Avoimet roolit

Hakuaika vuoden 2022 ohjelmaan on päättynyt. Sinun ei tarvitse olla valmis IT-osaaja, sillä meille eniten merkitsee intosi oppia uutta ja kyky kyseenalaistaa vanhaa. Saatatkin olla esimerkiksi alanvaihdoksesta haaveileva muun alan asiantuntija tai vastavalmistuva opiskelija, joka toivoo löytävänsä ensimmäisen oikean vakkaripaikan IT-alalta. Oli tilanteesi kumpi tahansa, meiltä saat apua IT-konsulttina menestymiseen.

Tule meille sellaisena kuin olet

Tärkeintä meille on se, että haluat ottaa ja kantaa vastuuta, suhtaudut muutokseen positiivisella asenteella, kokeilet rohkeasti ja viet kunnianhimoisesti ja onnistuneesti asiakkaidemme projektit maaliin.

Asenne ja motivaatio ratkaisevat, emmekä vaadi aiempaa IT-alan osaamista. Arvostamme, että olet tehnyt kädet savessa töitä esimerkiksi tehtaan tuotantolinjalla, yrityksen taloushallinnossa, varastolla tai vaikka myynnin ja asiakaspalvelun eturintamassa. 

Koulutuksesi voi olla DI, FM, tradenomi, insinööri tai jokin ihan muu. Olet meitä kiinnostava tuleva tähtikonsultti, mikäli asiakas on motivaattorisi, innostut teknisistä ratkaisuista ja haluat jatkuvasti oppia uutta. Työllistyt meille Fellowmindille heti vakituiseen työsuhteeseen. Kuukausipalkan lisäksi sinulle kuuluvat samat työsuhde-edut kuin muillekin fellowmindilaisille.

Kiinnostaako tuotannon ja logistiikan kehitys?

Tunnetko tuotannon tai logistiikan prosesseja? Oletko kenties kerryttänyt työkokemustasi tehtaan tuotantolinjalla tai varastotoiminnoissa? 

Tässä roolissa arvostamme juuri tämän tyyppistä kädet saveen -asennetta ja aiempaa työkokemusta. Jos sinulla on tuotantotalouden tutkinto, jokin vastaava koulutus tai tuntemusta toimitusketjuista tai hankinnoista, olet etsimämme tulevaisuuden logistiikka- ja tuotantokonsultti. 

Lue Aijan tarina ja kokemuksia siitä, miten hän innostui IT-alasta ja vaihtoi rohkeasti alaa tukkukaupan tuotepäällikön saappaista tuotanto- ja logistiikkakonsultiksi IT-alalle kevään 2021 NewFellows-ohjelman (ent. NewCrafters-ohjelma) kautta. 

Logistiikka- ja tuotantokonsulttina pääset mukaan monipuolisiin sekä toimialaltaan ja kooltaan vaihteleviin projekteihin. Työssäsi pääset kehittämään ja kartoittamaan tuotannon tai logistiikan liiketoimintaprosesseja, automatisoimaan sekä ratkomaan ongelmatilanteita. Ratkaisuina Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmät Dynamics 365 (AX) Finance & Supply Chain Management tai Microsoft Dynamics (NAV) Business Central tulevat sinulle tutuiksi. 

Tässä roolissa tärkeitä ominaispiirteitä ovat analyyttisyys, optimointikyky, prosessien ymmärrys sekä kyky hahmottaa suuriakin liiketoiminnallisia kokonaisuuksia ja asiakkaan toimitusketjua.  

Lue Aijan polku Fellowmindille 

Arvostamme 
  • Kokemusta tuotannon tai logistiikan prosesseista. Sinulla on kokemusta tuotannon tai logistiikan prosesseista joko opintojen tai työn puolesta. 
  • Intohimoa jatkuvaan kehittymiseen ja kiinnostusta järjestelmiä kohtaan. Haluat jatkuvasti oppia uutta ja olla mukana luomassa asiakkaan toimitusketjua digitalisoivia ja tehostavia ratkaisuja. Olet kiinnostunut järjestelmistä tai mahdollisesti tutustunut jo käytännössä ERP-järjestelmiin.

Sytytkö liiketoiminta-järjestelmien kehittämisestä?

Haluatko päästä hyödyntämään osaamistasi myynnistä, asiakaspalvelusta, huolto- ja palveluliiketoiminnasta tai markkinoinnista, ja haluat työskennellä Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM) -liiketoimintajärjestelmän ja siihen liittyvien ratkaisuiden parissa? 

Kiinnostaako sinua asiakkaidemme myynnin, markkinoinnin, asiakkuudenhallinnan tai palveluliiketoiminnan kehittäminen digitaalisilla liiketoimintaratkaisuilla? Tässä konsultin tehtävässä kehität liiketoimintajärjestelmiä ja tuet asiakasyritystemme menestystä. 

Lue Hanneksen tarina siitä, miten hän siirtyi myyntipäällikön tehtävistä uudelle IT-uralle liiketoimintajärjestelmäkonsultiksi Fellowmindille. 

Erikoistumisalueina ovat myynnin ja markkinoinnin prosessien kehitys, huolto- ja palveluliiketoiminta tai teknisempi sovelluskehitys. Työssäsi Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (CRM)-ratkaisut tulevat sinulle tutuksi.  

Liiketoimintajärjestelmäkonsulttina mallinnat asiakkaidemme prosesseja sekä koulutat ja tuet asiakkaitamme heille räätälöidyn CRM-ratkaisun käytössä. Tärkein pelimerkkisi on asiakaspalveluhenkisyys ja liiketoiminnallinen ajattelutapa. Tässä konsultin roolissa menestyt, mikäli sinulla on kyky ratkaista ongelmia ja rohkeus haastaa asiakasta. Kertynyt toimialaosaaminen ja liiketoimintaymmärrys ovat myös ehdotonta plussaa! 

Tutustu Hanneksen onnistuneeseen matkaan myyntipäälliköstä IT-konsultiksi.

Arvostamme 
  • Kokemusta asiakkaidemme toimialalta. Kokemuksesi kautta osaat sparrata asiakastasi liiketoiminnan prosessien kehittämisessä esimerkiksi energia-, kiertotalous- tai rahoitusalalta. Myös osaaminen teollisuuden, palvelu- ja huoltoliiketoiminnan tai tukku- ja vähittäiskaupan alalta on korvaamatonta. 
  • Kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Nautit ongelmien ratkaisusta ja sinulla on prosessinomainen ajattelutapa yhdistettynä vahvaan loogiseen päättelykykyyn.

Kokemusta talouden prosesseista tai taloushallinnon rutiineista?

Tunnetko laskutuksen, reskontrat, kirjanpidon ja tilinpäätösten lainalaisuudet? Haluatko päästä yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämään liiketoiminnalle arvokkaita ja tehokkaita prosesseja taloushallintoon? 

Oletko kerryttänyt työkokemuksen kautta kokonaisvaltaista osaamista yrityksen taloushallinnon prosesseista? Löytyykö sinulta talouden työkokemusta esimerkiksi kirjanpidosta tai controllerin roolista? Oletko osallistunut taloushallinnon järjestelmäprojektiin ja ollut mukana esimerkiksi raportointi-, ostolaskunkierrätys- tai toiminnanohjausjärjestelmän vaihdossa tai päivityksessä? Jos kyllä, niin sinulla on loistava tausta talouskonsultin rooliin. 

Lue lisää, kuinka Anne vaihtoi taloushallinnon rutiinit IT-konsultin vaihteleviin työpäiviin Fellowmindilla. 

Talouskonsulttina pääset työskentelemään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme talousasiantuntijoiden kanssa. Määrittelet yhdessä asiakkaan kanssa tarpeet talousjärjestelmälle sekä suunnittelet sopivaa ratkaisua yhteistyössä kehittäjiemme kanssa. Osana järjestelmän käyttöönottoprojekteja koulutat, ohjeistat ja ratkaiset asiakkaidemme taloushallinnon haasteita. Työskentelet Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (AX) -ratkaisun parissa.

Talouskonsultin roolissa menestyt varmasti, kun sinulta löytyy pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä, aitoa kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen sekä uskallusta tarvittaessa myös haastaa asiakasta. Kokemuksesi talouden parissa työskentelystä takaa sen, että puhut asiakkaidemme talouspäättäjien kanssa samaa kieltä.

Lue, miten Anne päätyi Fellowmindille talouskonsultiksi. 

Arvostamme 
  • Kokemusta talouden parissa työskentelystä. Kokonaisvaltaista osaamista talouden ja taloushallinnon eri prosesseista. 
  • Intohimoa jatkuvaan kehittymiseen. Olet innokas oppimaan uutta sekä kyseenalaistamaan vanhaa.

Innostutko datasta ja analytiikasta?

Haluatko auttaa asiakasta menestymään tiedolla johtamisen avulla? Nautitko siitä, kun päätökset tehdään dataohjatusti? 

Data- ja analytiikkakonsulttina pääset auttamaan ja kehittämään asiakkaidemme liiketoimintaa tietoon pohjautuvien päätösten avulla. Sinulla saattaa olla jo aiempaa kokemusta tarinankerronnasta datan avulla. 

Tuleva datakonsultti asuu jo sinussa, jos inspiroidut mystisestä SQL-kielestä, pyörittelet päässäsi datamalleja, analysoit dataa BI-työkaluilla tai olet ihastunut Excelin edistyksekkääseen pyörittelyyn. Vaihtoehtoisesti sinulla voi olla sopivaa kaupallista tai teknistä koulutusta (esimerkiksi tieto- ja palvelujohtaminen (ISM), data-analytiikka päätöksenteossa, tietojohtaminen).

Roolissasi pääset mukaan auttamaan asiakkaitamme eri toimialoilla monipuolisten tiedolla johtamisen haasteiden parissa. Pääset käytännönläheisesti käskyttämään dataa hyödyntäen alan parhaita analytiikkatyökaluja (Qlik/Microsoft Power BI). 

Tutustu rooliin tarkemmin Teron tarinan kautta lukemalla, miten ja miksi hän päätyi data- ja analytiikkakonsultiksi Fellowmindille ja millaista työskentely uutena työntekijänä on ollut poikkeuksellisena korona-aikana.  

Inspiroidu Teron alanvaihtajatarinasta  

Arvostamme 
  • Kokemusta datan käsittelystä. Sinulla on kokemusta esimerkiksi aiemman työsi puolesta, harrastuksiesi tai kouluprojektien osalta. 
  • Intohimoa tiedolla johtamiseen. Koet, että liiketoiminnan päätökset tulee aina perustua tietoon luulon, muistikuvien tai arvailun sijaan. 

Tutustu ohjelman sisältöön

NewFellows-rekrytointiohjelman (ent. NewCrafters) asiantuntijakoulutukset tarjoavat sinulle syväsukelluksen IT-konsultointiin, uusimpiin teknologioihin, eri toimialoihin sekä useisiin erilaisiin liiketoimintoihin - hauskanpitoa ja tiivistä ryhmähenkeä unohtamatta. Tutustu kattavan koulutuksemme sisältöihin sekä koulutuksen toteutustapaan koulutussivulta.