Terveystalo

Fellowmind Case Terveystalo

Terveystalo ennaltaehkäisee sairauksia datan avulla

Terveystalo valjasti datan kertomaan ilmiöistä, joihin tarttumalla yritykset voivat ennalta ehkäistä työntekijöidensä sairauksia ja pitää heistä entistä parempaa huolta.

 • Työntekijät

  ~15 500
 • Toimiala

  Terveydenhoito
 • Liikevaihto (2021)

  1 155 MEUR

Haaste Elinkaarensa lopussa oleva ratkaisu, joka tarjosi näkymän nykytilanteeseen mutta ei tukenut trendien hahmottamista
Teknologia Qlik Sense
Tulokset Työterveysdata helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi Terveystalon ammattilaisten ja sen asiakkaiden käyttöön

Lähtötilanne

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja Pohjoismaiden johtava työterveydentoimija. ”Meidän visionamme on luoda datan ja pohjoismaisen osaamisen avulla maailma, jossa on vähemmän sairauspäiviä ja enemmän terveitä, onnellisia vuosia,” kertoo Terveystalon digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kati Sulin.

Viimeisen 20 vuoden aikana Terveystalo on laajentanut toimintaansa koko Suomeen ja tehnyt tällä matkalla yli 200 yrityskauppaa. Sillä on noin 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta, jotka tekivät vuonna 2021 noin 8 miljoonaa asiakaskäyntiä.

Nyt Terveystalo suuntaa katseensa myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2021 yritys laajeni Ruotsiin ostamalla Feelgood AB:n, yhden Ruotsin suurimmista työterveyspalveluiden tarjoajista. Lisäksi Terveystaloon kuuluva Rela-ketju tarjoaa hierontapalveluita myös Virossa.

Teknologia tehostaa terveydenhoitoa

Digitaalinen terveydenhuolto on osa Terveystalon ydinliiketoimintaa. ”Digitaalisilla terveydenhuollon ratkaisuillamme tehdään jo miljoona asiakaskäyntiä vuodessa ja meillä on 1,7 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää,” kertoo Terveystalosta kehityspäällikkö Perttu Venermo.

Digitaalisia kyvykkyyksiä voi hyödyntää myös laajentumisessa eri markkinoille. ”Tulemme panostamaan entistä enemmän digitaaliseen liiketoimintaamme, erityisesti vauhdittaaksemme omien palvelujemme kasvua, mutta näemme sovelluksillamme myös itsenäistä kaupallista potentiaalia,” kertoo Kati Sulin.

Tulemme panostamaan entistä enemmän digitaaliseen liiketoimintaan vauhdittaaksemme palvelujemme kasvua.

Kati Sulin
Kati Sulin Digitaalisen liiketoiminnan johtaja, Terveystalo
Fellowmind Case Terveystalo

Terveystalon 1 155 miljoonan euron liikevaihdosta 42 prosenttia tuli vuonna 2021 yritysasiakkailta. ”Tutkimusten mukaan systemaattisesti työkyvyn johtamiseen panostavat yritykset hyötyvät moninkertaisesti. Yksi investoitu euro poikii kuusinkertaisen tuoton sijoitetulle pääomalle, sillä sairauspoissaolokustannukset ja eläkekustannukset alenevat,” Kati Sulin kuvailee hyötyjä.

Terveystalolla on Suomessa yli 25 000 yritysasiakasta, joissa on noin 650 000 työterveyshuollettavaa. Ruotsissa Terveystalo on kolmanneksi suurin työterveyspalveluiden tarjoaja noin 19 prosentin markkinaosuudellaan.

Uusi palvelu työterveysasiakkaille: data hyötykäyttöön

Koska terveydenhuollon digitalisoituminen ja asiakkaan kokonaisvaltainen hoitopolku ovat Terveystalon strategian ytimessä, yhtiö halusi hyödyntää dataa myös työterveysasiakkaidensa palveluiden parantamiseen.

Terveystalolla oli jo käytössään monenlaista tietoa asiakasyrityksistään ja niiden työntekijöistä, mutta tiedot olivat erillään toisistaan, ne eivät olleet kaikilta osin yhteneväisiä ja tiedon analysointi vei paljon aikaa. Tämä haluttiin muuttaa.

”Jos data esimerkiksi näyttäisi, että tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat nousussa jossakin asiakasyrityksessämme, pystyisimme reagoimaan tilanteeseen nopeammin, ja asiakas voisi myös itse analysoida dataa. Näin voisimme kehittää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi,” kertoo Perttu Venermo hankkeen tavoitteista.

”Näiden kultajyvien, eli erilaisten havaintojen ja ilmiöiden esille tuominen visuaalisesti yksinkertaisella tavalla, oli yksi päätavoitteistamme.”

Näiden kultajyvien, eli erilaisten havaintojen ja ilmiöiden esille tuominen, oli yksi päätavoitteistamme.

Perttu Venermo
Perttu Venermo Kehityspäällikkö, Terveystalo
Fellowmind Case Terveystalo

Ratkaisu

Työ aloitettiin auditoimalla nykytilanne. Fellowmindin asiantuntijat havaitsivat kolme keskeistä haastetta, jotka piti ratkaista, jotta työterveyden ammattilaisille ja heidän asiakkailleen pystyttäisiin tuottamaan sitä tietoa, mitä he tarvitsivat nopeasti analysoitavassa muodossa.

Visuaalisilla näkymillä nopeutta ja selkeyttä

Ensimmäinen haaste liittyi teknologiaan. Terveystalolla oli käytössään moderni Qlik Sense -ratkaisu mutta sen teknisessä toteutuksessa oli puutteita eikä ympäristöä ollut alun perin rakennettu nyt tarvittavaan käyttöön sopivaksi.

Ratkaisu löytyi uudistetuista visuaalisista näkymistä eli dashboardeista, jotka olivat käyttäjille aiempaa selkeämpiä ja tarjosivat enemmän sisältöä loogisessa muodossa. ”Kun suunnittelemme käyttöliittymiä, mietimme niitä käyttötapausten kautta: mihin konkreettiseen tilanteeseen tietoa tarvitaan ja millä tavalla esittämällä se on selkeintä ja nopeinta ymmärtää? Moni hyväkin teknologia jää helposti vähälle käytölle, jos sitä ei ole mukava käyttää,” kertoo Eerno Niemenmaa Fellowmindista. 

Kun suunnittelemme käyttöliittymiä, mietimme mihin konkreettiseen tilanteeseen tietoa tarvitaan ja millä tavalla esittämällä se on nopeinta ymmärtää.

Eerno Niemenmaa
Eerno Niemenmaa Asiakasjohtaja, Fellowmind

Keskitetty arkkitehtuuri parantaa datan laatua

Toinen haaste liittyi teknologian tuottamaan sisältöön. Sama luku, kuten esimerkiksi se, kuinka paljon yrityksessä oli sairauspoissaoloja kuukauden aikana, saattoi tarkoittaa eri asiaa eri välilehdillä ja raporteissa, mikä oli omiaan hämmentämään tiedon käyttäjiä. Kaikki luvut olivat sinänsä oikein, mutta ne oli laskettu eri tavalla eri tarkoitukseen.

Tämä haaste ratkaistiin rakentamalla paikallisesti luotujen määrittelyjen sijaan keskitetty arkkitehtuuri. Näin kaikki tieto ”ui” tismalleen samanlaisena järjestelmän jokaiseen osaan ja työterveyden ammattilaiset voivat luottaa saamansa tiedon paikkansapitävyyteen.

Kolmas haaste liittyi järjestelmän vasteaikoihin, joita piti parantaa. ”Harva meistä jaksaa odottaa tiedon latautumista pitkään, joten oli selvää, että uudistetun ratkaisun tuli toimia nopeasti,” kertoo Perttu Venermo.

Fellowmind Case Terveystalo

Tulokset

Terveystalon Suunta-portaali on nyt markkinoiden ainoa työkalu, jossa yhdistyy kaikki työkyvyn johtamisen palvelut yhdessä kanavassa. Sen tarjoaman analytiikan avulla HR-tiimit voivat johtaa työterveyttä yrityksissään aiempaa ketterämmin ja reagoida muuttuviin tilanteisiin nopeammin.

Palvelusta näkee suoraan muun muassa, mitkä ovat yrityksen työterveyden kokonaiskustannukset ja minkälaisia hoitotoimenpiteitä yrityksen työntekijät Terveystalossa käyttävät.

”Asiakkaillamme on nyt paljon paremmat mahdollisuudet analysoida omaa työterveysdataansa kuin aiemmin. Pystymme aivan eritasoiseen palveluun ja läpinäkyvyyteen uuden ratkaisun avulla. Tämä moderni analytiikka on ehdottomasti yksi Suunta-palvelun kruununjalokivistä,” kertoo Perttu Venermo.

Pystymme nyt aivan eritasoiseen läpinäkyvyyteen uuden ratkaisun avulla. Tämä moderni analytiikka on ehdottomasti yksi Suunta-palvelun kruununjalokivistä.

Perttu Venermo
Perttu Venermo Kehityspäällikkö, Terveystalo

Uuden ratkaisun tärkeimpiä hyötyjä:

 • Yksi ja sama data on käytössä sekä Terveystalon ammattilaisilla että asiakkaiden HR-tiimeillä
 • Erilaisten ilmiöiden ja havaintojen hahmottaminen sen avulla on helppoa ja nopeaa
 • Asiakas näkee työterveysinvestointiensa hyödyn konkreettisemmin ja pystyy reagoimaan trendeihin nopeammin
 • Asiakkaan ei tarvitse maksaa tiedon analysoinnista erikseen, kun se tarjotaan hänelle käyttöön helposti ja ymmärrettävästi osana työterveyspalvelua
 • Terveydenhuollon ammattilaisten aikaa ja osaamista käytetään nyt raportoinnin sijaan ratkaisujen löytämiseen
 • Moderni ratkaisu toimii erinomaisena alustana myös uusille ideoille ja lisäpalveluille, joita sen päälle halutaan jatkossa rakentaa

Teknologia valvoo hoitopolkujen toteutumista

Fellowmindin ja Terveystalon yhteistyö on tähän saakka keskittynyt pääasiassa tiedolla johtamisen kehittämiseen ja tämä työ jatkuu edelleen. Asiakasportaalin lisäksi Fellowindin ammattilaiset ovat rakentaneet Terveystalolle ratkaisuja, jotka muun muassa seuraavat asiakkaille suunniteltujen hoitopolkujen toteutumista tapauksissa, joissa yksi lääkärikäynti ei riitä vaivan hoitamiseen.

Esimerkiksi unettomuuden hoitopolulla on aina useampia tapaamisia asiakkaan kanssa, joiden täytyy toteutua, jotta asiakas saa tarvitsemansa hoidon ja asiakaskokemus on erinomainen. Mikäli teknologia havaitsee, että hoitopolut jäävät syystä tai toisesta kesken, tähän voidaan reagoida.

”Kaikki osapuolet hyötyvät, kun teknologian avulla pystytään entistä paremmin seuraamaan, että laaditut hoitosuunnitelmat eivät unohdu ensimmäisten käyntien jälkeen, vaan ne toteutetaan loppuun asti, vaikka käyntien välillä olisikin pitkiä aikajaksoja,” kertoo Perttu Venermo.

Kaikki osapuolet hyötyvät, kun teknologian avulla pystytään entistä paremmin seuraamaan, että laaditut hoitosuunnitelmat eivät unohdu.

Perttu Venermo
Perttu Venermo Kehityspäällikkö, Terveystalo

Tiedolla johtamisen lisäksi Fellowmindin asiantuntijat ovat olleet Terveystalon markkinoinnin ja myynnin ammattilaisten apuna CRM-kehityksessä ja markkinoinnin automaation rakentamisessa.

Ota yhteyttä!

Eerno Niemenmaa
040 501 6614
eerno.niemenmaa@fellowmind.fi

 

Palkittu kumppani

Fellowmind on Microsoftin vuoden 2023 kumppani halutussa Älykkäät liiketoimintaratkaisut ja Dynamics 365 -kategoriassa Suomessa. Tunnustus on osoitus Fellowmindin erinomaisesta teknologia- ja toimialaosaamisesta sekä vahvasta kyvystä kehittää Dynamics 365 -teknologiaan perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkailleen.