Agile en cloud: de perfecte combinatie voor verandering?

Klimaatverandering, de pandemie en economie… onze wereld verandert in rap tempo en dat brengt angsten met zich mee. Die zijn begrijpelijk, want hoe je er ook tegenaan kijkt, veranderingen zijn per definitie spannend. Daar komt ook nog eens onzekerheid bij, extra hard moeten werken zonder duidelijke toekomstgaranties, toenemend ziekteverzuim en achterkamertjespolitiek. Om te overleven in deze woelige tijden, moeten bedrijven en hun mensen leren met veranderingen om te gaan en zich continu aanpassen. Een agile werkwijze kan hier goed bij ondersteunen.

Agile en cloud: de perfecte combinatie voor verandering?

Bij agile werken draait het om het geven van autonomie aan mensen en teams, met heldere beslissingsruimte en veel zelfsturing. Ook is het de bedoeling om met kleine goed-te-managen-stapjes snel en beheerst de benodigde verandering te bereiken. Natuurlijk wordt deze autonomie en ruimte wel eens als sterk tegen de eigen natuur/cultuur ervaren, waardoor men soms terugvalt in het oude ‘vertrouwen is goed, controle beter’-gedrag. Het risico is dat hierdoor de voordelen van agile werken verloren gaan.

En dat is zonde, want deze manier van werken past uitstekend bij de technische mogelijkheden die de cloud biedt. De mogelijkheden van CRM– en/of ERP-systemen in de cloud geven je meer flexibiliteit (dus snelle verandermogelijkheden), zowel bij invoering als gebruik van de systemen. Het wordt bijvoorbeeld gemakkelijker om prototypes te bouwen en in een groot aantal kleine iteraties te komen tot een waardevol eindproduct. Onze projectleiders zijn daarom gewend agile te werken.

Bij de vroegere on-premises implementaties werden de stakeholders overladen met ontwerp- en bouwdocumenten die achteraf – na lange periodes van eenzame opsluiting – door de staande organisatie af geparafeerd moesten worden. Vaak was het zo dat bij oplevering het nieuwe systeem niet meer paste bij de behoeften van de onderneming. Maar gezien de investering die men in het systeem gedaan had, kon men niet meer terug en moest men het ‘er maar mee doen’.

Meegroeien

Een cloudsysteem kan en zal zich doorlopend ontwikkelen, waardoor het meegroeit met de organisatie en haar behoeften. Wel moeten de zaken aan de voorkant goed geregeld zijn. Dat wil zeggen: er moet een duidelijke visie zijn waar men als bedrijf naartoe wil. Ook belangrijk zijn duidelijkheid over de procesinrichting en -besturing en welke rol ERP en/of CRM daarin speelt. Zo stuur je op een helder en gemeenschappelijk veranderdoel. Agile werken is dus zeker niet ‘zomaar van start gegaan en we zien wel waar we uiteindelijk uitkomen.’

De combinatie agile en cloud is afwijkend van de oude combinatie: big bang en on-premises. Bij Fellowmind werken we al geruime tijd op deze manier, waardoor we ervaring hebben met de do’s and don’ts. We helpen je ambities scherp te krijgen en zorgen voor een match tussen processen, werkwijzen en bedrijfssoftware. Natuurlijk beseffen we dat klanten een zekere mate van moed nodig hebben om op een agile wijze naar de cloud te gaan. We proberen daarom het juiste evenwicht te bieden tussen ruimte (=onzekerheid) en zekerheid, en benaderen elke implementatie als een uitdagend avontuur waarbij gezamenlijk een mooie oplossing wordt gerealiseerd.

Meer weten?

We helpen je graag verder! Bel ons direct of neem contact op via e-mail. 

+31 (0) 88 424 2828
info@fellowmind.nl