6 uitdagingen voor de (maak)industrie in 2021

Alles wijst erop dat de digitalisering van de wereld zoals die de afgelopen jaren is ingezet, in 2021 zal versnellen. Voorlopig zijn we nog niet van de pandemie af, en we keren waarschijnlijk niet terug naar de situatie zoals die ervoor was. De coronacrisis houdt bedrijven in zijn greep en dwingt ze in rap tempo om onder meer remote en thuis werken te faciliteren. In veel branches gaat dat overwegend goed, al zijn er nog genoeg uitdagingen waarop een antwoord gevonden moet worden.

maakindustrie uitdagingen

1. Innovatie en creativiteit

Een deel van de transitie die nu plaatsvindt, wordt door praktische redenen gedreven. De pandemie bemoeilijkt simpelweg een hoop zaken die voorheen in gezamenlijkheid gebeurden. Neem bijvoorbeeld innovatieprocessen en creativiteit – traditioneel afhankelijk van de interactie tussen mensen. Het goed kunnen waarnemen van elkaar is belangrijk in die interactie.

Videoconferencing, virtuele heisessies, stand-ups… Het ís mogelijk om elkaar regelmatig te ontmoeten. Maar zonder elkaar fysiek te zien – met alle non-verbale communicatie die daarbij hoort – blijken sessies vaak toch minder intensief en inclusief. Ook scrum heeft eronder te lijden, omdat veel elementen van deze werkwijze zijn gebaseerd op fysiek samenzijn.

Natuurlijk worden de manieren om online samen te werken steeds uitgebreider. Denk aan de functionaliteit van Breakout Rooms in Microsoft Teams, sub-vergaderruimtes om de groep (tijdelijk) op te splitsen in kleinere groepen. Handig voor het inlassen van tussentijdse brainstorms tijdens een strategische sessie. Daarnaast wordt de tooling voor webinars, virtuele whiteboards en mindmapping doorlopend verbeterd. Dat helpt bij het structureren van dialogen en samen uitwerken van mogelijke oplossingen.

Een perfect alternatief voor elkaar fysiek ontmoeten is dit alles natuurlijk niet. Technologie biedt nooit een volledige oplossing en online samenwerken brengt aandachtspunten en uitdagingen met zich mee. Ervaring leert echter dat je een heel eind komt met de juiste tools en de bereidheid om te experimenteren en leren.

2. Versneld naar de cloud, of toch niet?

De coronacrisis heeft wereldwijd grote maatschappelijke en economische gevolgen. Veel bedrijven moeten op slot, waardoor inkomsten terugvallen en ontslagrondes dreigen. En zolang het virus niet onder controle is, blijft de economie heen en weer gaan, zo voorspelt het CBS. In de sectoren die niet zo zwaar worden getroffen, zullen de cloudontwikkelingen zich in 2021 versnellen. Hier worden de technologische mogelijkheden benut om werkzaamheden die anders niet mogelijk waren, te ondersteunen. Denk aan het geven van technische support op afstand met behulp van augmented reality.

De adoptie van plaats- en tijdonafhankelijk werken neemt toe, ook onder invloed van duurzaamheidsdoelstellingen. De CO2-uitstoot moet omlaag en dat betekent minder zakelijk reizen. Nu is het niet mogelijk, maar straks ook niet meer wenselijk om technisch personeel de wereld over te sturen. En in hoeverre is het überhaupt nodig? De afgelopen maanden hebben aangetoond dat serviceverlening ook op afstand mogelijk is. Met de juiste voorbereiding biedt het dezelfde ervaring, vaak zelfs stukken efficiënter.

In bedrijven die niet helemaal casharm zijn, ontstaat het komend jaar ruimte voor nieuwe initiatieven. Wellicht was men eerst te druk om goed na te denken over de mogelijkheden en toepassingen van nieuwe technologieën. Nu zijn er interne resources beschikbaar om processen grondig te evalueren en te kijken wat er beter kan met behulp van (cloud)technologie.

Er zijn echter ook branches waar de business zo stilligt, dat voor innovatie geen ruimte is. Sommige bedrijven opereren in overlevingsmodus en zijn daardoor volledig in zichzelf gekeerd. Zelfs als ze inzien dat ze door te digitaliseren efficiënter en kosteneffectiever kunnen werken, zullen ze niet gauw een cloudtransitie overwegen. Daar zijn immers kosten en tijd mee gemoeid – resources die niet of nauwelijks beschikbaar zijn.

 

3. Sales en marketing (vrijwel) volledig digitaal

Waarschijnlijk doet het post-COVID-tijdperk pas in 2022 zijn intrede. Tot die tijd moeten we grotendeels online samenwerken. Dat is ook uitdagend voor sales en marketing, die geen fysieke afspraken en evenementen meer kunnen organiseren. Het ontwikkelen of professionaliseren van digitale sales- en marketingmogelijkheden staat dan ook bij veel bedrijven hoog op de agenda. Oók omdat ze steeds vaker inzien wat dit oplevert op het vlak van tijdswinst en kostenbesparing. Daarnaast maakt het een betere afstemming tussen sales en marketing mogelijk.

In de B2C-wereld heeft de verhuizing naar online al plaatsgevonden, de B2B-wereld kan niet achterblijven. Naast dat het efficiënter is, past het beter bij internationaal opererende organisaties en stelt het kleinere spelers in staat om wereldwijd hun product of dienst aan te bieden. Tijd en plaats spelen een minder grote rol, en er worden zelfs al miljoenendeals gesloten zonder dat men elkaar fysiek heeft gezien. Iets wat voorheen ondenkbaar was.

4. War for talent gaat door

De coronacrisis zorgt ook voor uitdagingen op het gebied van HR. De manier waarop bedrijven nieuw personeel aantrekken en bestaande werknemers tevreden houden is fundamenteel veranderd. Inmiddels moeten niet alleen sollicitatieprocedures, maar ook bijvoorbeeld feedback- en beoordelingsprocessen volledig digitaal. Dat zal de komende tijd niet anders zijn. Bovendien is duidelijk dat zaken als remote te werken niet meer als nice-to-have, maar als belangrijke arbeidsvoorwaarde worden gezien. In de strijd om het talent van morgen, is het belangrijk om hier gehoor aan te geven.

 

Recruiters wenden zich tot kleinere online communities op social media zoals LinkedIn en gebruiken nieuwe tools om de juiste kandidaten te vinden. Door de gestegen werkloosheid moeten ze hun zoektocht naar talent specifieker maken. Alleen vacatures plaatsen op drukke banenplatforms zal immers leiden tot een stroom van sollicitaties die niet voldoen aan de kwalificaties.

5. Optimalisatie van de supply chain

Door de coronacrisis is het besef gekomen dat just in time leveren van je gehele supply chain gevaren met zich meebrengt. Bedrijven zullen daarom ruimer in hun voorraden gaan zitten, zowel aan de zijde van inkoop als verkoop.

Er zal meer focus komen op het regionaal en/of lokaal organiseren van de supply chain, zodat sneller en betrouwbaarder geleverd kan worden. De besparing die het oplevert om productie naar Azië uit te besteden is geen argument meer, ook onder invloed van het grotere belang van sustainability.

6. Gat tussen business en IT

Tot slot zal 2021 het jaar worden waarin low-code (nog meer) mainstream wordt. De mogelijkheid om softwaretoepassingen te ontwikkelen zonder de noodzaak om een programmeertaal te kennen, is allang geen hype meer. Meer en meer bedrijven maken gebruik van low-code om hun ERP- en/of CRM-systemen flexibel aan te passen aan veranderende omstandigheden en om personeel optimaal te faciliteren in hun werk.

Het is een uitkomst voor de wensen die buiten de standaard vallen en waar voorheen maatwerk voor gebouwd moest worden. Omdat low-code niet ingrijpt op de standaardoplossing, is er geen interne afhankelijkheid van infrastructuuronderhoud. Het systeem kan worden doorontwikkeld en alle eigen softwaretoepassingen kunnen gemakkelijk meegenomen worden.