Een verantwoorde toekomst met Footprint365

Steeds meer bedrijven streven naar een duurzame bedrijfsvoering, maar de implementatie ervan is vaak lastig. Duurzaamheid is een containerbegrip waar van alles onder valt. Hoe zorg je er voor dat je met het juiste aan de slag gaat? Haalt jouw productieproces bijvoorbeeld energie uit hernieuwbare bronnen? Wat doe je om duurzaam transport en woon-werkverkeer te stimuleren? Gebruik je recyclebare en eco-vriendelijke verpakkingsmaterialen? En hoe minimaliseer je het gebruik van plastic in de dagelijkse operatie? Allemaal vragen die op je af komen zodra je met duurzaamheid aan de slag gaat. Los van je eigen duurzaamheidsambities zijn er ook verplichtingen. Wist je dat de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) bedrijven binnenkort verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsinspanningen?

Automatisering is essentieel

Bedrijven die al aan duurzaamheidsverslaglegging doen, kunnen bevestigen dat handmatig rapporteren over duurzaamheid vrijwel onmogelijk is. De CSRD is al meerdere keren gewijzigd sinds de aankondiging, waardoor handmatig werk telkens opnieuw zou moeten worden uitgevoerd. Voor auditability is het belangrijk om gegevens controleerbaar en herleidbaar te houden, wat beter kan worden gewaarborgd in een geïntegreerd systeem. Handmatige rapportage zorgt er bovendien voor dat kennis blijft hangen bij individuen. Ook vereist de CSRD rapportage over de gehele keten, inclusief gegevens van leveranciers, waarbij niet alle data dezelfde kwaliteit en betrouwbaarheid heeft. Tot slot zit data nog vaak vast in silo’s, met name bij bedrijven die internationaal opereren of een complexe structuur hebben. Door gegevensverzameling en analyse te automatiseren, kunnen bedrijven zich richten op waar het uiteindelijk om draait: strategische keuzes maken voor een duurzame bedrijfsvoering.

Onze nieuwste software-oplossing Footprint365 helpt bedrijven bij het meten, verbeteren en automatiseren van hun milieuprestaties. Met behulp van het datamodel in Cloud for Sustainability van Microsoft365 halen we data direct op uit bestaande systemen. Dit maakt real-time monitoring van doelen mogelijk. Footprint365 biedt een audit trail, waardoor elke emissie direct kan worden herleid naar de bronactiviteit. Dit inzicht helpt bedrijven om hun impact onmiddellijk te verminderen. Het delen van deze inzichten op de werkvloer bevordert een mentaliteitsverandering richting reductie. Bovendien positioneert het bedrijf zich hiermee als groene partner binnen de keten.

Footprint365 gebruikt verschillende methoden, waaronder spend-based, average-based en hybride methoden, om emissies te rapporteren. Het biedt gedetailleerde analyses waarbij financiële transacties voor zowel financiële audits als CSRD-rapportage kunnen worden gebruikt.

Wil je meer weten?

Merwin Olthof
Sustainability Lead Nederland
merwin.olthof@fellowmind.nl