CSRD als katalysator voor duurzame verandering

Veel bedrijven beschouwen de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als een reeks regels, maar het is natuurlijk vooral bedoeld om duurzame verandering te bevorderen. In dit artikel analyseren we de nieuwe wetgeving en tonen we hoe het de deur opent naar een duurzame toekomst, waarin financiële stabiliteit hand in hand gaat met ecologisch en maatschappelijk welzijn.

In eerdere delen van deze blogserie schreven we al over de naderende CSRD en de maatregelen die Fellowmind neemt om bedrijven hierop voor te bereiden. Ook keken we hoe Drake & Farrell  omgaat met de nieuwe wetgeving en welke uitdagingen zij hierbij tegenkomen.

Waarom deze nieuwe wetgeving?

Een grote belemmering op weg naar een duurzame toekomst is greenwashing. Bedrijven proberen het publiek te laten geloven dat ze meer doen om het milieu te beschermen dan ze daadwerkelijk doen. Daarmee leiden ze af en vertragen ze acties om klimaatverandering aan te pakken. Een van de bekendste voorbeelden hiervan is dieselgate. Volkswagen bracht onder de naam “Clean Diesel” dieselauto’s op de markt met een lagere CO2-uitstoot en brandstofverbruik. Later bleek dat Volkswagen software in de auto’s installeerde die de emissietests kon manipuleren. Om dit aan te pakken lanceerde de EU een grootschalige aanpak met CSRD, EU Taxonomy, en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR verplicht financiële partijen om openlijk te communiceren over hoe ze duurzaamheidsrisico's en kansen in hun beleggingsbeslissingen integreren. Het idee is dat bedrijven en consumenten dan vanzelf zullen volgen.

Kansen voor bedrijven

Voor bedrijven die willen investeren in een duurzame toekomst biedt de CSRD mogelijkheden. Duurzaamheid kan complex zijn omdat je aan een heel scala van gebieden kunt werken. De CSRD biedt inzicht in de onderwerpen waarop bedrijven structureel kunnen verduurzamen. Het fungeert als een praktische leidraad waarmee je aan de slag kunt. Bedrijven die ambitieuze doelen stellen en hier transparant over zijn, hebben bovendien een competitief voordeel en een mogelijkheid tot klantenbinding. Daarnaast opent de CSRD de deur naar duurzame financiering en aanbestedingen, omdat het duurzame bedrijfsvoering transparant en meetbaar maakt. Financiële instellingen, zoals Rabobank en ING, bieden al duurzame financieringen aan en overheden kunnen aanbestedingen verstrekken waarin duurzaamheid een cruciale rol speelt.

Wat valt onder de CSRD?

De CSRD bestaat uit twee componenten: de EU Taxonomy en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De EU Taxonomy biedt een uniforme taal om te bepalen wanneer een bedrijfsactiviteit als duurzaam kan worden beschouwd. Deze activiteiten moeten een positieve impact hebben op een van de zes milieugerelateerde onderwerpen, waaronder klimaatadaptatie, mitigatie, vervuiling, circulaire economie, bescherming van ecosystemen en water. De ESRS daarentegen bevat twaalf standaarden die specifieke aspecten van duurzaamheid behandelen, zoals milieu, sociaal beleid en governance (ESG). Deze normen bevatten onder andere de dubbele materialiteitstoetsing, waarbij bedrijven moeten rapporteren over zowel hun impact op de wereld als de impact van externe factoren op hun bedrijfsvoering.

 

Terugblik op een onvergetelijk CSRD-event!

Tijdens de duurzaamheidsdiagloog CSRD op 28 november 2023 werden inzichten gedeeld, waren er inspirerende presentaties van partners en rijke discussies onder branchegenoten. De deelnemers aan het event kregen handvaten om te kunnen starten met het rapporteren volgens de nieuwe duurzaamheidswetgeving.

De hoogtepunten van de duurzaamheidsdialoog waren:

  • Innovatieve oplossingen: onze klanten omarmen innovatieve oplossingen om te rapporteren volgens de CSRD wetgeving. Met onze eigen Footprint365 oplossing bieden wij een start om te kunnen rapporteren.

  • Samenwerking staat centraal: de CSRD wetgeving is omvangrijk. Samen de discussie voeren en ervaringen delen helpt bedrijven om te starten met de voorbereidingen.

  • Technologie en data als kans: we zien hoe technologie en software een cruciale rol spelen om aan de CSRD wetgeving te voldoen.

Aftermovie Duurzaamheidsevent over CSRD

Op naar een duurzame toekomst

De CSRD markeert een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. Het moedigt bedrijven aan om transparant te zijn over hun duurzaamheidsinspanningen en doelen te stellen voor verantwoord ondernemen. Hoewel de implementatie uitdagend kan zijn, biedt de CSRD ook kansen voor groei en een positieve impact op de planeet. Wil je weten welke ondersteuning Fellowmind kan bieden op het gebied van duurzaam ondernemen of CSRD-compliance? Onze consultants staan klaar om je te helpen.

Wil je meer weten?

Merwin Olthof
Sustainability Lead Nederland
merwin.olthof@fellowmind.nl