Rozliczanie kosztów produkcji w systemie ERP

Wdrażane w firmach systemy ERP stanowią kompleksowe rozwiązania, zawierające szereg funkcjonalności. Jedną z pożądanych funkcji tego rodzaju oprogramowania jest możliwość rozliczania kosztów produkcji.

Dzięki wbudowanym opcjom możliwe jest wyliczenie realnego kosztu produkcji w odniesieniu do pojedynczego zlecenia, należy mieć tu na względzie dane zamieszczone w systemie ERP. Rozbudowane systemy ewidencyjne sprawdzają u średnich i dużych przedsiębiorców.

Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu kosztów produkcji w systemie ERP?

Proces rozliczania powinien rozpocząć się do ustalenia najważniejszych wskaźników, służących do obliczania kosztów. Na bazie analizy danych zgromadzonych w systemie ERP można ocenić, które czynniki mają największy wpływ na koszty produkcji. W dalszej kolejności można - choć nie w każdym systemie produkcji się to sprawdzi - zastosować normy czasowe i kosztowe wiążące się z wykonaniem danego produktu. Warto zwrócić uwagę także, czy koszty związane z materiałami cechuje wysokie przełożenie na ogólny koszt produkcji – pozawala to lepiej obliczać wydatki planowane na technologie, materiały, a także maszyny i robociznę. Systemy ERP – w tym Microsoft Dynamics 365 - umożliwiają także rejestrowanie świadczeń po stronie Podwykonawców oraz przeprowadzanie rozliczeń również w tym zakresie.

Microsoft Dynamics 365 a rozliczanie kosztów produkcji

System Microsoft Dynamics 365 dostarcza możliwość przeprowadzania szeregu czynności, skupionych na rozliczeniu kosztów produkcji. Posiada on moduły pozwalające na wgląd w płatności od odbiorców, a także na przeglądanie i zatwierdzanie faktur stanowiących rozrachunki z dostawcami bądź odbiorcami. Program posiada także funkcje budżetowania, które dotyczą także planowania i prognozowania oraz rozliczania. Oprogramowanie umożliwia również zbieranie danych z różnych źródeł, a następnie pozwala na ich analizowanie, sumowanie oraz ocenianie konkretnych kosztów, co pozwala podejmować na bieżąco decyzji inwestycyjne zgodne z aktualną sytuacją przedsiębiorstwa.

Główne zalety rozliczania kosztów produkcji w systemie ERP

W całym procesie produkcyjnym wytwarza się ogromna liczba danych, która wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań, zapewniających zarówno ich aktualność, jak i spójność. Jeżeli wszystkie dane (np. amortyzacje z księgowości, lista płac, środki trwałe, itp.) wpływają do systemu ERP, to odpowiednie osoby w firmie (możliwe jest nadanie różnych poziomów dostępu) posiadają stały dostęp do wartości podstawowych do przeprowadzania rozliczeń i to w każdym czasie oraz miejscu.

Pobierz nasz raport

Poznaj kluczowe trendy wpływające na obecne i przyszłe operacje biznesowe: innowacje i cyfryzację, zrównoważony rozwój, rywalizację o talenty i odporność łańcucha dostaw. W każdym temacie przedstawiamy, w jaki sposób producenci mogą odpowiednio zareagować i zapewnić, że ich działalność stanie się przyszłościowa.