Rakenna datasta kilpailuetua ja uusia digitaalisia palveluita yhtenäisen data-alustan avulla

Data itsessään ei tuota yrityksille kilpailuetua. Data Platform eli moderni data-alusta yhdistää organisaatiosi eri liiketoiminnoissa syntyvät datamassat yhteiselle alustalle. Keskitetyn data-alustan avulla voit hyödyntää dataa monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin sekä osana päätöksentekoa että täysin uusia digitaalisia palveluita asiakkaidesi ja yhteistyökumppaneidesi kanssa.

Data Platform on aina yrityskohtainen ratkaisu

Data-alusta on yrityksesi tarpeet ja tilanteen huomioiva yksilöllinen ratkaisu. Ennen data-alustan rakennusta, on tärkeää muodostaa yrityksessäsi selkeä kuva tarvittavasta kokonaisuudesta sekä luoda tiekartta kehitykselle. Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin teet kehityspolun suunnittelusta ja teknisten rakennuspalikoiden valinnasta huomattavasti helpompaa:

  • Minkälainen data on tärkeää teidän liiketoiminnan ja siellä tehtävien päätöksien kannalta? 
  • Miten kerättyä dataa seurataan, tallennetaan ja yhdenmukaistetaan? 
  • Mitä uusia toiminnallisuuksia datan hyödyntämiseen haluat perinteisemmän raportointi- ja analytiikkaratkaisuiden rinnalle? 
  • Mitä uutta liiketoimintaa ja digitaalisia palveluita data-alustakokonaisuus yrityksellesi mahdollistaa tulevaisuudessa? 

Tulevaisuuden kestävä ratkaisu 

Moderni data-alusta kehittyy pala palalta. Hyvä tiekartta helpottaa myöhemmin lisättävien uusien elementtien ja toiminnallisuuksien, kuten uuden datalähteen tai tekoälypohjaisten ratkaisuiden, saumatonta liittämistä osaksi aikaisemmin rakennettua kokonaisuutta.

Yhteinen ja keskitetty data-alusta auttaa ja mahdollistaa datan hyödyntämisen yhä monipuolisemmista lähteistä. Toiminnanohjaus- tai asiakkuudenhallintajärjestelmästä tulevan perinteisemmän liiketoimintalähtöisen datan lisäksi data-alusta mahdollistaa datan rikastamisen ja keräämisen muualtakin.

Data-alusta on kaikkien yhteinen projekti

Kun haluat onnistua data-alustaratkaisussa, ota mukaan laajasti ihmisiä ja eri liiketoimintoja. Data-alustan rakentaminen ei ole vain IT-osaston oma projekti vaan koko organisaation yhteinen kehityskohde. Data-alusta tarjoaa kaikille mahdollisuuden päästä käsiksi samaan dataan yhä nopeammin muuttuvassa liiketoiminnassa. 

Laadukas data tarvitsee omistajia

Omistajuus dataan takaa jatkuvan kehittämisen ja laadukkaat datat myös varsinaisen data-alustaratkaisun käyttöönoton jälkeenkin. Teknologia on yksinkertaista. Kehityksen ja ylläpidon kannalta ihmisten sitouttaminen ja innostaminen on tärkeämpää.

Integraatiot automatisoivat datan kulkua eri järjestelmien välillä

Tiedon siirtyminen automaattisesti ja sujuvasti eri järjestelmien välillä on ratkaiseva tekninen edellytys, jos haluat liiketoimintasi säilyvän tehokkaana ja kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Järjestelmäintegraatiot ja API-rajapintojen hallinta on myös tärkeä osa keskitettyä data-alustaa.

Järjestelmäintegraatiot ja API-rajapinnat 

Tiedolla johdettu liiketoiminta edellyttää, että yrityksesi data kulkee liiketoiminnallesi keskeisten järjestelmien, kuten toiminnanohjausjärjestelmän tai asiakkuudenhallintajärjestelmän, välillä automaattisesti, saumattomasti ja sujuvasti. Tämä toteutuu järjestelmäintegraatioiden avulla. Onnistunut järjestelmien yhteenliittäminen tarjoaa puolestaan parempaa asiakaskokemusta, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä.