Nowe trendy zmieniające branże retail

Panorama sprzedaży detalicznej zmienia się dynamicznie i wymaga dostosowania odpowiednich rozwiązań ERP dla branży retail.

Ogromny wpływ na nią mają pojawiające się nowe technologie, a także elementy sfery online, przekładające się na upowszechnienie kanałów e-commerce. Internet umożliwił bowiem Klientom dokonywanie zakupów z dowolnego miejsca o dowolnej porze, a oferentom otworzył szeroki wachlarz możliwości do wypracowania nowych narzędzi, m.in. system ERP dla branży Retail, w celu zwiększenia sprzedaży poza strefą lokalną i poznawania swoich odbiorców. Ewolucja branży wynika też z obecnej hiperkonkurencji i nadmiaru ofert on- i off-line, prowadzących do coraz większego fokusowania się detalistów na konsumencie. Nowe narzędzia jak Microsoft Dynamics Commerce i nowe trendy zmieniające branżę retail pomagają skuteczniej dotrzeć do odbiorców. A co można do nich zaliczyć?

Cztery główne trendy

  • Nowe cyfrowe doświadczenia w sklepie – Technologia cyfrowa wywiera wpływ na sprzedawców online, przy czym obecnie pomaga ona Klientom uzyskiwać informacje potrzebne, aby mogli podejmować przemyślane decyzje zakupowe – szybciej i pewniej. Z drugiej strony nowe technologie i rozwiązania ERP dla branży retail pozwalają detalistom na poprawę standardu obsługi Klienta.
  • Duże zbiory danych stają się bardziej dostępne i coraz bardziej istotne – Wykorzystywanie dużych zbiorów danych zyskuje jeszcze bardziej na znaczeniu dzięki coraz powszechniejszym narzędziom maszynowego uczenia. Warto przy tym zwrócić uwagę, aby wskazać odbiorcom, że wszelkie pozyskiwane od nich dane są dobrze zabezpieczone i przetwarzane tylko w celach handlowych bądź marketingowych dzięki rozwiązaniom Dynamics Retail.
  • Detaliści przejmują kontrolę nad łańcuchem wartości dostarczanych klientowi końcowemu – Wynika to z wnikliwej obserwacji sprzedawców detalicznych, którzy dostrzegli, że Klienci nie kupują wyłącznie towarów, ale także doświadczenie, np. wielu użytkowników pragnie mieć możliwość zakupu produktu online, ale odbioru offline w sklepie stacjonarnym.
  • Nowa definicja doświadczenia w handlu detalicznym – Coraz popularniejszym trendem łączącym w praktyce zakupowej strefę on- i off-line jest tzw. showrooming. Polega na testowaniu produktów w sklepie stacjonarnym, a następnie na kupowaniu ich w korzystniejszej cenie online. Pomimo obaw, jakie wśród detalistów budziło początkowo to zjawisko coraz więcej detalistów zastanawia się jak wykorzystać „tę modę” na własną korzyść i jak może wesprzeć ich w tym ERP dla branży retail.

Ponadto wśród nowych trendów zmieniających branżę retail coraz większą uwagę odgrywa idea omni-channel. Dla detalistów podstawą jest, aby docierać do Klientów różnymi kanałami, co wspiera Microsoft Dynamics Retail. Wiąże się to także z nowym postrzeganiem handlu detalicznego jako pozbawionego granic.