Valvira

Valvira case study

Valvira uudistaa raportointijär­jes­tel­män­sä

Valvira uudistaa raportointijärjestelmänsä ja kasvattaa osaamistaan tiedolla johtamisessa aloittamalla pitkäkestoisen yhteistyön Fellowmindin kanssa.

  • Työntekijät

    -
  • Toimiala

    Julkishallinto
  • Maa

    Suomi

Haaste Tiedon hyödyntäminen, sähköisten palveluiden laajentaminen
Teknologia Qlik
Tulokset Raportointijärjestelmä, jonka avulla johto ja asiantuntijat saavat tukea operatiiviseen ja strategiseen päätöksentekoon sekä päivittäiseen johtamiseen.

Valvira uudistaa raportointijärjestelmänsä ja kasvattaa osaamistaan tiedolla johtamisessa aloittamalla pitkäkestoisen yhteistyön Fellowmindin kanssa. Valvira hankkii Fellowmindilta uuden raportointijärjestelmän käyttöoikeuksineen sekä siihen liittyvän toimitusprojektin. Fellowmind vastaa jatkossa myös Valviran raportointijärjestelmään liittyvistä ylläpito-, kehitys-, ja konsultointipalveluista.

Valvira tuottaa sosiaali- ja terveysalan lupa-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä valvoo jokaisen suomalaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin valtakunnallisesti. Nyt hankittava tiedolla johtamisen ratkaisu auttaa ensivaiheessa Valviran johtoa ja asiantuntijoita hyödyntämään erilaista saatavilla olevaa tietoa entistä paremmin viraston sisäisessä päätöksenteossa, kehittämisessä ja johtamisessa.

Valviran strategiana on kuitenkin laajentaa sähköisiä palveluja myös asiakkailleen ja helpottaa asiointia muun muassa tarjoamalla tietoa yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Nyt sovittu kumppanuus tähtää myös tämän strategisen tavoitteen edistämiseen yhteistyön aikana.

Tukea päätöksentekoon ja johtamiseen

Fellowmind uudistaa Valviran raportointijärjestelmän Qlik Sense -pohjaisella liiketoimintatiedon hyödyntämiseen käytettävällä raportointi- ja analytiikkaratkaisulla. Fellowmind vastaa jatkossa myös Valviran raportointijärjestelmään liittyvistä jatkuvista ylläpito-, kehitys- ja konsultointipalveluista. Hankinta sisältää myös koulutuspalveluita.

Raportointijärjestelmän ja sillä luotujen sovelluksien tuottaman tiedon avulla Valviran johto ja asiantuntijat saavat tukea viraston operatiiviseen ja strategiseen päätöksentekoon sekä päivittäiseen johtamiseen ja projektien hallintaan. Helposti hyödynnettävää tietoa tarvitaan muun muassa asiantuntijoiden myöntäessä lupia sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, alkoholielinkeinonharjoittajille ja tupakkatuotteiden myyjille sekä asiantuntijoiden ohjatessa ja valvoessa niiden toimintaa.

Uuden raportointijärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään lisäksi Valviran oman talouden, tuottavuuden ja laadun seuraamisessa ja parantamisessa. Ratkaisussa otetaan jatkossa paremmin huomioon Valviran johdon ja asiantuntijoiden tarvitsema tieto, joka on nyt käytössä muissa, erillisissä järjestelmissä. Esimerkiksi Valviran talouteen ja henkilöstöön liittyvää tietoa tuodaan uuteen raportointijärjestelmään Valviran Kieku-järjestelmästä.

Nyt solmittu yhteistyö on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi.

Ota yhteyttä!

Rami Jahkonen
Customer Success
rami.jahkonen@fellowmind.fi
050 464 4088

Valvira tuottaa sosiaali- ja terveysalan lupa-, ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä valvoo jokaisen suomalaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin valtakunnallisesti. Lue lisää: www.valvira.fi