Wat zijn de voordelen van een CRM-systeem?

Met een Customer Relationship Management-systeem (CRM) beheert een onderneming zijn klanten. Verkopers boren eenvoudiger nieuwe leads aan en werknemers houden nauwer contact met klanten. Het is een cruciale tool voor het salesteam, dat het best werkt als diverse onderdelen van de business samenwerken aan dezelfde database. Hier 7 antwoorden op prangende vragen over CRM-systemen.

Hoe maakt dit de business beter?

Een CRM-systeem is meer dan een klantendatabase; het is een plaats waar het hele salesproces wordt gestroomlijnd en gepland. Het stelt de onderneming in staat om sales en productiviteit te verhogen, bepaalde belangrijke taken te automatiseren en een funnel voor verkoop te benutten. Daarmee zijn klanten beter vast te houden, zodat de churn van klanten daalt en de daarmee gepaard gaande cashflowuitdagingen dalen. Een modern CRM-systeem zoals Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement automatiseert klantenondersteuning en levert zelfs sentimentanalyse, waarmee de emotie van klanten wordt gepeild.

Wat is een salesfunnel en hoe helpt een CRM daarbij?

Een belangrijk onderdeel van sales is de funnel: het hele proces van zoeken naar nieuwe klanten, kwalificeren van leads, kweken van interesse, opstellen van offertes op en het sluiten van uiteindelijke deals. Voor elke stap in die funnel is accurate informatie over de klant cruciaal. Een CRM-systeem helpt verkopers en andere stakeholders klanten segmenteren, kwalificeren, en laat zien wanneer een potentiële lead een actieve koper wordt. Deze inzichten helpen het bedrijf om tijd te investeren in klanten die converteren en de leads die weinig opleveren tijdig los te laten.

Hoe bevordert dit samenwerking in het bedrijf?

Een dergelijk systeem werkt het beste als niet alleen sales ermee werkt, maar iedere partij die in contact komt met klanten. Denk bijvoorbeeld aan contact tussen back-office en leveranciers, financiën en debiteuren en uiteraard de klantenservice. Hoe meer informatie er wordt verwerkt over potentiële kansen en zelfs betaalgedrag, des te beter verkopers kunnen acteren op de gegevens. Als meerdere partijen in de organisatie het belang van deze informatie begrijpen, bevordert dat de samenwerking aan gemeenschappelijke bedrijfsdoelen.

Waarom zou ik cloudsoftware nemen?

Om samenwerking binnen het bedrijf te bevorderen, is het praktisch als iedereen te allen tijde bij dezelfde, geactualiseerde online informatie kan. Zo ziet een verkoper direct of een lead net contact heeft gehad met het bedrijf via een ander kanaal. Bovendien is een oplossing als Microsofts cloud-CRM-systeem Dynamics 365 Customer Engagement hecht verweven in de andere Dynamics-tools die het bedrijf gebruikt. Het CRM is van meet af aan compatibel met bijvoorbeeld met de Office 365-tools. Daardoor stuiten ondernemers niet op struikelblokken qua integratie die bestaan bij standalone oplossingen. Voor de overstap op een nieuwe CRM-systeem is het daarom aan te raden te inventariseren welke tools de verkoopafdeling gebruikt en of hier integraties voor bestaan in de oplossing die wordt overwogen.

Wat hebben mijn werknemers eraan?

Niet alleen verhoogt het gedeelde systeem de betrokkenheid van werknemers bij bedrijfsdoelen, ook kunnen ze eenvoudig gebruikmaken van de tools op elk gewenst moment. Het voordeel van een cloudgebaseerd CRM-systeem is dat werknemers 24 uur per dag via hun (mobiele) applicaties bij de gegevens kunnen. Mocht er op een exotisch tijdstip of op een zakelijke reis een formeel of informeel contact zijn met een klant, kunnen de accountgegevens direct worden bijgewerkt en is dat voor iedereen zichtbaar.

Hoe wordt mijn bedrijf stabieler met een cloud-CRM?

Uitval door een storing wordt lager met een cloudgebaseerd systeem. Niet alleen vanwege een hogere beschikbaarheid van clouddiensten, maar ook omdat bij een storing er altijd kan worden teruggevallen op de nieuwste automatisch aangemaakte back-ups. Dat is bij lokale oplossingen minder het geval, omdat een organisatie dan redundancy zelf moet inbouwen. Met een cloudgebaseerd CRM-systeem zorgt een eventuele storing voor minimale onderbreking van het salesproces.

Wat is het voordeel voor mijn klanten?

Een klant voelt meer betrokkenheid van een onderneming, omdat met een goed bijgehouden CRM-systeem iedereen op de hoogte is van alle contactmomenten. Hierdoor krijgen klanten niet te maken met overbodige contactmomenten of met de frustratie van personeel dat met verouderde niet meer relevante informatie werkt. Dat verhoogt de klantervaring en klanttevredenheid, en draagt bij aan de retentie van (nieuwe) business.