjien päivittäisen työn ketteröittämisen lisäksi Finance ja Supply Chain Management -kokonaisuudessa on panostettu siihen, että yritys saa paremmin dataa tiedolla johtamisen tarpeisiin. Uudistuksen myötä datan kaivaminen järjestelmästä ei esimerkiksi tarvitse yhtä paljon teknistä osaamista kuin aiemmin.

”Ennen datan saaminen ulos Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Management -järjestelmästä on vaatinut muun muassa oman tietokannan luomista ja export-sääntöjen muokkausta. Siinä on omat rajoitteensa ja hitautensa. Lisäksi kustannukset voivat kasvaa korkeiksi”, kuvailee Advisorina toimiva Harri Era Fellowmindilta.

Nyt dataa saa järjestelmästä ulos nopeammin ja joustavammin. Microsoft on kehittänyt Data Lake- eli tietoallasintegraatioita korjaamaan aiempia haasteita.

“Tietoaltaassa data päivittyy jopa minuuteista muutamaan tuntiin - päivien sijaan -, ja sieltä dataa saa haettua monipuolisemmin kuin aiemmin. Esimerkiksi Power BI sekä Azure Synapse pystyvät hyödyntämään dataa suoraan tietoaltaasta. Datan lisäksi tietoaltaaseen voidaan tallentaa metadataa, joka sisältää taulujen rakenteet ja datatyypit, mikä nopeuttaa datan analysointityötä merkittävästi. Tietoallasintegraation myötä et ole myöskään enää Data Entiteettien varassa, vaan voit valita vapaasti mitä tahansa tietokannan tauluja vietäväksi tietoaltaaseen”, kertoo Harri.

Erityisen hienoa on, että Dynamics 365 -ratkaisujen lisäksi myös muiden järjestelmien tietokannat voi yhdistää Microsoft Data Lake -tietoaltaaseen. Esimerkiksi sekä uuden että vanhan ERP:n data saadaan samaan tietoaltaaseen, mikä mahdollistaa ajantasaisen raportoinnin läpi koko ERP:n käyttöönottoprojektin ilman suuria datan yhdistämisen migraatiovaiheita.

Lue myös aiemmin kirjoittamamme blogi siitä, miten keskitetty data-alusta, Data Platform, auttaa luomaan parhaat edellytykset datavetoisen liiketoiminnan rakentamiseen ja uudenlaisen dataan perustuvan kilpailukyvyn kehittämiseen.

Supply Chain Management helpottuu etäisissä, heikon internet-yhteyden tuotantokohteissa

Toimitusketjun hallinnan läpinäkyvyys on haastavaa, jos yrityksellä on toimipisteitä esimerkiksi heikomman tai epäluotettavan internet-yhteyden kohteissa. Tuolloin esimerkiksi tuotannon ja varastojen seuranta ei ole tietenkään voinut olla täysin reaaliaikaista ja tarkkaa.

Dynamics 365 Supply Chain Management -ratkaisun uusi toiminnallisuus Distributed Hybrid Topology eli hajautettu hybriditopologia ratkaisee pilvipohjaisen liiketoiminnan haasteet yrityksissä, joilla on toimintaa myös hyvin syrjäisissä paikoissa.

Hajautettu hybriditopologia tarkoittaa sitä, että Dynamics 365 Finance ja SCM -järjestelmän päätietokanta (joka sijaitsee esimerkiksi Euroopassa) synkronoidaan toisen datakeskuksen kanssa (Scale Unit, joka sijaitsee vaikkapa Amerikassa). Jos yrityksen paikallinen tuotantolaitos tai tehdas toimii vaikkapa Brasiliassa (Edge Scale Unit), synkronoidaan se ensin Amerikassa sijaitsevaan Scale Unit -yksikköön. Näin saadaan tuotannolle lisää vikasietoisuutta ja käytettävyyttä sikäläiseen tuotantoon, ja johto puolestaan saa käyttöönsä työkaluja esimerkiksi varastojen hallintaan. 

Apua yritysjohdon päätöksentekoon – mitä uutta Microsoft Dynamics 365 Finance ja SCM sisältää
hybrid concept

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme 

Olemme Fellowmindilla testanneet hyvän aikaa Dynamics 365 Finance ja Supply Chain Management -kokonaisuuden uusia ominaisuuksia. Etenkin Data Lake eli tietoaltaiden integraatioiden kanssa olemme ehtineet toimia jo pitkään ja todistaneet, kuinka sitä käytetään raportointitarpeiden täyttämiseen.

Haluatko kuulla lisää Dynamics 365:n uudistuksista? Kiinnostuitko kenties ERP-toiminnanohjausratkaisusta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme – autamme mielellämme.

Harri Era

Advisor, Microsoft Dynamics 365 -asiantuntija

Harrilla on parinkymmenen vuoden kokemus Microsoft-teknologiasta ja ERP-järjestelmien suunnittelusta ja toimittamisesta asiakkaille. Hän auttaa tiiminsä kanssa asiakkaita löytämään ja hyödyntämään parhaat mahdolliset ratkaisut yritysten digitalisaatiomatkalle. Ole yhteydessä: harri.era@fellowmind.fi