Jak rywalizować o talenty w branży produkcyjnej

Rywalizacja o talenty jest jednym z największych wyzwań stojących przed branżą produkcyjną. Starzejący się zespół, ograniczony napływ nowych pracowników i rosnąca luka kompetencyjna zagrażają ciągłości pracy. Ponadto producenci walczą nie tylko z bezpośrednimi konkurentami, ale także z firmami z innych branż, które bardzo często mogą oferować lepsze warunki pracy.

Bardziej niż kiedykolwiek producenci muszą inwestować w bycie atrakcyjnymi pracodawcami. Aby zachować konkurencyjność, muszą zaspokajać potrzeby wielopokoleniowego personelu i stosować narzędzia, które wzmacniają pozycję pracowników. Oczywiste jest, że zmotywowani pracownicy są bardziej otwarci na zmiany, a co za tym idzie mają bezpośredni wpływ na zdolność firmy do reagowania na nowe warunki rynkowe. 

Kultura oddolna 

Jasna komunikacja między kierownictwem a pracownikami ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zaangażowania i zmniejszenia rotacji pracowników. Z jednej strony zapewnia lepszy obraz tego, co dzieje się w organizacji. Z drugiej strony, daje pracownikom pewność siebie i swobodę w rozwijaniu własnych inicjatyw.  

Nadal istnieje wiele organizacji hierarchicznych, w których decyzje podejmuje się na górze i nie ma miejsca na inicjatywy oddolne. Jeśli tak jest w przypadku Twojej organizacji, rozważ krok po kroku, jak stworzyć bardziej otwartą kulturę organizacyjną. Zaangażuj swoich pracowników w zmiany. Podejmuj mniej decyzji odgórnych, skup się na wynikach i chwal ludzi, którzy podejmują inicjatywę, nawet jeśli nie od razu odnoszą sukces. 

Zaoferuj możliwości rozwoju 

Aby wygrać rywalizację o talenty, musisz zrozumieć, co kieruje ludźmi w Twojej organizacji. Starsi pracownicy mogą bardziej cenić benefity niż ich młodsi koledzy. Ci natomiast preferują równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Przywiązują oni też dużą wagę do zrównoważonego rozwoju oraz wykonywania pracy, niosącej istotne znaczenie dla środowiska i otoczenia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, sprawdź, jak możesz włączyć te elementy do wizji i celów swojej organizacji. 

Bądź świadomy, że młodsze pokolenia mają silną potrzebę samorozwoju. Możliwości rozwoju mogą przybierać formę szkoleń lub programów mentorskich, w ramach których doświadczeni pracownicy biorą pod swoje skrzydła młodszych kolegów. Przekazują swoją wiedzę i doświadczenie, udzielają cennych informacji zwrotnych, a jednocześnie uczą się czegoś dzięki świeżemu spojrzeniu młodego pracownika. W ten sposób różni pokoleniowo współpracownicy odkrywają nawzajem swoje mocne strony, co znacznie poprawia atmosferę w zespole. 

Jak rywalizować o talenty w branży produkcyjnej

Zapewnij dostęp do wiedzy 

W miarę starzenia się pracowników, ważne jest także zabezpieczenie dostępu do wiedzy. Na przykład na temat metod pracy, procesów produkcyjnych i najlepszych praktyk, które wyróżniają Twoją firmę na tle konkurencji. Wielu producentów wyspecjalizowało się do tego stopnia, że poszukują oni bardzo specjalistycznych umiejętności, które prawdopodobnie posiada niewielu pracowników spoza organizacji. To stawia duże wymagania przed rekruterami, i sprawia, że obsadzanie wolnych stanowisk staje się trudnym zadaniem. 

Zabezpieczenie wiedzy w scentralizowanym systemie (w chmurze) sprawia, że jest ona dostępna i łatwiejsza do wykorzystania przez wszystkich. Dzięki temu wiedzę będzie można przeszukiwać i łączyć z instrukcjami pracy, podręcznikami i komunikatami o podobnej treści. Uwzględnij to w procesie wdrażania nowych pracowników, a zauważysz, że będą oni szybciej wnosić wartość do organizacji.  

Wzmocnienie 

Wreszcie, czynnikiem decydującym o zatrzymaniu i rekrutacji pracowników jest technologia. Młodsi specjaliści wolą mieć wybór i potrzebują narzędzi, które dają im swobodę działania. Firmowy laptop lub smartfon musi zapewniać przyjazną obsługę i łatwy dostęp do istotnych danych, niezależnie od tego, gdzie znajduje się pracownik. 

W Fellowmind naszym celem jest sprawienie, aby ludzie czerpali przyjemność z pracy z technologią i aby technologia pracowała dla nich. Wspieramy m.in. produkcję, aby narzędzia, które wykorzystuje były nowoczesne i odpowiadały potrzebom i preferencjom użytkowników. Widzimy, że zwracanie na to szczególnej uwagi zwiększa wydajność i satysfakcję z pracy, a ostatecznie sprawia, że pracodawcy są bardziej atrakcyjni dla przyszłych talentów. 

Pobierz nasz raport

Poznaj kluczowe trendy wpływające na obecne i przyszłe operacje biznesowe: innowacje i cyfryzację, zrównoważony rozwój, rywalizację o talenty i odporność łańcucha dostaw. W każdym temacie przedstawiamy, w jaki sposób producenci mogą odpowiednio zareagować i zapewnić, że ich działalność stanie się przyszłościowa.

Masz pytania?

Tomasz Kozłowski
CMO / Fellowmind Poland
tomasz.kozlowski@fellowmind.pl