Purified Metal Company (PMC)

Kestävämpää terästeollisuutta innovatiivisilla ratkaisuilla

Purified Metal Company (PMC) on ensimmäinen yritys maailmassa, joka käsittelee saastuneen teräsjätteen vastuullisella tavalla korkealaatuiseksi raaka-aineeksi.

  • Työntekijät

    65
  • Toimiala

    Valmistava teollisuus
  • Maa

    Alankomaat

Haaste Saastuneen teräksen puhdistaminen ja kierrättäminen.
Teknologia Microsoft 365
Tulokset Toiminnallinen ratkaisu, jolla voi helposti tehdä raportteja kustannuksista, tuotoista ja myynneistä sekä seurata niitä.

Purified Metal Company (PMC) on ensimmäinen yritys maailmassa, joka käsittelee saastuneen teräsjätteen vastuullisella tavalla korkealaatuiseksi raaka-aineeksi. Se poistaa teräksestä vaaralliset aineet tarkan prosessinsa avulla, jolloin terästä voi käyttää uudelleen. Yritys myös toimii täysin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Fellowmind auttaa PMC:tä kehittämään liiketoimintaansa rakentamalla sille kestävää IT-ympäristöä.

Ideasta todeksi

Ajatus saastuneen teräksen kierrättämisestä sai alkunsa vuonna 2011. ”Jo yksistään Alankomaissa muodostuu vuosittain kymmeniä tuhansia tonneja saastunutta teräsjätettä. Jätettä syntyy esimerkiksi rakennusten, junien, laivojen ja teollisuuslaitosten purku- ja korjaustöistä”, kertoo Purified Metal Companyn toimitusjohtaja Bert Bult.

”Työskentelin yrityksen kahden muun perustajan, Nathalie van de Poelin ja Jan Henk Wijman tavoin terästeollisuudessa, kun meille tarjottiin kuorma junaromua edulliseen hintaan. Valitettavasti romu sisälsi asbestia, joten emme voineet tehdä sillä mitään hyödyllistä. Jouduimme viemään kuorman kaatopaikalle asianmukaisesti hävitettäväksi. Meistä tuntui kuitenkin, että heitimme materiaalia hukkaan ja totesimme, että sen kierrättämiseen täytyi olla jokin keino.”

Tutkimukset osoittivat, että saastuneen teräksen puhdistaminen on todellakin mahdollista. ”Kun teräkselle annetaan yli 1500 asteen sulatuskylpy, kaikentyyppinen asbesti tuhoutuu ja muuttuu erilaisiksi yhdisteiksi kuten piidioksidiksi, magnesiumoksidiksi ja vedeksi. Nämä yhdisteet ovat vaarattomia ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi teiden rakentamisessa. Näiden oivallusten myötä loimme nopeasti suunnitelman tulevaa kierrätyslaitosta varten.”

PMC pystyy käsittelemään jopa elohopean, kuusiarvoisen kromin, lyijyn, kadmiumin ja PCB:n saastuttamaa terästä. Lopputuotteen nimi on Purified Metal Block™. Se on korkealaatuista raaka-ainetta, josta metalli- ja valimoteollisuuden yritykset voivat valmistaa uusia terästuotteita.

”Erottelemme sulatusprosessin aikana teräksestä epäpuhtaudet 100-prosenttisesti turvallisella tavalla. Meillä on lisäksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmä, joka sitoo haitalliset aineet kuten raskasmetallit ja typen. Näin ollen savupiipuistamme poistuu pelkästään puhdasta ilmaa.”

Purified Metal Company perustettiin vuonna 2014. Yrityksessä tehtiin ensin kannattavuuslaskelmia ja niiden selvittyä valmistauduttiin rakentamaan tehdas ja palkkaamaan työntekijöitä. ”Tarvitsimme myös toiminnanohjausjärjestelmän logistiikkaprosessien, ostojen ja myyntien sekä taloushallinnon tueksi. Meille suositeltiin Fellowmindia, joka tuntee haluamamme sovelluksen ja jolla oli kokemusta toimialastamme.”

Meillä oli alkuun muutama työntekijä ja nyt olemmekin jo 65 henkilöä työllistävä tehdas. Fellowmind ymmärsi tarpeemme ja vakuutti meidät osaamisellaan ja käytännönläheisellä ajattelutavallaan.

Bert Bult, toimitusjohtaja, Purified Metal Company

Fellowmind x PMC

Yhteinen näkemys

Sekä IT- että toimialaosaaminen olivat ratkaisevia tekijöitä valintaprosessin aikana, Bert toteaa. ”Tarvitsimme yhteistyökumppanin, joka ymmärtää markkinaamme ja lähtökohtiamme. Meillä oli alkuun vain muutama työntekijä, ja nyt tehtaamme työllistää jo 65 henkilöä. Fellowmind ymmärsi tarpeemme ja vakuutti meidät osaamisellaan ja käytännönläheisellä ajattelutavallaan. Fellowmind antoi meille hyvän yleiskatsauksen Dynamics 365 -järjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin ja siihen, kuinka se tukee tavoitteitamme.

Saavutimme yhteisen näkemyksen varsin nopeasti ja henkilöstömme sai erinomaista tukea Fellowmindin konsulteilta. Heillä on vahva kokemus terästeollisuudesta ja logistiikan johtamisesta, ja sen ansiosta pääsimme nopeasti yhteisymmärrykseen. Kuten kaikissa digitalisointiprojekteissa, tässäkin tuli vastaan erinäisiä haasteita mutta ratkaisimme ne hyvässä yhteistyössä. Yhteinen matka lähtötilanteesta toteutukseen sujui helposti ja lopputulos on erinomainen.”

Menno Maassen van den Brink, joka toimii PMC:n asiakaspäällikkönä Fellowmindissa, jatkaa: ”PMC on innovatiivinen yritys, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä terästeollisuudessa. On mahtavaa, että olemme voineet jakaa PMC:lle parhaimpia käytäntöjämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Projekti oli täysin uusi, eikä meillä ollut taakkana aiempia rajoitteita tai vaatimuksia. Tavoitteenamme oli tehdä parhaimmat mahdolliset päätökset yhdessä ja rakentaa niiden avulla joustava ja helposti hallittava ratkaisu. Laadusta ei luonnollisestikaan tingitty. Dynamics 365 sopii täydellisesti PMC:n kaltaisille yrityksille. Sen valmiit toiminnallisuudet ovat vertaansa vailla ja niitä on myös helppo laajentaa, jos siihen ilmenee tarvetta.”

Suunnitelmat tulevaisuutta silmällä pitäen

PMC:n tehdas aloitti toimintansa elokuussa 2021. Bert kertoo: ”Olemme tyytyväisiä ratkaisun toiminnallisuuksiin ja voimme tehdä sillä helposti raportteja kustannuksista, tuotoista ja myynnistä ja seurata niitä. Viemme ratkaisun kehitystä edelleen eteenpäin yhteistyössä Fellowmindin kanssa ja rakennamme suunnitelmia myös Saksassa ja Isossa-Britanniassa avattaville uusille tehtaillemme. Lisäksi tutkimme Dynamics 365:n tarjoamia asiakkuudenhallintaominaisuuksia, joiden avulla voisimme vahvemmin sitouttaa asiakkaitamme liiketoimintaamme. Luotamme Fellowmindin tiimin osaamiseen ja asiantuntemukseen myös tässä asiassa.”

Purified Metal Company

Ota yhteyttä!

Juho Seppälä
Sales and Industry Director
juho.seppala@fellowmind.fi
+358 50 406 5062