Drake & Farrell’s reis naar 100% circulariteit en CSRD compliance

Steeds meer bedrijven zijn bezig met een duurzamere bedrijfsvoering. Nu duurzaamheidsrapportage een vast onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging wordt, delen we zo veel mogelijk kennis over dit onderwerp. In dat kader nemen we je mee op de weg die Drake & Farrell bewandelt naar 100% circulariteit en CSRD-naleving.

Over Drake & Farrell

Jaarlijks produceren we wereldwijd zo’n 61 miljoen ton elektronisch afval, wat gelijk is aan het gewicht 300.000 blauwe vinvissen. Een groot deel daarvan belandt op afvalbergen. Drake & Farrell zet zich in voor het verminderen van e-waste en het bevorderen van circulariteit in de sectoren telecommunicatie, medtech, consumer electronics en e-mobility. Hun ambitie is een herinzetbaarheid van 100% van de materialen. Op dit moment lukt het ze al om bijna 95% van alle materialen herinzetbaar te maken. Dat betekent dat er 95% minder e-waste op de afvalberg belandt. Indrukwekkend, zeker als je beseft dat circulariteit nog niet volledig is geïntegreerd in de ontwerpfase van veel producten.

Het bedrijf opereert op drie plekken binnen de logistieke keten. Bij het productontwerp denkt Drake & Farrell na over hoe producten zo ontworpen kunnen worden dat ze optimaal gerepareerd of vervangen kunnen worden. Hun core business ligt in het refurbishment- en repair proces. Jaarlijks ontvangen ze anderhalf miljoen producten, die gesorteerd en getest worden. Veel producten kunnen met een vrij simpele refurbishment-actie weer terug de markt in. Als dat niet lukt, wordt het product gerecycled. Omdat er veel verschil zit in de kwaliteit en mogelijkheden om producten optimaal te recyclen, sorteren ze producten slim om ze vervolgens naar verschillende recyclingbedrijven toe te brengen. Veel afval levert geld op als het gerecycled wordt, in plaats van dat het geld kost om het afval af te voeren.

Systeemlandschap

Om dit allemaal in goede banen te leiden vertrouwt Drake & Farrell op de software van Microsoft Dynamics F&O. Bij een logistiek bedrijf verwacht je wellicht eerder een warehouse-achtig systeem, maar voor het refurbishment- en retourproces is een ERP-systeem noodzakelijk. Ook BI en data analytics zijn in toenemende mate belangrijk in hun dienstverlening naar klanten. Bij de implementatie van het ERP-systeem was het Power Platform onmisbaar. Door de complexiteit van de return logistics kwamen ze bij Fellowmind uit. Sinds oktober draaien ze met de refurbishment- en productielogistiek op het nieuwe systeem.

Naast het ERP-systeem gebruiken ze Power Apps om het gebruik op de werkvloer te versimpelen. Omdat bepaalde productiemodellen per klant en artikel verschillen, moeten die zo configureerbaar mogelijk in het systeem worden aangeboden. Per dag komen er vijf- ,tot zesduizend items binnen. Als er een bepaald product binnenkomt, zit daar vaak een volgorde van handelingen aan vast die geregistreerd moeten worden om een product te ontleden of te testen en daarna weer herinzetbaar te maken. Dat zijn handelingen die eigenlijk niet in het ERP-systeem thuishoren. Door hiervoor Power Apps te gebruiken, worden deze handelingen op serienummer buiten het ERP-systeem opgeslagen, zodat hierover gerapporteerd kan worden. Het gebruik van PowerApps leidt tot minimale scans aan de productielijn en maakt het retourproces slim en lean.

Sustainability reporting

Als bedrijf in de duurzame industrie moet Drake & Farrell voldoen aan verschillende certificeringsnormen, waaronder de WEEE-richtlijn (Waste from Electrical and Electronic Equipment). Hiermee geven ze aan dat de processen en de manier waarop ze met afvalstromen omgaan volledig onder controle zijn. Dat geeft klanten de garantie dat de geleverde meetpunten betrouwbaar zijn. Ook opdrachtgevers vragen in toenemende mate om rapportage.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, vooral omdat de benodigde systemen voor de verslaglegging nog volop in ontwikkeling zijn. Een lastig vraagstuk is bijvoorbeeld de downstream rapportage. Als Drake & Farrell afval naar een recyclingbedrijf brengt, worden daar allerlei zaken uit teruggewonnen. Op een gegeven moment ontvangen ze daar een downstream rapportage over. Die percentages moeten zij weer terug leveren aan klanten. Dit voorbeeld illustreert de complexiteit van sommige datapunten. De uitdaging zit hem vooral in het verzamelen van deze datapunten in een BI-omgeving, zodat ze naadloos kunnen doorstromen naar zowel klanten als de uiteindelijke duurzaamheidsrapportage.

Drake & Farrell is WEEELABEX en Ecovadis Gold gecertificeerd.

Fellowmind Footprint 365

Hoe ziet jouw duurzaamheidsverslaglegging eruit? Ben je er klaar voor om aan de richtlijnen van de CSRD-rapportage te voldoen? Wil je weten wat voor een impact deze rapportage op jouw bedrijf heeft? Met Fellowmind Footprint 365 bieden we een geïntegreerde vastlegging in Dynamics 365, dat maakt het rapporteren op duurzaamheidsinformatie  een stuk eenvoudiger. Neem contact op met onze consultants voor meer informatie.

Wil je meer weten?

Merwin Olthof
Sustainability Lead Nederland
merwin.olthof@fellowmind.nl