Metropolia

Metropolia case study

Metropolia rakentaa kestävää tulevaisuutta yritysmaail­man opein

Metropolia Ammattikorkeakoulu ravistelee julkisen sektorin perinteisiä tapoja ja pyrkii johtamisessaan ja taloushallinnossaan toimintatapoihin, jotka ovat tyypillisiä yritysmaailmassa.

  • Työntekijät

    920
  • Toimiala

    Julkishallinto
  • Maat

    Suomi

Haaste Raportoinnin uudistaminen, hallitumman ympäristön mahdollistaminen, tiedolla johtamisen helpottaminen sekä taloussuunnittelun ja ennustamisen kehittäminen.
Teknologia Qlik
Tulokset Raportointi on uudistettu Qlik Sense -ratkaisulla. Workday Adaptive Planning -työkalu on helpottanut talouden ennustamista ja vuosittaista budjetointia.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ravistelee julkisen sektorin perinteisiä tapoja ja pyrkii johtamisessaan ja taloushallinnossaan toimintatapoihin, jotka ovat tyypillisiä yritysmaailmassa. Metropoliassa luodaan uudenlaista tiedolla johtamisen kulttuuria, jossa Fellowmind on ollut kumppanina ja sparraajana jo parin vuoden ajan. Raportointi on uudistettu Qlik Sense -ratkaisulla ja talouden suunnittelu, budjetointi ja ennustaminen toteutetaan Workday Adaptive Planning -ratkaisulla.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Opiskelijoita Metropolialla on 16 200 ja hakijamäärältään se on Suomen suurin korkeakoulu.

Metropolia on juuri uudistanut vuoteen 2030 tähtäävän strategiansa, jolla se tavoittelee vahvaa vaikuttavuutta yhteiskunnan ja ihmisten parhaaksi. Metropolia pyrkii olemaan osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja, jonka strategiset painopisteet ovat jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, kestävä kehitys ja kasvu, ihmiset ja kulttuuri sekä digitalisaatio.

Kuva: Metropolia

Kuva: Metropolia

Metropolian uuteen strategiaan liittyy vahvana osana myös pyrkimys luoda ihmislähtöistä, dialogista ja joustavaa oppimis- ja johtamiskulttuuria. Hyviä johtamisen ja organisaation toiminnan käytänteitä ja malleja halutaan osaltaan tuoda yritysmaailmasta korkeakoulun arkeen.

“Tartuimme aluksi raportointiin ja talouspuoleen. Tavoitteemme oli uudistaa rakenteellisesti raportointi, mahdollistaa hallitumpi ympäristö ja tehdä tiedolla johtaminen helpoksi. Halusimme tarjota käyttäjäystävälliset ja helpot työkalut käyttäjille ja johdolle tähän kaikkeen”, kertoo Markus Mantere Metropolian strategia- ja kehityspalveluiden asiantuntija ja projektin vetäjä tiedolla johtamisen hankkeen tavoitteita.

“Vertailimme eri raportoinnin työkaluja ja päädyimme Qlik Sense -ratkaisuun, joka käytettävyydeltään oli mielestämme ehdottomasti paras”, jatkaa Markus. "Olemme järjestelmäprojektien lisäksi vetäneet Fellowmindin kanssa workshoppeja, joissa on käyty läpi tiedolla johtamisen ja toimintatapojen parhaita käytäntöjä sekä katsauksia uusiin mahdollisuuksiin. Fellowmindin asiantuntijat ja workshoppien vetäjät ovat olleet koko ajan sitoutuneita ja tosi dynaamisia. Innostus on tarttunut ja workshoppien jälkeen monet meidän osallistujat ovat olleet energisoituneita."

Fellowmindin asiantuntijat ovat tosi dynaamisia ja workshoppien jälkeen olemme olleet innostuneita ja energisoituneita.

Markus Mantere, strategia- ja kehityspalveluiden asiantuntija, Metropolia

Taloussuun­nit­te­lun, budjetoinnin ja ennustamisen kehittäminen

Raportoinnin kehittämisen lisäksi Metropolialla tärkeää on ollut taloussuunnittelun ja ennustamisen kehittäminen. Uudeksi taloussuunnittelun työkaluksi Metropolia valitsi  Workday Adaptive Planning -ratkaisun. Työkalua hyödynnetään päivittäin talouden suunnittelussa, budjetoinnissa ja ennustamisessa.

Workday Adaptive Planning -työkalulla on tärkeä rooli Metropolian strategisen tavoitteen kestävän kasvun toteutumisessa, joka edellyttää Metropolian eri liiketoimintayksiköiden, kuten oppimistoiminnan, tuotekehitys- ja innovaatio-toiminnan (TKI) ja jatkuvan oppimisen sekä yhteisten palvelujen, kannattavuuden seuraamista ja suunnittelemista.

"Uuden Workday Adaptive Planning -työkalun käyttöönotto on helpottanut talouden ennustamista ja vuosittaista budjetointia. Olemme halunneet kehittää raportointia ja taloussuunnittelua yritysmäisempään suuntaan. Lisäksi tavoitteemme oli saada esimerkiksi kannattavuuslaskenta läpinäkyväksi. Nyt ratkaisu toimii ja palvelee meitä erittäin hyvin: kun kerran viet tiedon järjestelmään, on se kaikille näkyvillä ajantasaisesti läpi organisaation", kertoo Metropolian talouspäällikkö Aki Wiklund.

Uuden Workday Adaptive Planning -työkalun käyttöönotto on helpottanut talouden ennustamista ja vuosittaista budjetointia.

Aki Wiklund, talouspäällikkö, Metropolia

Positiivista kiitosta ratkaisusta ovat antaneet käyttäjät eri Metropolian yksiköistä. Talouden suunnittelu on nyt läpinäkyvää, ja erityisen hienoa on, että nyt talouden ennustaminen tapahtuu samassa järjestelmässä budjetoinnin kanssa. Hyvänä eri osaamisalueiden vetäjät kokevat myös sen, että järjestelmästä näkee myös muiden osaamisalueiden budjetit ja toteumat, joihin omia lukuja voi verrata.

Uuden työkalun myötä taloussuunnittelussa Metropolialla pystytään nykyistä paremmin tukemaan tulosyksikköjen kannattavuuden talousohjausta ja aiemmin raskaaksi koettu manuaalinen työ on vähentynyt.

”Tällä hetkellä teemme juuri 2021 budjetointia. Olemme lisänneet yhteistyötä talouden ja HR:n kesken. Erityisesti henkilöresurssien suunnitteluun on panostettu keskittämällä rekrytointeihin liittyvät asiat Adaptiveen ja yhdistämällä HR Partnerien sekä controllereiden voimat suunnitteluprosessissa. Uskon, että pystymme kehittämään Adaptivea palvelemaan entistä paremmin vuosittaisessa budjetoinnissa ja talouden jatkuvassa ennustamisessa”, sanoo Aki Wiklund ja jatkaa: "Fellowmindin konsultit ovat tehneet erinomaista työtä. He ovat ammattitaitoisia, sitoutuneita ja dynaamisia - ja heillä on paljon ideoita, miten asioita voi kehittää ja ratkaisuja hyödyntää. Olen ollut 30 vuotta mukana alalla, pitkään yritysmaailmassa ja nyt täällä Metropolialla. Softien kehitys on huimaa, mutta olennaista on ajattelutavan muutos, että mitä uusilla ja moderneilla ratkaisuilla voi tehdä."

Olen ollut 30 vuotta alalla ja softien kehitys on huimaa. Olennaista on kuitenkin ajattelutavan muutos siitä, että mitä uusilla ja moderneilla ratkaisuilla voi tehdä.

Aki Wiklund, talouspäällikkö, Metropolia

“Metropolian kanssa yhteistyö on ollut helppoa ja mielenkiintoista. Heidän tavoitteensa olla rohkea uudistaja omalla alallaan näkyy heidän toiminnassaan ja myös tekemässämme yhteistyössä: uudenlainen ajattelutapa ja toimintamallit on otettu innokkaasti vastaan ja kehitysideoista on keskusteltu jatkuvasti paljon", kertoo Rami Jahkonen Fellowmindista.

Ota yhteyttä!

Aki Wiklund, talouspäällikkö, Metropolia, puh. 040 709 6638, aki.wiklund@metropolia.fi

Rami Jahkonen, VP, Data, AI and Analytics, FellowmindFinland, puh. 050 464 4088, rami.jahkonen@fellowmind.fi

 

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Metropolia muodostaa 16 200 opiskelijan ja noin 920 työntekijän yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat. Olemme korkeakoulutuksen uudistaja ja vastuullinen kumppani, löydämme yhteistyössä uusia ratkaisuja ja rakennamme parempaa tulevaisuutta. Olemme osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Ilmiölähtöinen innovaatiotoimintamme mahdollistaa uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä yhteiskunnan parhaaksi. Vuosittain toteutamme n. 100 TKI-hanketta. Metropolian liikevaihto tilikaudella 2019 oli 98 miljoonaa euroa, josta liiketoiminnan osuus oli 4 miljoonaa euroa. Lue lisää: www.metropolia.fi.