Positieve veranderingen in gang zetten met data

De verwachting is dat tegen 2025 de hoeveelheid data binnen organisaties zevenmaal groter is dan nu het geval. De rol van data om innovatief en internationaal succesvol te blijven, wordt steeds belangrijker. Het is leidend voor de inrichting van IT en het doorvoeren van veranderingen. Hoewel bedrijven het nut van data inzien, weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen om er waarde uit te halen.

hiljon te boome.jpg

Wij nemen klanten mee op het avontuur om hier achter te komen, in de overtuiging dat wat je meet – en de data die je verzamelt – bepalend is voor het gedrag van je mensen. Als je dat inziet, begrijp je dat je niet alles moet meten. Juist door een overload aan data ontstaat het risico dat je het verkeerde meet, de aangegeven richting niet consistent is en je gaat sturen op de verkeerde zaken. Dat leidt tot foute beslissingen, ongewenst gedrag en minder succes.

Geef je een projectmanager de voor- en nacalculatie als belangrijkste KPI mee, dan zal hij vermoedelijk in zee gaan met de goedkoopste leveranciers en besparen op resources. Wellicht zet hij een onervaren team op het project, om op korte termijn geld te besparen. Het gevolg: je boet in op kwaliteit en krijgt waarschijnlijk te maken met hoge faalkosten en vele extra uren nazorg.

In onze business draait het om duurzaamheid en klanttevredenheid. Daarom sturen we niet op declarabiliteit, maar op productiviteit.

Hiljon te Boome, Managing Director

In onze business draait het om duurzaamheid en klanttevredenheid. Daarom sturen we niet op declarabiliteit, maar op productiviteit. We meten wat we opgeleverd hebben voor de klant en hoe tevreden die is. Eén van onze KPI’s richt zich op de hoeveelheid nazorg op projecten die live zijn gegaan. De nazorg moet zo goed en kort mogelijk zijn, het gaat niet om zoveel mogelijk uren en omzet draaien. Door te vertrouwen op het proces en te sturen op kwaliteit, bereik je op lange termijn meer resultaat en succesvollere veranderingen.

Bij het formuleren van een KPI is het van belang te zorgen dat er een lijn zit tussen C-level, management en de werkvloer. Je kunt wel op strategisch niveau prachtige plannen bedenken, maar die vallen in het water als er geen vertaalslag is gemaakt naar de operationele laag. Een KPI moet aansluiten bij de missie en visie én heeft draagvlak nodig.

De werkelijkheid is vaak anders en we dagen klanten dan ook uit om hier goed over na te denken. We helpen ze inzicht te verkrijgen en brengen verbinding tussen de lagen aan. We verwachten echter ook eigen initiatief, bijvoorbeeld door na te denken over eigen gedrag. Vaak ontstaat top-down de neiging om directe controle aan te brengen als de zaken minder gaan. Er wordt gehandeld vanuit emotie, waarbij KPI’s worden gebruikt om schuldigen te vinden, in plaats van oorzaken.

Het getuigt van lef om de stap van directe naar indirecte sturing te zetten en te vertrouwen op het proces. Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Wil je echter maximaal waarde uit je investering halen, dan is het de juiste stap om te zetten.

Auteur

Hiljon te Boome
Managing Director
linkedin.com/in/hiljonteboome/