Fimlab Laboratoriot Oy

Fimlab case study

Fimlabille uusi asiakkuuden­hal­lin­tajärjestelmä

Terveydenhuollon laboratoriopalveluita tarjoava Fimlab Laboratoriot Oy yhtenäisti asiakkuudenhallintansa Microsoft Dynamics 365 Sales -ratkaisun avulla.

  • Työntekijät

    1100
  • Toimiala

    Terveydenhoito
  • Maat

    Suomi

Haaste Asiakkaiden ja sidosryhmien tietojen yhtenäistäminen.
Teknologia Dynamics 365 Sales
Tulokset Asiakkuudenhallinnan ratkaisu, jonka avulla prosessit yhtenäistyvät, tietojen hallinta helpottuu ja tiedosta tulee entistä läpinäkyvämpää.

Terveydenhuollon laboratoriopalveluita tarjoava Fimlab Laboratoriot Oy yhtenäisti asiakkuudenhallintansa Microsoft Dynamics 365 Sales -ratkaisun avulla. Ratkaisu tukee yrityksen koko palveluprosessin hallintaa henkilöasiakkaaseen asti ja sopii erittäin hyvin terveydenhuoltoalan yrityksen liiketoiminnan tueksi. Järjestelmän käyttöönottoprojekti eteni sujuvasti ja nopeasti, suunnittelusta käyttöönottoon.

Fimlab on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaan, Keski-Suomen, Kanta-Hämeen, Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Fimlab valitsi Fellowmindin yhteistyökumppanikseen kehittämään yritykselle kattavaa ja yhtenäistä asiakkuudenhallinnan järjestelmää.

Teknologiaratkaisuksi valittiin Microsoft Dynamics 365 Sales -järjestelmä. Fimlab teki ratkaisua ja yhteistyökumppania valitessa kattavan tarvekartoituksen asiakkuudenhallinnan ratkaisun hankinnasta ulkopuolisen konsultointiyrityksen toimesta.

Käyttöönottoprojekti eteni erittäin nopeasti – projekti kesti 4 kuukautta – ja järjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Projektin nopeaa toteutusta tuki Fimlabin tarkka tarpeiden määrittely, hyvä resursointi, pragmaattinen lähestymistapa sekä avoin ja hyvä kommunikaatio Fimlabin ja Fellowmindin projektiin osallistuneiden asiantuntijoiden kesken.

Fimlabin asiakkaiden ja sidosryhmien tiedot yhtenäisessä järjestel­mäs­sä

Terveydenhuollon yrityksenä Fimlabilla on asiakkuudenhallinnan järjestelmän käytölle laaja-alaista, kolmisuuntaista tarvetta: järjestelmässä hallinnoidaan asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden tietoja ja sopimuksia. Järjestelmässä ei käsitellä potilastietoja. Kaikki erityyppiset sidosryhmät on mallinnettu Fimlabin järjestelmään, jotta ratkaisun käyttö olisi selkeää, helppoa ja tehokasta.

Järjestelmässä pystytään hallinnoimaan esimerkiksi sitä, että samalla asiakasorganisaation henkilöllä on yhteistyön näkökulmasta useita eri rooleja. Fimlabin järjestelmässä tiedot yhteistyökumppaneiden resursseista pysyvät hyvin järjestyksessä.

Järjestelmä tukee Fimlabin asiakkuudenhallinnan prosessia, sillä asiakkuuksia perustettaessa järjestelmä ohjaa käyttäjiä. Tämä helpottaa loppukäyttäjän arjen työtä, mutta tukee myös tietojen järjestelmällistä hallinnointia organisaatiotasolla.

Palveluiden ja tutkimushank­kei­den hallinnointi

Sidosryhmätietojen lisäksi kaikki Fimlabin tarjoamat palvelut ja tutkimushankkeet on mallinnettu uuteen Dynamics 365 Sales -järjestelmään. Tietoja on helppo ylläpitää ja nopea hakea järjestelmästä tarpeiden mukaan.

Ratkaisu mahdollistaa Fimlabin asiakasvastaavien proaktiivisen toiminnan asiakkaiden palvelemisessa, sillä järjestelmä lähettää automaattisesti asiakasvastaaville muistutuksia muun muassa sopimuskauden päättymisen lähestymisestä. Ratkaisu tukee palveluprosessien muotoilua: tiedetään, kenen kanssa toimitaan ja millaisesta palvelukokonaisuudesta heidän kanssaan on sovittu.

Terveyden­huol­lon tutkimushank­kei­den tietojen hallinnointi kriittistä

Fimlab on mukana useissa erilaisissa tutkimushankkeissa ja hankkeiden hallinnointi on tärkeä osa Fimlabin työtä. Moderni teknologia ja tietojen ylläpito ja hallinnointi keskitetysti antavat hyvät valmiudet laajojenkin tutkimushankkeiden koordinoimiseen. Tutkimushankkeisiin liittyy iso määrä erilaisia sidosryhmiä, joten tietojen hallinnointi on haastavaa ja kriittistä. Dynamics 365 -ratkaisu auttaa ylläpitämään tietoja järjestelmällisesti ja samalla se helpottaa tutkimushankkeiden suunnitelmallista johtamista.

Pilvipohjainen Dynamics 365 Sales -järjestelmä on erittäin hyvä ratkaisu Fimlabin asiakkuudenhallintaan, sillä se vähentää manuaalista työtä ja jättää näin enemmän aikaa itse asiakaspalvelulle.

"Asiakkuudenhallinnan järjestelmästä tehtiin Fellowmindin kanssa juuri Fimlabin näköinen. Dynamics 365 Sales vastaa meidän tarpeisiimme hienosti ja tukee omia prosessejamme. Olemme tyytyväisiä sekä tekniseen ratkaisuun että hyvin sujuvaan yhteistyöhön Fellowmindin kanssa", kertoo Anu Mustila, Fimlabin palvelujohtaja.

Dynamics 365 Sales vastaa meidän tarpeisiimme hienosti ja tukee prosessejamme.

Anu Mustila, palvelujohtaja, Fimlab

Valittu Microsoftin teknologia toimii hyvänä pohjana mahdollisille jatkokehityshankkeille ja toiminnan digitalisoinnille.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu asiakkuudenhallinnan ratkaisu tuo jo nyt Fimlabille isoja toiminnallisia hyötyjä, sillä sen avulla prosessit yhtenäistyvät, tietojen hallinta helpottuu ja tiedosta tulee entistä läpinäkyvämpää läpi organisaation. Avoin ja tiivis yhteistyö Fimlabin ja Fellowmindin kesken jatkuu aktiivisena.

"Yhteistyö Fimlabin kanssa on ollut helppoa ja avointa. Projekti eteni erittäin nopeasti ja hyvin – iso kiitos siitä kuuluu Fimlabin sitoutuneelle henkilöstölle ja projektiryhmälle. Ratkaisu sopii hyvin terveydenhuollon yritykselle, jonka toimintaympäristöön kuuluu useita eri sidosryhmiä ja paljon palveluita. Ratkaisu tukee Fimlabin liiketoimintaa ja asiakkuudenhallinnan prosesseja, ja mahdollistaa myös yrityksen yhä laajenevan yhteistyöverkoston tehokkaan hallinnan", kertoo Jörgen Westerling Fellowmindista. 

Ota yhteyttä!

Satu Saloranta, projektipäällikkö, Fimlab Laboratoriot Oy, puh. 050 462 0552, satu.saloranta@fimlab.fi

Jörgen Westerling, Account Manager, Fellowmind Finland, puh. 040 775 8284, jorgen.westerling@fellowmind.fi

 

Fimlab Laboratoriot Oy on Suomen suurin laboratorioalan yritys, joka tuottaa terveydenhuollon laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Vaasassa. Yrityksellä on yli 100 toimipistettä, joissa työskentelee noin 1100 ammattilaista. Fimlabin asiakkaita ovat sairaalat, terveyskeskukset, työterveyshuolto, yksityiset lääkäriasemat ja yksityislääkärien potilaat. Lue lisää: https://fimlab.fi/