Vestas

Vestas case study

Vestas & Microsoft Teams: Yhteistyötä helposti

Vestas otti käyttöön Microsoft Teamsin vuonna 2019. Sen jälkeen yli 25 000 työntekijää on tehnyt tehokkaampaa yhteistyötä ajasta ja paikasta riippumatta.

  • Työntekijät

    25000
  • Toimiala

    Energia

Haaste Yrityksen sisäisen viestinnän ja yhteistyön lisääminen.
Teknologia Microsoft Teams
Tulokset Vestasin työntekijät voivat nyt työskennellä missä ja milloin tahansa. Heillä on nyt tarvittavat työkalut sujuvaan viestintään sekä yhteistyön tekemiseen.

Vestas otti käyttöön Microsoft Teamsin vuonna 2019. Sen jälkeen yli 25 000 työntekijää on tehnyt tehokkaampaa yhteistyötä ajasta ja paikasta riippumatta.

Vuonna 1945 perustettu Vestas on tanskalainen tuuliturbiinien valmistaja, toimittaja, pystyttäjä ja palveluntarjoaja. Vestasilla on tuotantolaitoksia ympäri maailmaa.

Vestas halusi lisätä yrityksen sisäistä viestintää ja yhteistyötä. Se tutki useita markkinoilla olevia työkaluja löytääkseen juuri oman työyhteisönsä tarpeisiin sopivan ratkaisun.

Monipuolinen työkalu

Nopeatahtinen, monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva tuuliturbiinien maailma ei pysähdy hetkeksikään. Vestas tarvitsi tehokkaan ja selkeän työkalun pysyäkseen ajan tasalla kansainvälisissä tuuliturbiiniprojekteissaan, niiden huolloissa ja korjauksissa. Se tarvitsi kätevän tavan, jolla sen yli 25 000 työntekijää eri puolilla maailmaa voisivat pitää yhteyttä toisiinsa.

Haasteena oli, että työntekijät käyttivät useita erillisiä työkaluja päivittäin. He halusivat yksinkertaisen, tehokkaan ja ennen kaikkea yhtenäisen työtilan. Oli tärkeää, että työtilassa pystyisi saamaan kollegoihin yhteyden ajasta ja paikasta riippumatta. Heidän piti yhdistää viisi työkalua yhdeksi, jolla tavoitettaisiin yrityksen eri ryhmät, osastot ja yrityksen ulkoiset sidosryhmät. Mutta miten?

Hihat heilumaan ja töihin

Kun pohdimme tulevaa ratkaisua yhdessä, keskustelimme vestasilaisten kanssa laajasti kaikista toteutuksen eri näkökulmista, kuten tarvittavista toiminnallisuuksista ja tietoturvasta.

Selkeä tie eteenpäin

Päätimme yhdessä, että Vestasille rakennetaan Teamsiin sille räätälöity malli, joka ottaisi huomioon kaikki näkökulmat globaalisti. Tällä tavoin käyttöönotto sujuisi yhtä helposti kaikissa maissa.

Microsoft Teamsin käyttöönotto perustui huolellisesti toteutettuihin pilotteihin, liiketoimintasuunnitelmaan, ratkaisusuunnitteluun ja muutoshallinnan hyödyntämiseen. Jotta projekti säilyisi ihmislähtöisenä, sisällytimme siihen myös viestintä- ja tehtäväsuunnitelmat sekä perusteellisen ja hauskan loppukäyttäjäkoulutuksen.

Vilkasta viestintää alusta loppuun

Microsoft Teamsin käyttöönotosta tiedotettiin selkeästi heti alusta lähtien Vestasin sisäisten kanavien kautta, joita olivat: Yammer, ”The Hub” (Vestasin globaali intranet), henkilöstötilaisuudet ja verkkolähetykset Live Eventsin kautta. Tiedottamisen lisäksi järjestettiin myös virtuaalisia ja paikan päällä järjestettäviä tapahtumia ja maailmanlaajuinen markkinointikiertue.

Ennen Teamsia yhteistyömme oli hajaantunut viidelle työkalulle. Mutta nyt pystymme tuomaan yhteistyömme tulokset loppukäyttäjälle yhteen paikkaan ja käyttöliittymään.

Kenneth Kallestrup, Vestasin User Productivity & Collaboration Global IT -johtaja 

Vestasin yhteistyö uudelle tasolle

Vestasilaiset olivat hyvin tyytyväisiä Microsoft Teamsin käyttöönottoon. Loppujen lopuksi tyytyväisyys johtuu etenkin siitä, että viestintään pystytään keskittymään yrityksessä nyt entistä enemmän, ja siitä, että sekä Vestasin työntekijät kuin johtokin ovat ottaneet Teamsin sujuvasti käyttöön.

Vankkumaton tuki, sujuva viestintä

Alusta alkaen hankkeella oli Vestasin ylimmän johdon vahva tuki, mikä on näin kauaskantoisessa hankkeessa oleellisen tärkeää Vestasin työntekijät voivat nyt työskennellä missä ja milloin tahansa. Heillä on nyt tarvittavat työkalut sujuvaan viestintään, kuten verkkokeskusteluihin ja videopuheluihin sekä yhteistyön tekemiseen esimerkiksi jaettujen tiedostojen ja tehtävien hallinnan muodossa.

Lisäksi on tärkeää, että ydintiimi pystyy kattavasti valvomaan tietoturvaa ja hallinnoimaan ylläpitoa.