Nowa usługa Microsoft Cloud for Sustainability pomaga rejestrować, raportować i ograniczać wpływ na środowisko

Fellowmind powołuje nowe Centrum doskonałości ukierunkowane na zrównoważony rozwój i jako jeden z pierwszych partnerów Microsoft zamierza włączyć do swojej oferty rozwiązanie Cloud for Sustainability. Dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym analizom nowe, rozszerzalne rozwiązanie Microsoft typu SaaS (ang. oprogramowanie jako usługa) o nazwie Cloud for Sustainability pomaga w rejestrowaniu, raportowaniu i ograniczaniu wpływu organizacji na środowisko

fellowmind sustainability 2

Fellowmind powołuje nowe Centrum doskonałości ukierunkowane na zrównoważony rozwój i jako pierwszy dostawca na świecie zamierza włączyć do swojej oferty rozwiązanie Cloud for Sustainability firmy Microsoft. Dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym analizom nowe, rozszerzalne rozwiązanie Microsoft typu SaaS (ang. oprogramowanie jako usługa) o nazwie Cloud for Sustainability pomaga w rejestrowaniu, raportowaniu i ograniczaniu wpływu organizacji na środowisko.

W obliczu globalnej konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych potrzebne są pilne działania zarówno na poziomie jednostki, jak i organizacji. Wskutek działań urzędników legislacja europejska w zakresie emisji staje się coraz bardziej surowa, zaś klienci oczekują szczegółowych informacji na temat śladu węglowego firm i ich łańcuchów dostaw. Potrzeba transparentności zdaje się być obecna w niemal każdym sektorze.

Rządy i firmy na całym świecie podejmują inicjatywy związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Jako Fellowmind zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zeroemisyjności naszych operacji najpóźniej do roku 2030.

Droga od dobrych intencji do mierzalnych wyników bywa niełatwa i wymaga nie tylko zrozumienia bieżącej sytuacji, ale także przygotowania odpowiedniego planu działania. Nie bez znaczenia są także zewnętrze wymagania sprawozdawcze, które niejako wymuszają na firmach dotrzymywanie obietnic.

Rozwiązanie Microsoft Cloud for Sustainability sprawia, że jest to proste i szybkie

Dotychczas dla większości firm pomiar i raportowanie poziomów emisji było zadaniem żmudnym i skomplikowanym. Dzięki zautomatyzowanym połączeniom danych i praktycznym analizom  rozwiązanie Microsoft typu SaaS (ang. oprogramowanie jako usługa)  Cloud for Sustainability pomaga w rejestrowaniu, raportowaniu i ograniczaniu wpływu organizacji na środowisko.

  • Rejestrowanie z wykorzystaniem zautomatyzowanego gromadzenia danych – pozwala skonfigurować połączenia danych za pomocą gotowych lub niestandardowych konektorów i dostawców danych operacyjnych, (dostawców rozwiązań biznesowych, dostawców energii ), a następnie wykorzystać analizować w oparciu o pojedynczy model danych..
  • Raportowanie – pozwala analizować, wizualizować i raportować zużycie zasobów przez organizację i jej wpływ na środowisko. Aby uprościć proces sprawozdawczości prezentuje postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju..
  • Ograniczanie – pozwala wyznaczyć cele przyrostowe i długoterminowe oraz monitorować ich realizację w odniesieniu do danych. Analizy porównawcze pozwalają śledzić i porównywać postępy z innymi firmami oraz identyfikować obszary wymagające poprawy w kontekście zaleceń regulacyjnych.

Nowe Centrum doskonałości wspiera klientów w budowaniu zrównoważonych procesów opartych na danych

W duchu misji wspierania klientów w budowaniu zrównoważonych procesów opartych na danych Fellowmind planuje powołanie wewnętrznego Centrum doskonałości na rzecz zrównoważonego rozwoju, które będzie pełnić rolę doradczą w obszarach rozwiązań technicznych. Ta wewnętrzna struktura obejmie ekspertów ze wszystkich sześciu krajów, w których działa Fellowmind, i będzie ukierunkowana na gromadzenie wiedzy z zakresu emisji gazów cieplarnianych, zarówno w obszarze pomiarów, jak i legislacji z tym związanych. Członkowie Centrum doskonałości będą ściśle współpracować ze specjalistami z firmy Microsoft, aby móc jeszcze skuteczniej wspierać klientów w tej dziedzinie.

Zaprezentowane po raz pierwszy przez firmę Microsoft w lipcu 2021 r. rozwiązanie Cloud for Sustainability jest dostępne dla klientów od 1 czerwca 2022 r. Fellowmind zamierza być jednym z pierwszych, wiodących partnerów firmy Microsoft wdrażających rozwiązania Cloud for Sustainability dla swoich klientów. 

Publikacja pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Fellowmind

3 czerwca 2022 r. miała miejsce premiera pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Fellowmind. W dokumencie tym w sposób kompleksowy przedstawiono cele firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Strategia Fellowmind dotycząca środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Ecological, Social and Governance, ESG) obejmuje pięć obszarów głównych oraz kilka celów długoterminowych na rok 2022. Wybrane obszary:

  • Wspieranie transformacji ekologicznej naszych klientów dzięki rozwiązaniom cyfrowym
  • Rola zrównoważonego pracodawcy w dążeniach do przeciwdziałania zmianom klimatycznym
  • Status preferowanego pracodawcy w branży dzięki maksymalizacji zaangażowania pracowników
  • Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (Wspieranie inkluzywności społecznej)
  • Status etycznego i rzetelnego partnera biznesowego

Powyższe cele są ściśle związane z czterema spośród siedemnastu tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których realizacji zobowiązało się Fellowmind.

Pełna wersja raportu jest dostępna tutaj.

Więcej informacji można uzyskać od:

Louise Ol-Ers
Group Sustainability Manager - Fellowmind Company
louise.ol-ers@fellowmind.se